Ik wil doneren

Noodhulp

Bid met ons mee

“Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.” – Jak. 5:16


Gebed is de motor van de kerk. Tearfund gelooft dat gebed daadwerkelijk iets kan veranderen. Ook aan de situatie van mensen die in armoede leven of in nood verkeren. Niet omdat onze woorden magische kracht bezitten, maar omdat we ons in het gebed richten tot God, die de wereld in zijn hand houdt.

Bidden is krachtiger dan u denkt. Wilt u bijvoorbeeld met uw familie of bijbelkring bidden voor armoede en onrecht en meer verdieping creëren over deze onderwerpen? Hieronder staan een aantal gebedspunten die u kan opnemen in uw gebeden.

Wilt u regelmatig bidden voor het werk van Tearfund? Dan is er voor u de digitale gebedsnieuwsbrief. Dit is een e-mail die wij elke maand versturen met enkele specifieke gebedspunten waar wij extra aandacht voor willen vragen. We hopen dat u het bemoedigend en inspirerend vindt en we kijken ernaar uit om samen met u te bidden.

Gebedspunt


Bid voor wijsheid, moed en kracht voor allen die betrokken zijn bij onze projecten en programma’s.

Gebedspunt


Bid voor ons tijdelijk overzees personeel, voor bescherming tijdens het reizen, voor een goede gezondheid, voor hun veiligheid in de vele bedreigde regio’s.

Gebedspunt


Bid voor de politieke leiders, voor stabiliteit, tegen corruptie, voor integriteit, voor goede beslissingen. Bid voor onze Belgische overheid, dat zij steeds de beloofde financiële middelen zou vrijmaken in de strijd tegen de armoede.

Gebedspunt


Bid voor de grote aantallen mensen die lijden onder de armoede en het onrecht in de wereld.

Gebedspunt


Bid dat God ons steeds een heldere visie geeft en de juiste partners op ons pad brengt, om efficiënt en doeltreffend hulp te bieden.

Gebedspunt


Bid voor de vele vluchtelingen, die een veilig onderkomen proberen te vinden in het Westen. Bid voor een menswaardig politiek beleid.

Gebedsnieuwsbrief

Wij sturen maandelijks een e-mail met enkele specifieke gebedspunten waar wij extra aandacht voor willen vragen. Laten we hier samen voor bidden.

Formulier beschermd door reCAPTCHA. Privacy Policy en Voorwaarden.
Bij inschrijving gaat u akkoord met de Tearfund privacyverklaring.

Gebed van Franciscus van Assisi

(1181-1226)

“Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.
Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.”