Bid met ons


Gebed is de motor van alles wat we doen. We zijn er afhankelijk van. We hebben de hulp van God nodig om armoede en onrecht te bestrijden. Strijd met ons mee in gebed. Bekijk hier enkele aandachtspunten die u in uw gebed kan opnemen.

Want het gebed van een rechtvaardige is krachtig en mist zijn uitwerking niet.” – Jak. 5:16

Vervoeg ons in gebed voor wijsheid, moed en kracht voor allen die betrokken zijn bij onze projecten en programma’s.

Graag ook uw gebed voor de politieke leiders; voor stabiliteit, tegen corruptie, voor integriteit, voor goede beslissingen. Bid voor onze Belgische overheid, dat zij steeds de beloofde financiële middelen zou vrijmaken in de strijd tegen de armoede.

Bid dat God ons steeds een heldere visie geeft en de juiste partners op ons pad brengt, om efficiënt en doeltreffend hulp te bieden.

Bid voor ons tijdelijk overzees personeel, voor bescherming tijdens het reizen, voor een goede gezondheid, voor hun algemene veiligheid in de vele bedreigde regio’s.

Bid voor de grote aantallen mensen die lijden onder de armoede en het onrecht in de wereld.

Bid voor de vele vluchtelingen, die een veilig onderkomen proberen te vinden in het Westen. Bid voor een menswaardig politiek beleid.

Gebed van Franciscus van Assisi (1181-1226)


"Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.
Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen."