Verwaarloosde crisis in de Democratische Republiek Congo (DRC)

3 juni 2021
Oproep

Verwaarloosde crisis in de Democratische Republiek Congo (DRC)

Projectcode: 77011

Met onze gezamenlijke leden van de internationale Integral Alliance hebben wij een pilootproject opgestart voor de verwaarloosde crisis in DRC.

 

Wat willen we bereiken met dit pilootproject?

Onze samenwerkingsleden besloten bewuster samen te werken voor verwaarloosde crisissen en er werd een werkgroep opgericht om een locatie te selecteren om een pilootproject uit te voeren (september 2020). Na een selectieproces waarbij alle leden betrokken waren, werd de Democratische Republiek Congo (DRC) gekozen als focus. (april 2021).

Leden werken samen en maken plannen om het bewustzijn over DRC te vergroten en in te spelen op de behoeften in de regio Minembwe. De visie is dat DRC niet langer wordt verwaarloosd, maar de aandacht en steun krijgt die het verdient.

Op 4 mei 2021 is het ‘Integral Verwaarloosde Crisis Pilootproject’ voluit uit de startblokken gegaan.

Waarom Congo?

DRC is een van de meest verwaarloosde crisissen ter wereld. Het is langdurig, heeft een laag mediaprofiel en is complex. De waarheid over het leven in de DRC bereikt zelden de rest van de wereld. 19,6 miljoen mensen hebben humanitaire hulp nodig, maar jaar na jaar worden de behoeften niet gedekt door donorfinanciering. (https://www.unocha.org/democratic-republic-congo-drc/about-ocha-drc)

Hoe kunnen we het verschil maken?

Onze verschillende leden zullen zich concentreren op het afgelegen, landelijke gebied van Minembwe in Zuid-Kivu, Oost-Congo, om kwesties te belichten die het hele land aangaan, zoals geweld, ontheemding en voedselonzekerheid.

Door middel van communicatie, belangenbehartiging en gebed zullen leden het bewustzijn vergroten, fondsen werven en lobbyen bij besluitvormers. Het werk van leden en partners in Minembwe op het gebied van voedselzekerheid en vredesopbouw zal illustreren hoe onze alliantie Integral gemeenschappen ondersteunt.

Actie DRC gelanceerd op 4 mei

10 leden van onze Integral Alliance hebben zich aangemeld; anderen kunnen zich later aanmelden als de plannen duidelijker zijn. Deelnemers zijn: International Health Partners UK, SEL France, Tearfund België, Tearfund Schweiz, Tearfund Ireland, Tearfund Nederland, Tearfund UK, World Concern US, World Relief US, ZOA Nederland.

Plannen voor juni 2021

De binnenlandse coördinatiegroep in de DRC zal bijeenkomen om de beoordeling te plannen en te bespreken welk communicatiemateriaal moet worden verzameld.

Een budget voor deze activiteiten wordt besproken en gedeeld met alle leden. Het zal de behoefte aan financiële bijdragen aantonen en ook andere behoeften opsommen waaraan leden in natura of door het delen van hun tijd en vaardigheden kunnen voldoen.

UPDATE

Met de recente uitbarsting van de vulkaan Nyiragongo (22 mei) en de daaropvolgende aardbevingen, zijn leden in de DRC druk bezig om op de situatie te reageren. Daarom moet de vergadering van het personeel in het land om de beoordeling voor Minembwe te plannen, worden uitgesteld totdat de leden in de DRC de capaciteit hebben om zich hier weer op te concentreren.

Steun voor onze hulpacties in Congo is welkom op het rekeningnummer van Tearfund België: IBAN nummer BE41 4359 1900 0110, met de projectcode 77011.

Ik wil doneren