Vijf jaar betrokkenheid bij Nurture Rural Child Project, Oeganda

23 juni 2021
Oproep

Vijf jaar betrokkenheid bij Nurture Rural Child Project Oeganda

Projectcode: 70021

Jürgen Vanaeken aan het woord:

Armoede, honger, jobonzekerheid, discriminatie en geen vrije toegang tot secundair onderwijs voor iedereen (arm en rijk) hebben tien jaar geleden mensen uit Kabale in het Zuidwesten van Uganda ertoe aangezet om een organisatie op te richten die gericht is op een eerlijke kans voor iedereen. Door samenwerking met kerken en lokale initiatieven in de buurt zoals CDC’s (Child Development Centers), kunnen zij (wees)kinderen naar school laten gaan, bieden zij hulp aan oudere mensen, leren zij jonge vrouwen naai- en kapstervaardigheden op dit moment, konden zij voor de coronalockdown ook kinderen op zaterdag op hun project ontvangen en naast geestelijk voedsel ook een maaltijd aanbieden. Door corona nam ook in Afrika de ongelijkheid toe.

Verwezenlijkingen afgelopen vijf jaar
Jürgen Vanaeken is in 2016 met zijn gezin op bezoek geweest in Kabale, wat voor hen een hele beleving was, zowel met voor- als tegenspoed. Het was goed dit project met eigen ogen gezien te hebben.

Aan alle donateurs die de voorbije jaren mee bijgedragen hebben aan het ondersteunen van dit project in een dorp dichtbij Kabale, wil ik mijn uiterste dank uitdrukken.

Uw geld heeft bijgedragen aan de aanschaf van een bouwgrond voor een school van 10.000 euro. Een sponsor heeft 7 naaimachines geschonken. Daarnaast hebben giften bijgedragen aan het vrij kostelijk transport daarvoor. Het heeft door de lockdown een jaar geduurd om naaimachines in Uganda te krijgen (zie foto).
Door een extra gift aan het project konden ze ook kappersmateriaal kopen. Met deze materialen kunnen ze jongeren een job leren.

Oproep: zonnepanelen
We zijn nog op zoek naar 1.600 euro om ook zonnepanelen te installeren op hun kantoor om met de naaimachines naaicursussen aan te bieden.
Als u wilt helpen, maak uw gift over op rekening BE41 4359 1900 0110 van Tearfund met mededeling: “NRCU- code 70021”

Alvast hartelijk dank bij voorbaat.

PS: NRCU heeft een erkenning om een school te starten wanneer ze gebouwen hebben. Daarvoor zijn we in Limburg nog op zoek naar een vzw die samen met Jürgen een dossier voor ontwikkelingshulp wil indienen bij de Provincie Limburg. Het aanvraagformulier is reeds een jaar klaar, maar door de coronalockdown is er weinig echt contact geweest met vzw’s in Limburg. Als u mee wil helpen, neem dan zeker contact op met Tearfund België vzw.

Ik wil doneren