Update: aardbeving Haïti

28 september 2021
Persbericht

Update: Aardbeving Haïti

Projectcode: 77002

Tearfund kon dankzij uw steun al een bedrag van 17.500 EUR voorzien voor het transport en de verdeling van medische hulpmiddelen voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti*. We kunnen hiermee 40.200 medische behandelingen voorzien.

Door ervoor te zorgen dat geneesmiddelen gratis beschikbaar zijn voor patiënten, zal deze steun ook gezinnen die al onder zware druk staan, beschermen tegen mogelijk verlammende gezondheidszorgkosten, waardoor gezinnen nog vele jaren gevangen kunnen zitten in een vicieuze cirkel van armoede, ondervoeding en een slechte gezondheid.

Verdere hulp blijft dringend nodig. Niet alleen op medisch vlak. Er moet gezorgd worden voor beter onderdak, toegang tot zuiver water en voorzien in dagelijkse noden voor de velen die hun huis verloren.

U kunt nog steeds helpen met gebed en financiële steun door uw gift over te maken op het algemeen rekeningnummer van Tearfund BE41 4359 1900 0110 met vermelding: “Noodhulp Haïti, code 77002”.

*Tearfund werkt hier samen met IHP (International Health partner). Beide organisaties maken deel uit van Integral Alliance (IA). IA is een netwerk van 23 internationale christelijke ngo’s die ernaar streeft om op een efficiënte, effectieve en snelle manier te handelen wanneer een wereldwijde ramp gebeurt, door de middelen, mankracht en expertise te bundelen om zo een grotere hulp en impact te kunnen bieden aan de begunstigden.

 

Ik wil doneren