Noodhulp Oekraïne

1 maart 2022
Oproep

Noodhulp Oekraïne

 

Projectcode: 77012

Update 05.05.2022

Wat volgt is een korte impressie van de activiteiten van onze hulpverlening in samenwerking met Integra Slovakije. Integra Slovakije en Tearfund België zijn beiden leden van de internationale Integral Alliance, een samenwerkingsverband van 23 christelijk evangelische hulporganisaties.

Hulpgoederen vanuit Roemenië naar de vluchtelingencentra in Ternopil en Chernivtsi in Oekraïne.
Bron foto’s: Nadácia Integra, 2022

Hulpgoederen worden verdeeld rond de steden Kiev, Boetcha, Gostomel en Vorzel.
Bron foto’s: Nadácia Integra, 2022

Update 07.04.2022

Bekijk hier een korte impressie van de hulp:  https://www.youtube.com/watch?v=OK7NCadoJr4

Via leden van de Integral Alliance (IA*) die ter plaatse zijn, bieden we hulpverlening aan Oekraïense vluchtelingen.

In eerste instantie hebben we in de eerste week na onze noodoproep reeds 30.000 EUR  fondsen kunnen sturen voor hulpverlening aan IDP’s, inheemse vluchtelingen, veelal uit het oorlogsgebied in het oosten, die in een vluchtelingenkamp en bij mensen thuis in een stad in het westen van Oekraïne worden opgevangen. Hier verblijven gemiddeld 2000 personen, de meesten tijdelijk om later te kunnen doorreizen naar buurlanden. De fondsen worden ingezet voor voedselbedeling, slaapgerief en basis sanitaire verzorgingsmiddelen. Korte tijd later konden we een volgende schijf van 20.000 EUR overmaken om deze hulp te kunnen voortzetten en begin april nog eens 20.000 EUR.

Met een bijdrage van 15.000 EUR hebben we voorzien in het transport van een grote hoeveelheid essentiële medicijnen naar Oekraïne via een ander lid binnen onze alliantie.

Afhankelijk van de beschikbare fondsen en de veranderende noden, willen we de komende tijd nog meer soortgelijke hulpverlening doen onder de vluchtelingen en noodlijdenden in het land zelf en/of in de aangrenzende landen.

Tearfund maakt geen deel uit van het Consortium 12-12 dat grote actie voert. Alle bijdragen aan Tearfund zijn dan ook welkom om ook in de komende maanden via onze christelijke partners nog hulp te kunnen bieden, die ongetwijfeld nog broodnodig zal zijn.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

*Tearfund maakt deel uit van Integral Alliance, een netwerk van 23 internationale christelijke ngo’s, die ernaar streeft om op een efficiënte, effectieve en snelle manier te handelen wanneer een wereldwijde ramp gebeurt, door de middelen, mankracht en expertise te bundelen om zo een grotere hulp en impact te kunnen bieden aan de begunstigden.

Update 25.03.2022
Een eerste impressie van de noodhulpactie uitgevoerd door onze internationale partner Integra in de Oekraïne crisis.
Update 15.03.2022

WEES ERBIJ!!

Op zondag 27 maart organiseert Gospelkerk Vlaanderen EEN HART VOOR OEKRAINE.

Een benefiet met LIVE muziek en info uit Oekraïne.

In samenwerking met de christelijke NGO Tearfund België . #benefiet #Oekraïne #vilvoorde

Volg de updates op de Tearfund facebookpagina, Tearfund website en op de facebookpagina gospelkerkvlaanderen 

Update 11.03.2022
Binnenkort worden grote acties gevoerd in de media voor het Consortium 12-12 ten voordele van Oekraïne.
Tearfund is geen lid van het Consortium en ontvangt geen steun van de opbrengsten.
U kunt onze acties enkel steunen via het rekeningnummer van Tearfund BE41 4359 1900 0110, met vermelding ‘Noodhulp Oekraïne, code 77012’.
Hartelijk dank voor uw financiële bijdragen.
Voor giften vanaf 40 euro op jaarbasis ontvangt u een fiscaal attest en krijgt u 45% terug van de belastingen. Een attest wordt automatisch bezorgd na het verstrijken van het boekjaar.
Update 03.03.2022

Samen met een van onze Integral Alliance lid kunnen wij al tegemoetkomen aan de noden die momenteel urgent zijn in Oekraïne. Tearfund kon hiervoor al een eerste bedrag van 10.000 EUR beschikbaar stellen.

Actie

Voor een vluchtelingencentrum in Oekraine wordt er voedsel verstrekt aan 2000 mensen. Er wordt getracht om de vluchtelingen drie maaltijden per dag te voorzien.

Tearfund en de lokale christenen die het vluchtelingencentrum helpen, willen u al bedanken voor de steun die zij reeds mochten ontvangen.

Als u op het hart heeft, kunt u de noodhulp voor Oekraïne blijven steunen. U kunt u uw gift overmaken op de rekening van Tearfund BE41 4359 1900 0110 (KREDBEBB), met vermelding van de projectcode 77012-Noodhulp Oekraïne.

0proep 02.03.2022

De oorlog tussen Oekraïne en Rusland heeft de wereld veranderd. We leven in angst. In een paar dagen is een ernstige situatie verder verslechterd en is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. Honderdduizenden Oekraïners zoeken een veilige plek in het westen van het land of in een buurland, terwijl degenen die zijn achtergebleven zich in een levensgevaarlijke omgeving bevinden.

Noodhulp

De grote humanitaire ramp vraagt om onmiddellijke actie. Zeker omdat de verwachting is dat door deze oorlogscrises vele miljoenen mensen hun huis zullen gaan verlaten. De nood is hoog. Als Tearfund vinden we het belangrijk om in actie te komen bij acute noodsituaties. Samen met onze leden van  Integral Alliance (een netwerk van hulporganisaties uit verschillende landen) zetten we ons in eerste hulp te verlenen op het gebied van tijdelijk onderdak, voedsel, water, medische en traumazorg. Dat kunnen we echter niet zonder jouw steun. Help jij mee dit mogelijk te maken? Voor hulp voor nu en komende maanden.

Actie

Gebed

Onze harten zijn belast door dit geweld en onrecht. Wilt u alstublieft met ons mee bidden?

Financieel

Tearfund wil met haar leden van de Internationale Alliantie Integral hulp bieden aan de slachtoffers van deze crisis. Als u ons daarbij wilt helpen, kunt u uw gift overmaken op de rekening van Tearfund BE41 4359 1900 0110 (KREDBEBB), met vermelding van de projectcode 77012.

* in samenspraak met Tearfund Nederland

Ik wil doneren