Asociación Vidas: ondersteuning van de Quechua in Peru

16 maart 2023
Impactverhaal, Publicatie, Verslag

In Peru ondersteunen we Asociación Vidas. Deze organisatie zet zich in voor de Quechua bevolking en biedt ondersteuning op vier belangrijke domeinen: voeding, mentale en geestelijke steun, motorische vaardigheden en gezondheidszorg.

Omstandigheden

De omstandigheden in Peru zijn de afgelopen tijd erg uitdagend door politieke spanningen en een slecht presterende economie. Daarnaast is er eind vorig jaar geen regen gevallen, wat onder andere een probleem is voor de landbouw. Voor de Quechua die voor een deel afhankelijk zijn van landbouw, zijn deze omstandigheden erg lastig. Ook in Peru stegen de prijzen van voedsel, gas en elektriciteit. Daardoor is het voor de Quechua nog moeilijker geworden om in hun levensonderhoud te voorzien. Asociación Vidas wil daarom ook workshops organiseren rond het voeren van kleine economische activiteiten. Hiermee kunnen ze de bevolking aanmoedigen om (kleine) activiteiten te ondernemen die hun inkomen wat kunnen verbeteren.

Voeding

In het tweede semester van 2022 kon Asociación Vidas met de hulp van een voedingsspecialist 3.784 gezonde en evenwichtige maaltijden verstrekken. Bovendien heeft deze deskundige ook vorming gegeven rond gezonde voeding en de impact daarvan op de gezondheid, wat een zegen is geweest voor de deelnemers van het project.

Op 21 oktober 2022 dankt Mauro, 83 jaar, God voor het voedsel dat wekelijks door de Asociación Vidas wordt verstrekt. Hij zegt dat het voedsel een grote hulp voor hem is, dat het van goede kwaliteit is en zijn lichaam goed maakt. Elke week kijkt hij uit naar de dag waarop het team voedsel komt brengen.

Mentale en geestelijke steun

Afgelopen drie maanden waren twee psychologen aanwezig voor mentale ondersteuning. Hiermee konden ze 217 mensen bereiken! Creatieve werkvormen zoals kunst werden gebruikt. 11 ouderen brachten samen een toneelstuk rond de parabel van de 10 maagden. Iedere vrijdag is er een moment van aanbidding en discipelschap voor de deelnemers, want aandacht voor het geestelijke welzijn van de deelnemers is zeker even belangrijk.

Op 12 augustus 2022 hebben we samen een dag gevast om genezing te vragen en te bidden voor specifieke verzoeken. Er was tijd voor het woord van God, gebed en het opvoeren van het drama van de tien maagden. Dit soort activiteiten bouwt ons innerlijk en geestelijk op. We doen dit twee of drie keer per jaar.

Motorische vaardigheden

Asociación Vidas werkt voornamelijk met ouderen, het is daarom erg belangrijk om de motorische vaardigheden van de deelnemers te onderhouden. Ze organiseren hiervoor specifieke workshops zoals bijvoorbeeld wol spinnen en naaien. Wat leuk om te zien hoe de dames enthousiast bezig zijn en tot een mooi resultaat komen. De kleding die ze zelf maken kunnen ze daarna immers zelf gebruiken. De laatste 3 maanden hebben 75 mensen deelgenomen aan de workshops. We zijn alvast benieuwd naar het resultaat van de nieuwe workshops rond hergebruik van afvalmateriaal, zoals plastic flessen. Zo vermindert de afvalstapel en kunnen ze ook nuttige voorwerpen voor zichzelf maken. Dat allemaal terwijl ze hun motorische vaardigheden onderhouden.  

Gezondheidszorg

Tot slot is Asociación Vidas bezig met gezondheidszorg. Een gedreven verpleegster volgt 2x/ maand de gezondheidstoestand van de ouderen op. Ofwel komen zij naar het centrum of ze krijgen thuis een bezoek van de verpleegster. Soms is een huisbezoek noodzakelijk, bijvoorbeeld wanneer de oudere zich niet goed meer kan verplaatsen. De afgelopen drie maanden heeft de verpleegster opvolging voorzien voor 461 ouderen. Een tweede verpleegkundige zorgt voor fysiotherapie, manicure en pedicure. Afgelopen drie maanden hielp zij 196 mensen.