Een van de activiteiten van Tearfund is de financiële kinderadoptie. Maandelijks steunen donateurs één kind met een gift van 33 euro. Dat bedrag is in onze ogen misschien klein, maar het maakt voor kinderen in ontwikkelingslanden een enorm verschil.

We kregen recent de getuigenis van Tithi, een van de kinderen die wordt gesponsord in het programma in Bangladesh. Ze vertelt hoe de steun van haar sponsor het verschil maakte in haar leven.

Omdat haar ouders niet in het levensonderhoud van het gezin konden voorzien, werden haar oudere zussen jong uitgehuwelijkt of naar een weeshuis of familie gestuurd. Het leven van Tithi is echter anders. Dankzij de financiële steun die ze ontvangt konden haar ouders wel voor haar zorgen en haar een degelijke opleiding bieden. Dankzij de opleiding zou zij in de toekomst een inkomen kunnen verwerven dat haar wel in staat stelt om te voorzien in haar levensonderhoud en een steun te zijn in haar omgeving. We delen haar getuigenis graag met jullie.

Ik ben Tithi. Ik zit in de negende klas van de middelbare school. Mijn vader is 53 jaar en timmerman. Zijn gezondheid is niet zo goed. Mijn moeder is 45 jaar oud. We hebben geen eigendom of waardevol bezit, behalve een klein stukje land om op te wonen. Omdat mijn vader de enige is die een inkomen verdient, onderhoudt hij ons gezin in zware omstandigheden.

Wij zijn vier zussen. In een arm gezin als het onze worden dochters als een last beschouwd. Mijn oudste zus Tora is op jonge leeftijd getrouwd en woont bij haar man. Mijn tweede zus Tonni is 24 jaar oud en studeert verpleegkunde. Mijn derde zus Tori is 18 jaar oud en gaat afstuderen.

Vroeger was onze situatie anders. Na het betalen van de gezinsuitgaven bleef er weinig over voor onze studiekosten. Dus heeft mijn vader mijn oudere zus uitgehuwelijkt. Mijn tweede zus moest in een weeshuis verblijven en mijn derde zus verbleef bij de familie van mijn oom van moederskant. We hadden een huis gemaakt van bamboematten, modder en tinnen platen. Er was geen zekerheid over ons eten, kleding en onderwijs. Het inkomen van mijn vader was onvoldoende om drie maaltijden per dag voor ons te betalen. We zaten vaak zonder eten en verhongerden. Als kind wilde ik altijd naar school en met vriendjes spelen. Mijn vader kon me niet toelaten tot een goede school. Dus ging ik naar de kleuterschool van een NGO, waar ik een maaltijd kreeg en kosteloos kon studeren. Als ik zag dat mijn vriendinnen nieuwe jurken droegen, wilde ik ook een nieuwe.

Het leven veranderde echter toen we van een medewerkster van CSS hoorden over de caritatieve activiteiten van het Community Based Education Support Program (CBESP). Met haar hulp vroeg mijn vader sponsorsteun voor mij aan. Nadat de supervisor onze algemene toestand had geïnspecteerd, kreeg ik financiële steun om mijn studie op school voort te zetten.

Nu leid ik een gelukkig leven met de steun van CSS. Ik volg regelmatig de bijlessen van het CBESP. Ik krijg hulp bij mijn studie en huiswerk en krijg spiritueel en moreel onderwijs van een kerk in de buurt. Naast het schoolgeld krijg ik schoolbenodigdheden, schooluniformen en andere benodigdheden om mijn studie voort te zetten. Ik krijg voedselhulp van CSS, zodat mijn familie en ik voor een hele dag te eten hebben. Dus aan mijn behoefte aan voeding wordt voldaan. Mijn persoonlijkheid ontwikkelt zich dagelijks door de geestelijke lessen van de zondagsschool.

In de toekomst wil ik graag een opleiding tot “Chartered Accountant” doen. Ik dank CSS voor het in leven houden van mijn droom. Ik bid altijd voor CSS en mijn sponsor, zodat nog veel meer kinderen zoals ik kunnen profiteren van dit geweldige humanitaire programma.

Tithi

Meer informatie over de kinderadopties vindt u terug op https://www.tearfund.be/kinderadoptie/