Mijn naam is Joseph en ik ben 25 jaar oud. Ik ging naar de T.A. Faruk School and College, waar ik mijn Secondary School Certificate (SSC) en Higher Secondary Certificate (HSC) heb gehaald. Daarna heb ik een opleiding elektrische bedrading gevolgd, en momenteel werk ik bij Omera LPG (Liquid Pressure Gas) Company.

Ik woon momenteel in North Haldibunia, Mongla, Bagerhat, wat ook mijn vaste adres is. Mijn overleden vader heette Robert en mijn moeder heet Ratna. Mijn moeder is huisvrouw en is 40 jaar oud.

Ik ben het enige kind van mijn ouders, en mijn vader werkte als dagloner terwijl mijn moeder huisvrouw was. Na de dood van mijn vader moest mijn moeder echter gaan werken als dienstmeisje om ons gezin te onderhouden. Onze dagen waren gevuld met ellende en teleurstelling, want het was een uitdaging om rond te komen met het beperkte inkomen dat mijn moeder verdiende. Ik was nog erg jong in die tijd, en ze maakte zich zorgen om mij alleen te laten voor haar werk. Ze kon daarom niet regelmatig naar haar werk gaan. Als gevolg daarvan hadden we moeite om drie keer per dag eten te krijgen, en we moesten heel weinig eten. Ik had maar één shirt en één broek, die allebei tweedehands en gebruikt waren. Als mijn kleren nat werden in de regen of gewassen moesten worden, had ik niets anders om aan te trekken. In de winter had ik veel last van de kou, want warme kleding was een luxe die we ons niet konden veroorloven. We hadden geen eigen land om op te wonen of te verbouwen, dus na de dood van mijn vader trokken we in bij mijn oom van moederskant. Het huis was gemaakt van riet, stro en aarde, waardoor het erg vochtig was, en we leden onder het regenseizoen. Met zulke beperkte middelen was het voor mijn moeder onmogelijk om mij naar school te sturen, maar ik droomde ervan om naar school te gaan, mooie kleren te dragen, lekker te eten, met speelgoed te spelen en van mijn kindertijd te genieten. Ik wilde de ellende van mijn moeder verlichten en haar trots maken, maar door onze armoede leek dat een onmogelijke droom.

Ondanks onze omstandigheden wilde mijn moeder dat ik een opleiding zou volgen en een plaats in de maatschappij zou krijgen. Ze nam contact op met verschillende liefdadigheidsinstellingen, maar haar pogingen hadden geen succes. Toen informeerde een jongen uit mijn buurt, die naar het Home of Blessing CSS ging, mijn moeder over de diensten van het tehuis dat onderdak, voedsel en onderwijs biedt aan wezen en kansarme kinderen. Na een gesprek met de autoriteiten verkreeg mijn moeder een toelatingsformulier, en met de aanbeveling van onze plaatselijke pastoor gaf het Home of Blessings van CSS mij de kans om me in te schrijven, gezien de zeer moeilijke omstandigheden waarin we leefden.

Toen ik in Home of Blessings aankwam, was ik pas zeven jaar oud. Zowel mijn moeder als ik waren dolblij dat we deze kans kregen, want het betekende dat ik regelmatig toegang zou krijgen tot goed onderwijs en de kans om verder te studeren. Ik was echter verdrietig bij de gedachte dat ik niet bij mijn moeder kon zijn. Toch duurde het maar een paar dagen voordat ik over mijn verdriet heen was en met mijn nieuwe vrienden omging. Ik bracht mijn dagen door met studeren, spelletjes spelen en eten met mijn medebewoners. Ik nam zelfs deel aan verschillende religieuze programma’s, waar ik leerde over Jezus Christus en hoeveel Hij van me houdt en me zegent via het Home of Blessings van CSS. Ik maakte veel vrienden en studeerde ijverig, waardoor ik zowel lichamelijk als geestelijk groeide. Ik heb mijn vooruitgang en succes te danken aan de genade en steun van mijn sponsorouders en de zegeningen van de Almachtige God. Toen Home of Blessings in 2012 sloot, keerde ik terug naar huis om bij mijn moeder te wonen. Dankzij de steun van het Community Based Education Support Program (CBESP) van CSS heb ik mijn studie kunnen voortzetten terwijl ik thuis woonde.

Het was voor mij een zeer vreugdevolle ervaring om naar huis terug te keren en mijn studie voort te zetten terwijl ik bij mijn moeder woonde. Dankzij de steun van het Community Based Education Support Program (CBESP) van CSS kreeg ik regelmatig voedselhulp, schoolgeld, medische hulp, schooluniformen, hygiënische materialen, kerstcadeaus en andere vormen van steun, waardoor ik thuis zonder problemen mijn studie kon voortzetten. Bovendien bezochten de begeleiders ons vaak om ons te motiveren en aan te moedigen, wat een enorm verschil maakte in ons leven. Mijn moeder en ik zijn CSS ontzettend dankbaar voor alle steun en hulp die we hebben gekregen, waardoor ik mijn dromen heb kunnen nastreven en succes heb kunnen boeken.

Na de opname in Home of Blessings en de steun van het CBESP is de last van mijn moeder om voor ons gezin te zorgen aanzienlijk afgenomen. Daardoor konden we onze financiële situatie met de dag verbeteren en kregen we acceptatie en respect in onze gemeenschap. Het bijwonen van religieuze programma’s in Home of Blessings hielp me om mijn spirituele zelf te ontwikkelen, want ik leerde de Heilige Bijbel lezen, zingen, bidden en gebedssessies leiden. Ik ontwikkelde mezelf ook mentaal en fysiek en verbeterde mijn vaardigheden in zingen, spelletjes doen, gebedssessies leiden en preken uit de Heilige Bijbel. Met de steun van CSS en mijn donor heb ik mijn studie afgerond en werk ik nu bij Omera LPG, waar ik mijn gezin financieel kan onderhouden. Mijn moeder hoeft niet meer als dienstmeisje te werken en we zijn verhuisd naar een huurhuis. Ik heb zelfs een motorfiets gekocht, die me goed van pas komt bij het reizen.

Ik ben ervan overtuigd dat als meer kansarme kinderen zoals ik een kans krijgen van CSS, ook zij kunnen uitblinken in hun leven en zich kunnen vestigen in de maatschappij. Ik heb de ambitie om te werken aan de verbetering van kinderen met dezelfde achtergrond en hen te helpen slagen in het leven. Zonder de hulp van CSS had mijn leven geruïneerd kunnen worden in de duisternis van de armoede. Ik ben CSS en mijn donor dankbaar dat zij mijn leven hebben verlicht met het licht van onderwijs. Ik wens het beste voor CSS en Tearfund België en hoop dat ze elk jaar verder zullen groeien en bloeien.

Joseph

Meer informatie over de kinderadopties vindt hier terug.