Gebedsbrief Grenzeloos – Januari

Beste broeders en zusters,

Dank voor jullie gebed in 2023. Samen hebben we zegen kunnen uitspreken over onze zendelingen, Gods vrede bidden voor waar conflict heerst, wijsheid kunnen vragen voor de werking van Tearfund, voorziening voor de projecten en zo veel meer.

We hebben vaak Gods zegen mogen ervaren, en soms vraagt God van ons vertrouwen en geduld.

Dank voor de volharding in gebed en om samen met ons in 2024 in gebed te blijven werken aan een meer rechtvaardige wereld.

 “Laat jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.” Mattheüs 5:16 

 Als Tearfund zijn we geroepen om vanuit de protestants-evangelische Kerk hier in België Gods liefde te betonen in de meest behoeftige gebieden van de wereld, samen met de lokale Kerk. 

Bij de start van het nieuwe jaar willen we samen met jullie specifiek bidden voor vijf landen. De lijst is zeker niet volledig, we beseffen dat er in vele landen noden zijn. In deze specifieke landen is er echter zowel een bijzonder grote nood als een mogelijkheid voor Tearfund om Gods liefde ook tastbaar te maken voor de mensen. 

We bidden voor Gods herstel op die plaatsen. Dat we als christenen van over de hele wereld Gods licht mogen laten schijnen in deze gebieden, samen met de lokale gelovigen, hoe klein hun aantal ook is. We weten dat we samen in geloof bergen kunnen verzetten; samen met God kunnen we herstel brengen op plaatsen waar gebrokenheid heerst. Met geloof, zo klein als een mosterdzaadje, is niets onmogelijk (Mattheüs 17:20). 

We willen God ook danken voor de hulp die we samen hebben kunnen bieden in 2023, danken voor de christenen hier in België die hun geloof omzetten in daden, en voor de lokale christenen die in moeilijke omstandigheden Gods licht laten schijnen rondom hen. Laten we dankbaar zijn dat we samen één lichaam mogen vormen en op die manier een getuigenis kunnen zijn. 

Dank jullie wel voor jullie geloof in de kracht van gebed en om samen met ons deze noden en dankpunten tot God te brengen! 

Het team van Tearfund 

 1. Burkina Faso

21.7% christenen

Als we aan terrorisme denken, neigen onze gedachten vaak naar de Arabische wereld. Echter, in West-Afrika worden steeds meer terroristische activiteiten waargenomen. Burkina Faso is nu een van de landen wereldwijd die hier het zwaarst door wordt getroffen.

De veiligheidssituatie in Burkina Faso is slecht, zelfs in de hoofdstad Ouagadougou. Het risico op een staatsgreep, geweld en politieke onrust wordt stap voor stap groter.

We bidden tot God voor rust in het land en in de harten van degenen die momenteel naar wapens grijpen. Dat de bevolking samen kan bouwen aan een vredevolle natie en de christenen hierin een voorbeeldrol kunnen spelen. 

2. Syrië

5.2% christenen 

De burgeroorlog in Syrië verschijnt niet langer dagelijks op de voorpagina’s. Helaas betekent dat niet dat het nu beter gaat met het land. Na twaalf jaar burgeroorlog zijn de levensomstandigheden van miljoenen Syriërs slechter dan ooit. De veiligheidssituatie in Syrië blijft instabiel, onvoorspelbaar en gevaarlijk. Dit voorjaar werd het land ook hard getroffen door een zware aardbeving. 

Niet alleen zijn huizen, bruggen en wegen vernield, ook de economie is ingestort. Hierdoor leeft bijna de hele bevolking van Syrië nu in zeer moeilijke omstandigheden. Miljoenen mensen hebben humanitaire hulp nodig. 

Het was een zegen dat we vorig jaar bijna 100.000 euro konden sturen naar een christelijke organisatie ter plaatse, zodat zij daar het verschil kunnen maken. Ze hebben mensen kunnen opvangen en voorzien van voeding en kleding. Zo konden ze getuigen zijn van Gods liefde. 

We bidden dat God vrede en herstel brengt in het land, verscheurd door burgeroorlog en natuurgeweld. We bidden ook voor onze partner ter plaatse, dat ze samen met de lokale Kerk een getuigenis kunnen zijn in moeilijke omstandigheden. 

3. Oekraïne

85.6% christenen 

Sinds de Tweede Wereldoorlog leven we in Europa in relatieve vrede, zonder grootschalige open oorlog. Dat veranderde met de inval van Rusland in Oekraïne. Het leven van miljoenen mensen, gezinnen, kinderen, kwam op z’n kop te staan. Op zoek naar veiligheid werden veel Oekraïners gedwongen hun thuis te ontvluchten. 

Dankzij de vele steun vanuit de Kerk konden we met onze christelijke partner ter plaatse slachtoffers helpen. Helaas is het conflict nog steeds niet voorbij. Door aanvallen op kritische 

infrastructuur doet op veel plaatsen de verwarming het niet en hebben veel mensen geen water of elektriciteit. Zij hebben nog steeds hulp nodig om te kunnen overleven. 

We bidden dat God vrede brengt in dit land, dat leiders kiezen voor vrede en overleg in plaats van oorlog. Dat burgers terug naar hun huizen kunnen en weer een thuis kunnen opbouwen. De oorlog heeft immers niet enkel de fysieke infrastructuur van het land beschadigd, maar ook het sociaal weefsel. Bid dat gezinnen elkaar mogen terugvinden, fysiek en geestelijk. Bid dat de vele christenen in het land hun relatie met de heer mogen verdiepen en een voorbeeld kunnen zijn van liefde en trouw. 

4. Libië

2.7% christenen 

In Libië zijn verschillende zwaarbewapende milities actief, die regelmatig met elkaar de strijd aangaan. In het zuiden van het land zijn af en toe ook terroristische groepen zoals IS en Al Qaida actief. Het geweld kan plotseling oplaaien, waarbij doden en gewonden vallen. Er is geen sterke centrale overheid die controle heeft over het land. Het land is daardoor zeer instabiel. 

Bovendien veroorzaakte de storm Daniël in september 2023 rampzalige overstromingen, waarbij in het bijzonder de stad Derna werd getroffen. Een krachtige stroom vaagde in korte tijd enorme delen van de stad weg, met verlies van huizen, auto’s, bomen en mensenlevens tot gevolg. Mensen leven nu in slechte omstandigheden in kampen. Hierdoor is de kans op ziekten bijzonder hoog, terwijl de medische infrastructuur zwaar getroffen is. 

We hebben daarom besloten om geneesmiddelen beschikbaar te maken voor het ziekenhuis in Derna, samen met onze Engelse partner International Health Partners (IHP). Dankzij de steun die we hebben ontvangen, konden we de 30.000 euro voorzien die nodig waren om de geneesmiddelen die IHP had verzameld, ter plaatse te krijgen. 

We bidden tot God dat de centrale overheid wijs mag handelen en stabiliteit kan brengen in het land. Dat het medisch personeel verder kan werken en fysieke gezondheid kan brengen. We bidden als laatste ook voor de lokale christenen, dat zij kunnen volhouden in deze moeilijke omstandigheden en door hun getuigenis eer kunnen bewijzen aan onze Vader in de hemel. 

5. Jemen

<1% christenen 

Het leven in Jemen is niet eenvoudig. Miljoenen kinderen zijn ondervoed en het aantal stijgt als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Jemen is immers sterk afhankelijk van tarwe uit Rusland en Oekraïne. Dit plaatst gezinnen die al worstelen om zich te voeden in een nog moeilijkere positie. 

De voedselcrisis is slechts een van de vele uitdagingen voor de Jemenieten, die al acht jaar lijden onder een verwoestend conflict. Dagelijks sterven honderden kinderen aan ondervoeding en ziektes zoals tyfus en cholera. De meerderheid van de bevolking is afhankelijk van humanitaire hulp om te overleven. 

Het is niet evident om een positieve toekomst voor Jemen voor ogen te houden. Het land wordt door nog talrijke andere uitdagingen getroffen: piraten, mijnen uit vroegere conflicten, gewapende incidenten en bomaanslagen uitgevoerd door verschillende strijdende partijen, waaronder Al Qaida, 

Al-Shabaab en Islamitische Staat. Deze grimmige realiteit maakt het leven in Jemen uitzonderlijk moeilijk. 

Ondanks deze omstandigheden mogen we weten dat God wel een toekomst heeft voor de Jemenieten. We bidden dat er weer orde en veiligheid mag komen in het land, dat mensen voldoende eten mogen ontvangen en dat ook hun geesten gevoed mogen worden met het woord van God. We bidden ook voor Tearfund Duitsland die een groot project heeft in Jemen, dat we in het verleden ook financieel mochten steunen. Dat ze trouw kunnen blijven in hun bediening en de nodige middelen mogen vinden hiervoor. 

Uw gebed maakt het verschil!

Wil u maandelijks op de hoogte blijven en onze gebedspunten ontvangen? Schrijf je dan nu in voor onze maandelijkse gebedsbrief!