Ik wil doneren

Noodhulp

Brazilië Kindercentra

Groepsadoptie

De Bem Estar do Menor, de sociale tak van de Stichting Evangelische Zending Brazilië, is opgericht door het zendingsechtpaar Nico en Trijnie van Eijk. Zij zijn dit werk gestart in 1967 in de regio van Sabinópolis, een arme streek in het binnenland van Minas Gerais, Brazilië.

Naast een enorme geestelijke armoede, zagen ze een hartverscheurende maatschappelijke nood. Er was veel kindersterfte als gevolg van ondervoeding en de onmenselijke woonsituaties. In de gezinnen was veel werkloosheid, ruzie, alcoholisme en geweld.

In eerste instantie vingen ze hongerlijdende kinderen thuis op en gaven hen te eten. Toen dit door het teveel aan nood niet meer mogelijk was, werd met de hulp van meelevende gelovigen in Nederland een gebouw aangekocht. Zo startte in 1973 het eerste Kindercentrum met 45 kinderen!

In de loop der jaren zijn er in andere steden in de omgeving zes Kindercentra bijgekomen. Daar kunnen kinderen van 3 maanden tot 6 jaar terecht, in enkele centra tot 12 jaar. Op schooldagen komen de kinderen van 7.00 – 17.00 uur naar het Kindercentrum. Eerst krijgen ze een ontbijt. De kinderen gaan één dagdeel naar school: ’s morgens een groep en ’s middags een groep. De groep die in het Kindercentrum blijft, gaat huiswerk maken, spelen en douchen. ’s Middags krijgen ze allemaal een warme maaltijd. Na het avondeten is er een korte dagsluiting en één keer per week wordt er een korte samenkomst gehouden, waar de kinderen bidden, zingen en een bijbelverhaal horen. De peuters hebben hun eigen programma.

De kinderen worden regelmatig medisch opgevolgd. Ook worden ze met hun huiswerk geholpen, omdat de ouders in veel gevallen ongeletterd zijn of niet naar hun kinderen omkijken. Voor de ouders zijn er regelmatig informatieve avonden. Ook kunnen ze in andere programma’s worden gesteund. Zo wordt hun bijvoorbeeld, indien nodig, een volkstuin of een akker ter beschikking gesteld. Het Volktuinenproject wordt eveneens door Tearfund mee gefinancierd. Als de moeder niet meer thuis hoeft te blijven om voor de kleine kinderen te zorgen, kan ze ook gaan werken, zodat er meer inkomsten zijn. Veel ouders maken hier dankbaar gebruik van.

Inmiddels heeft zoon Oscar van Eijk, samen met zijn vrouw Melina, de leiding van het werk overgenomen. Ondanks de groeiende economie van Brazilië is er nog steeds te veel geld in te weinig handen en bestaat er op veel plaatsen nog immer bittere armoede. Naast de armoede zijn drankzucht, drugsverslaving, huiselijk geweld, gebroken gezinnen en seksueel misbruik van kinderen de grootste problemen. En de grootste slachtoffers in dit geheel zijn altijd weer de kinderen. De Kindercentra, waar inmiddels meer dan 600 kwetsbare kinderen dagelijks een veilige haven vinden, zijn dus van zeer groot belang.

Uw maandelijkse steun is welkom. Meld u aan als Vriend van de Kindercentra. Het richtbedrag is 33 € per maand, maar bijdragen vanaf 20 € per maand is mogelijk.

U kan zich aanmelden via ons aanvraagformulier.