Het verhaal van Théo en Irene, Samaria

24 juni 2021
Impactverhaal

Het verhaal van Théo en Irene, Samaria

Projectcode: 73003

Een bijdrage van Théo en Irene, Tearfund ontwikkelingswerkers in Banfora.

Op het centrum Samaria hebben we een sociale medewerker (veldwerker) die naar de verschillende Koranscholen gaat. Hij streeft naar een duurzame vertrouwensrelatie met de Koranmeesters, om hen ertoe te krijgen met ons samen te werken voor meer veiligheid en perspectief in het leven van Garibou-kinderen.

De Coronavirus-crisis, die ook Burkina Faso treft, dwingt ons het Samaria-centrum tijdelijk te sluiten. Maar onze veldwerker kon wel de Koranscholen bezoeken in het kader van sensibiliseringsactiviteiten. Onder begeleiding van een gezondheidswerker kon hij in twee dagen tijd met 16 koranleraren spreken over de te nemen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Hieronder viel het beperken van uitstapjes van de kinderen.

Dit was mogelijk dankzij de motorfiets die we met de subsidie van ROSA van Aartselaar konden kopen. Deze motorfiets maakte het voor hen echt gemakkelijker om te bewegen, gezien de staat van de wegen. Hoewel we ons realiseren dat het onwaarschijnlijk is dat sommige meesters al onze waarschuwingen zullen opvolgen, zijn we ervan overtuigd dat anderen het advies serieus hebben genomen, aangezien het aantal garibou-kinderen dat in de dorpen bedelt is afgenomen. Verschillende meesters hebben zelfs hun dankbaarheid uitgesproken voor onze tussenkomst.

Ik wil doneren