Ik wil doneren

Noodhulp

Klachten

Tearfund beschouwt klachten als een kans om te leren en te verbeteren voor de toekomst, evenals een kans om dingen recht te zetten voor de persoon of organisatie die de klacht heeft ingediend.

Bezorgdheid over bescherming klokkenluiders

Tearfund wenst ook zo spoedig mogelijk te horen van iedereen die zich zorgen maakt over de acties van medewerkers die werken onder de vlag van Tearfund. Bezorgdheden kunnen op dezelfde manier worden opgeworpen als klachten. Het doel van het beleid is om:

  • Te voorzien in een eerlijke klachtenprocedure, die duidelijk en gemakkelijk te gebruiken is voor iedereen die een klacht of bezorgdheid wil indienen/voorleggen.
  • Ons klachten- en bezorgdhedenbeleid te publiceren, zodat mensen weten hoe ze een klacht kunnen indienen.
  • Ervoor te zorgen dat onze medewerkers weten wat ze moeten doen als een klacht wordt ontvangen, door het beleid en de procedure te verspreiden onder alle personeelsleden en correct te archiveren.
  • Ervoor te zorgen dat alle klachten en bezorgdheden eerlijk en snel worden onderzocht.
  • Ervoor te zorgen dat alle klachten en bezorgdheden – waar mogelijk – worden opgelost en dat relaties worden hersteld.
  • Informatie te verzamelen die ons helpt om te verbeteren wat we doen.

Wie kan een klacht indienen?

Klachten en bezorgdheden kunnen afkomstig zijn van elke persoon of organisatie die een legitiem belang heeft in Tearfund, zoals onze leden, donoren, een begunstigde of bezorgd persoon in een land waar humanitaire hulp of ontwikkelingssamenwerking geboden wordt onder de vlag van Tearfund. Dit beleid dekt geen klachten van personeel. Personeel dat klachten heeft, moet het beleid van Tearfund gebruiken zoals uiteengezet in het arbeidsreglement dat met hun contract is meegegeven.

Hoe een klacht indienen

  1. Schriftelijke klachten kunnen naar Tearfund worden gestuurd op ons geregistreerde ondernemingsadres of permanent secretariaat zoals gepubliceerd op onze website, ter attentie van de voorzitter van het bestuur.
  2. Klachten en bezorgdheden kunnen ook via e-mail worden verzonden naar meldpunt@tearfund.be of via onderstaand formulier.
  3. Klachten en bezorgdheden kunnen mondeling en persoonlijk aan een medewerker van Tearfund worden gemeld, maar met dien verstande dat deze, eenmaal opgenomen in het klachtenlogboek, worden overgedragen aan een lid van de Raad van Bestuur.
  4. Hoewel we hopen dat u Tearfund rechtstreeks zult benaderen om te zien of we uw klacht of bezorgdheid kunnen beantwoorden, heeft u het recht om eender welke bevoegde ethische commissie in te schakelen in elk stadium. (Bijv. de Evangelische Alliantie Vlaanderen (EAV), die beschikt over een code en meldpunt laakbare praktijken. Informatie over de klachtenprocedure van de EAV is te vinden op hun website.)

Vertrouwelijkheid

Alle informatie over klachten en bezorgdheden zal met de nodige omzichtigheid worden behandeld, waarbij alleen de vereiste betrokkenen worden geïnformeerd en met respect van de privacy regelgeving.

Verantwoordelijkheid

De algemene verantwoordelijkheid voor dit beleid en de uitvoering ervan ligt bij de directeur, in zijn rol van verantwoordelijke integriteit en klachten.

Herziening

Dit beleid wordt regelmatig herzien en indien nodig bijgewerkt.

Centraal meldpunt misbruik

Indien u niet tevreden bent over de behandeling van uw klacht door Tearfund, kan u in tweede lijn terecht bij het centrale meldpunt voor misbruik. Dit centrale meldpunt wordt georganiseerd door de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Informatie over het meldpunt vindt u hier.

 

Klacht indienen

Formulier beschermd door reCAPTCHA. Privacy Policy en Voorwaarden.
Bij versturen gaat u akkoord met de Tearfund privacyverklaring.