Kwaliteitsstandaard


Als Tearfund willen wij een significante en herkenbare bijdrage leveren in het bestrijden van de armoede en het sociaal onrecht. We willen permanent leren uit ons werk en het geleerde aanwenden om een continu proces van verbetering te verzekeren. Dit gebeurt door uitwisseling van kennis en ervaringen binnen onze netwerken EU-cord en Integral en dit verschaft ons kansen om onze effectiviteit te verhogen. Tearfund wil ook gekenmerkt worden door een verantwoord en transparant beleid tegenover onze begunstigden, donateurs en staf. Wij dragen er zorg voor dat onze christelijke ethos leiden tot een goede naam en goede praktijken.

We erkennen dat investeren in kwaliteit in ons werk absoluut belangrijk is. Het behaalde EFQM Commited to Excellence kwaliteitscertificaat is hierbij een belangrijke mijlpaal.

Tearfund is ondertekenaar van de Gedragscode van de Internationale Rode Kruis Federatie inzake humanitaire hulp. Daarom zal alle hulp geboden worden zonder onderscheid van godsdienst, ras, geslacht, leeftijd of politieke overtuiging.

Tearfund engageert zich tot het naleven van de principes van het Europese NGDO Charter.

The Sphere Project is een vrijwillig initiatief dat een reeks humanitaire organisaties samenbrengt om de kwaliteit van humanitaire hulp te verbeteren.

Deze gedragscode bevat een set van ethische normen en waarden die Tearfund promoot in de samenwerking met NGO’s en andere instanties op het gebied van ontwikkeling en/of humanitaire hulp.

Tearfund garandeert dat zij de ontvangen giften blijft traceren vanaf de donateur tot en met het ondersteunde project.

Institutionele Donoren


Tearfund ontving subsidies van volgende institutionele donoren.