Ik wil doneren

Noodhulp

Oeganda

Individuele adoptie

Oeganda werd zo’n 10 jaar door oorlog geteisterd. Jaren later zijn de gevolgen van deze lange oorlogsperiode nog steeds tragisch voelbaar. Ook op het gebied van onderwijs. Er is een tekort aan gekwalificeerde en gemotiveerde onderwijzers. Een hele generatie heeft de toegang tot basisonderwijs gemist. Naast de gevolgen van de oorlog is er ook veel aids, wat de situatie nog dramatischer maakt.

Kumi is een van de armste districten van Oeganda. Vanuit het hoofdkwartier in het dorp Orisai is Creed Afrika, de diaconale arm van Grace Community Church (GCC), in deze streek actief om de nood te lenigen.

De bevolking leeft er van de landbouw, maar door het harde klimaat zijn de oogsten mager, zodat er honger en ondervoeding is. De geletterdheid ligt hier bijzonder laag. Veel jongeren trouwen op heel jonge leeftijd (vaak al op 14 jaar) en er zijn veel tienerzwangerschappen.

Het probleem van vroegtijdige schoolverlating (lagere school) is erg groot en veel kinderen gaan helemaal niet naar school. Meisjes maken de meerderheid uit van zij die niet naar school gaan of vroegtijdig de school verlaten.

Voor vele gezinnen is de kost van uniformen, schoolgelden en andere benodigdheden te hoog om al hun kinderen naar school te kunnen laten gaan. Wanneer ouders ziek worden en overlijden door bv aids, zijn de oudste kinderen veelal gedwongen om de school te verlaten om de zware verantwoordelijkheid van de zorg voor het hele gezin op zich te nemen.

We kregen een dringend verzoek om hulp van Creed, om via financiële kinderadoptie de kinderen te stimuleren en de middelen te geven om (terug) naar school te gaan en vooral ook door te stromen naar het middelbaar onderwijs. Omdat Creed gelooft in het belang van onderwijs voor meisjes, wil ze dat zeker 60 % van de gesponsorde kinderen, meisjes zijn.

Met het geld van de adoptie helpt Creed dan ook voornamelijk de meest behoeftige kinderen om goed onderwijs te kunnen volgen, door in de kosten van het schoolgeld en het nodige schoolmateriaal te voorzien. Omdat de kwaliteit van het onderwijs in de lagere school van Orisai (waar ook de kinderen van het project school liepen) veel te wensen overliet, besloot Creed om zelf een lagere school op te richten. In februari 2010 startte de Grace Junior School. Ook zorgt Creed ervoor dat ze op school een lunch krijgen.

Dit project werd in 2006 gestart en is een hele uitdaging om de uitzichtloze situatie te doorbreken, maar heeft al duidelijk positieve effecten op de ganse gemeenschap.

De bijdrage voor een financiële adoptie bedraagt 33 euro per maand + een bijdrage aan het ondersteunend kinderadoptiefonds, waarvoor 5 € het richtbedrag is.

U kan zich aanmelden via ons aanvraagformulier.