Brazilië, Groentetuinen

Project
Kwetsbare kinderen en vrouwen

Groentetuinen, Brazilië

Projectcode: 71007

Doelgroep

Kwetsbare gezinnen uit de armste bevolkingsgroepen voedselzekerheid aanbieden.

Doelstelling

De algemene doelstelling van BEM is het ondersteunen van kwetsbare gezinnen, zwangere vrouwen, wezen, weduwen en bejaarden, door middel van honger- en armoedebestrijding, integratie van de doelgroep op de arbeidsmarkt, aanmoedigen van cultuur, beroepsvorming en sport binnen de mogelijkheden van de begeleiders.

Activiteiten

Om de gezinnen te voorzien van verse groenten (iets wat ze voorheen niet kenden en niet lustten) hebben ze een stuk tuin en het nodige tuingereedschap ter beschikking gekregen, waar ze hun eigen groenten op kunnen verbouwen. Ze kunnen er zowel zelf van eten als een deel van verkopen, wat inkomsten genereert.

U kunt ons helpen onze partners te helpen door gebed en of een financiële bijdrage op het algemene rekeningnummer van Tearfund
IBAN BE 41 4359 1900 0110, met vermelding van de projectcode 71007.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor dit project

Foto’s van het project

Ik wil doneren