Brazilië, Groentetuinen

Project
Kwetsbare kinderen en vrouwen

Groentetuinen, Brazilië

Projectcode: 71007

Doelgroep

Kwetsbare gezinnen uit de armste bevolkingsgroepen voedselzekerheid aanbieden.

Doelstelling

De algemene doelstelling van BEM is het ondersteunen van kwetsbare gezinnen, zwangere vrouwen, wezen, weduwen en bejaarden, door middel van honger- en armoedebestrijding, integratie van de doelgroep op de arbeidsmarkt, aanmoedigen van cultuur, beroepsvorming en sport binnen de mogelijkheden van de begeleiders.

Activiteiten

Om de gezinnen te voorzien van verse groenten (iets wat ze voorheen niet kenden en niet lustten) hebben ze een stuk tuin en het nodige tuingereedschap ter beschikking gekregen, waar ze hun eigen groenten op kunnen verbouwen. Ze kunnen er zowel zelf van eten als een deel van verkopen, wat inkomsten genereert.

Update juni 2022

Verantwoord groenten en fruit telen

In april van 2022 volgden 11 boeren en medewerkers die groenten en fruit verbouwen in het tuinbouwproject van BEM, dat gefinancierd wordt door Tearfund, de cursus biologisch groenten en fruit telen.

De training ging over het gebruik van natuurlijke en milieuvriendelijke oplossingen om plagen en ziekten te bestrijden, bijvoorbeeld door strokenteelt.
Er werd eveneens aandacht besteed aan het voorbereiden en vruchtbaar maken van de grond, en hoe er best geplant kan worden. Een volgend onderwerp ging over het afdekken van de bemesting. Onkruidbestrijding, irrigatietechnieken en het belang van zuiver water kwamen ook aan bod, evenals het gebruik van compost in de tuinbouw, het uitdunnen van zaailingen, enz.

“Met deze nieuwe inzichten kunnen we tegen lagere kosten net zoveel oogsten, maar dragen we bij aan duurzaam en milieuvriendelijk gebruik van bodem en water, en is de grond ook voor de generaties na ons nog van goede kwaliteit.”

Door meer boeren en medewerkers op te leiden, hoopt onze partner BEM op termijn de kwaliteit en de kwantiteit van de groenten te verhogen, zodat ze ook voedsel naar de markt kunnen brengen om inkomsten te verwerven en dit project zelfvoorzienend kan worden.

U kunt ons helpen onze partners te helpen door gebed en of een financiële bijdrage op het algemene rekeningnummer van Tearfund
IBAN BE 41 4359 1900 0110, met vermelding van de projectcode 71007.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor dit project

Foto’s van het project

Ik wil doneren