Bangladesh, Individuele kinderadoptie

Project
Gezondheidszorg, Kwetsbare kinderen en vrouwen, Onderwijs

Individuele kinderadoptie, Bangladesh

Projectcode: 72003

Doelgroep

Sinds 1988 ondersteunen we kinderen die in het tehuis van Christian Service Society (CSS), ‘Home of Blessings’ verblijven. Steeds meer kiest men ervoor om de kinderen in hun (thuis) gezin te laten opgroeien waardoor hun leefomgeving en school hetzelfde kan blijven (de CBESP-methode).

Doelstelling

Sinds 2011 gebruikt CSS meer en meer het Community Based Education Support Program (CBESP). De kinderen die we sponsoren, zitten in dit programma. Het is een andere methode waarbij de kinderen thuis kunnen blijven wonen en daardoor in hun eigen omgeving naar school gaan. CSS houdt hierop supervisie. De algemene doelstelling is om deze kinderen een kansrijke toekomst te geven via gedegen onderwijs, gezondheidszorg en sociale begeleiding.

Activiteiten

Er wordt onderdak verstrekt en voedsel, kleding, geneeskundige zorg en onderwijs gegeven. De ouderen onder hen kunnen een beroepsopleiding volgen.

Resultaten

Het programma kende in 2019 een uitzonderlijke groei. Eind 2019 waren er 15 kinderen meer in het programma dan begin 2019, waardoor 209 kinderen kon worden ondersteund. Het gaat om 25 meisjes die in het tehuis verblijven, 165 kinderen (96 jongens en 69 meisjes) in het CBESP en 19 jongens in het LTP (Leadership Training Program).

Meer informatie over onze adoptieprogramma’s kan u terugvinden op onze kinderadoptie pagina.

U kunt ons helpen onze partners te helpen door gebed en of een financiële bijdrage op het algemene rekeningnummer van Tearfund
IBAN BE 41 4359 1900 0110, met vermelding van de projectcode 72003.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor dit project

Foto’s van het project

Ik wil doneren