Brazilië, Kinderadoptie (Groepsadoptie) BEM

Project
Gezondheidszorg, Kwetsbare kinderen en vrouwen, Onderwijs

Kinderadoptie (Groepsadoptie) BEM, Brazilië

Projectcode: 72001

Doelgroep

De kinderen uit de armste bevolkingsgroepen en sloppenwijken van bovengenoemde steden

Doelstelling

De kinderen, dankzij de zorg die ze ontvangen, een normale ontwikkeling geven met toekomstperspectief, waardoor ze uit de vicieuze cirkel van armoede komen. Ook het gezin wordt betrokken via capaciteitsopbouw door sociaal werkers.

Activiteiten

Opvang van de kinderen in kindercentra waar ze voedsel krijgen, kleding, onderwijs (formeel en beroepsonderwijs) en gezondheidszorg. De band met het gezin blijft behouden doordat de kinderen iedere dag naar huis gaan.

Resultaten

In 2019 werd er elke werkdag gemiddeld 600 kinderen opgevangen en geholpen. Hieronder kunt u een overzicht van activiteiten vinden die in 2019 hebben plaats gevonden:

  • voorzien van drie volwaardige maaltijden per dag;
  • onderwijs: de kinderen gaan één dagdeel naar school, worden begeleid bij hun huiswerk;
  • hygiëne: de kinderen krijgen een douchebeurt;
  • de kinderen worden medisch opgevolgd. Vele van deze kinderen zijn emotioneel beschadigd door huiselijk geweld, verwaarlozing en/of seksueel misbruik. Als gevolg daarvan wordt er ook veel aandacht besteed aan begeleiding van en onderwijs aan de ouders, door wekelijkse gespreksgroepen voor moeders, familiedagen, huisbezoeken, ect… ;
  • de kinderen en gezinnen worden begeleid door sociale werkers/pedagogen.

Voor meer info kan u terecht op onze kinderadoptie pagina.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor dit project

Foto’s van het project

Ik wil doneren