India, Nav Jeevan lepradorp en kindertehuis

Project
Gezondheidszorg

Nav Jeevan lepradorp en kindertehuis, India

Projectcode: 71068

Doelgroep

Lepragezinnen in het Nav Jeevan lepradorp

Doelstelling

Tearfund wil samen met Velemegna Good News Society de hulp aan de gezinnen in het Lepradorp verder uitwerken en verbeteren. Daarnaast willen we mee investeren in een groter Kinderhuis, zodat meer kinderen van leprapatiënten van goed en degelijk onderwijs kunnen genieten en kunnen loskomen van het lepra-stigma en opnieuw kunnen integreren in de normale samenleving.
We stellen dit project voor als een dorpsadoptieproject, waarbij donateurs maandelijks een bedrag overmaken. Elk bedrag is welkom, maar het richtbedrag is 33 euro. Hiermee kan Velemegna een maand lang een gezin in het lepradorp helpen met o.a. voedsel en medicijnen of een kind in het kinderhuis onderdak en onderwijs bieden.

Activiteiten
  • Beheer van het kinderhuis en de zorg voor de lepragemeenschap.
  • Wekelijkse alfabetiseringscursussen voor volwassenen in de lokale taal
  • Aankopen van geschikt medisch materiaal

Projectbeschrijving

Reeds enkele jaren biedt Tearfund ondersteuning en omkadering voor Vierde Pijlerinitiatieven aan. Dit zijn initiatieven van mensen die, al dan niet in georganiseerd verband, actief bijdragen aan de armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Zo kwamen we in 2012 in contact met Dr. Thibaut Devogelaere, een Belgische oogarts. Tijdens een reis naar India, had hij kennis gemaakt met dr. Sybil Salins. Samen met Dr. Devogelaere ondersteunt Tearfund sindsdien het werk van het Dr. Salins Eye Hospital, onderdeel van de organisatie Velemegna Good News Society.
In overleg met Dr. Devogelaere en Dr. Salins, heeft Tearfund eind 2014 beslist om vooral het leprawerk van Velemegna Good News Society te ondersteunen.

Het leprawerk van Velemegna Good News Society

Als oogarts heeft Dr. Sybil van het hospitaal, dat door haar ouders werd opgericht een gespecialiseerde oogkliniek gemaakt. Daarnaast is zij ook verder gegaan met het leprawerk, waar haar ouders heel wat jaren geleden mee gestart waren.

Nav Jeevan Lepradorp

De ouders van Dr. Sybil hadden gemerkt dat in de regio Bidar leprapatiënten en hun families vaak verschoppelingen waren die in de stedelijke sloppenwijken probeerden te overleven door te bedelen. Na overleg met het District om iets aan de situatie van deze mensen te doen, gaf het District aan Velemegna Good News Society een stuk land in een landelijke regio, waar de leprapatiënten en hun families zich konden vestigen: dit was het begin van het Nav Jeevan Lepradorp.
Velemegna zet zich sindsdien in om de levensomstandigheden van de leprapatiënten en hun families in het Nav Jeevan Lepradorp te verbeteren.

Nav Jeevan Kinderhuis

Omdat de hele familie van leprapatiënten mee gebukt gaat onder het lepra-stigma, werd ook het Nav Jeevan Kinderhuis opgericht. In dit Kinderhuis worden kinderen van de lepragezinnen opgevangen, zodat zij kunnen loskomen van het lepra-stigma. In het Kinderhuis wordt er geïnvesteerd in de opvoeding en het onderwijs van deze kinderen.
Door de beperkte capaciteit van Velemegna, worden er momenteel slechts vijfentwintig kinderen opgevangen in het Nav Jeevan Kinderhuis.

Herlocatie en renovatie van het kindertehuis en gastenverblijf voor studenten in 2021

Eind 2020 kreeg Tearfund van partner Velemegna Good News Society (VGNS) de vraag of wij konden helpen met fondsen voor de herlocatie en renovatie van het kindertehuis en gastenverblijf voor studenten.

Context

Het Velemegna kindertehuis en het gastenverblijf voor de studenten bevindt zich op het ziekenhuisdomein van het Velemegna Eye Hospital.  In 2020 werd Velemegna door de “Districtsofficier Kinderbescherming” op de hoogte gebracht dat dit niet meer mag. Zo moet het ziekenhuis gescheiden zijn van het kindertehuis en het gastenverblijf. Velemegna kreeg een opzegtermijn van drie maanden tot eind december 2020 om te verhuizen.

Na een behoefteanalyse werd besloten om te verhuizen naar een bestaand te renoveren gebouw in Baridabad op 20 km van het ziekenhuis. Het gebouw diende grondig gerenoveerd te worden, waarbij ook moest voorzien worden in een aparte slaapzaal voor zowel jongens als meisjes en een gastenverblijf voor de studenten. In het huidige gastenverblijf werden de studenten immers geconfronteerd met de gevolgen van een gebouw in slechte staat.

Realisaties

De renovatiewerken startten in december 2020, maar kenden grote vertraging in de maanden april, mei en juni 2021 door de tweede lockdown vanwege Covid-19. Desondanks slaagde onze partner erin om op 7 maanden het gebouw te renoveren en op te knappen, en het te voorzien van camerabewaking. Bij de renovatie werd er ook een zonneboiler geplaatst om zo de elektriciteitskosten van het tehuis te reduceren. Het gerenoveerd gebouw werd officieel geopend op 17 juli 21. Op dezelfde dag konden ook alle kinderen er hun intrek nemen.

Impact

De herlocatie van het kindertehuis in het gerenoveerd gebouw heeft een enorme impact voor de kinderen doordat zij nu in een gezondere en veiligere omgeving, waar alle faciliteiten aanwezig zijn, kunnen opgevangen worden.

Het gastenverblijf geeft de studenten mogelijkheden tot informele, academische en sociale uitwisseling. Het wil een plek zijn waar zij privacy en rust kunnen vinden, gebruikmakend van gedeelde faciliteiten. Ten slotte wil het ook een omgeving zijn waar studenten de kans hebben om van elkaar te leren en goede cijfers te halen.

Impactverhaal

Salomi behoort tot een arm gezin. Haar vader is dagloner en alcoholist. Haar moeder Meena werkt in het Velemegna-ziekenhuis als helpster. Meena kwam naar Velemegna en ontmoette Dr. Sybil en deelde haar problemen. Dr. Sybil bood Meena een baan aan en nam haar dochter Salomi op in het kindertehuis.  Salomi zegt: “We zijn gelukkig in dit pas gerenoveerde kindertehuis. De omgeving is hier goed. We zijn Dr. Sybil en Tearfund dankbaar dat ze ons faciliteiten hebben geboden (onderwijs, onderdak, voedsel en opleiding)”.

Tearfund heeft in dit project kunnen tegemoetkomen met een bedrag van 9380 EUR.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor dit project

Foto’s van het project

Ik wil doneren