Burkina Faso, Paam Laafi

Project
Gezondheidszorg

Paam Laafi, Burkina Faso

Projectcode: 71008 (Ziekenhuis)

Projectcode: 73015 (Mobiele kliniek)

Doelgroep

De bevolking in en rond het dorp Niong-Warbin (Ouagadougou) en vooral de allerarmsten.

Doelstelling

Kwaliteitsvolle gezondheidszorg aanbieden aan de bevolking van Ouagadougou, en vooral aan de allerarmsten via de gezondheidsdiensten van het nieuwe zendingshospitaal Paam Laafi.

Activiteiten

Het verlenen van medische consultaties in het ziekenhuis en het uitvoeren van medische onderzoeken door uit te rukken met mobiele klinieken.

De mobiele klinieken worden vaak in de buurt van scholen gedaan, waar op een korte tijd van enkele dagen grote groepen van kinderen worden onderzocht en indien nodig wordt doorverwezen naar specialistische zorg.

Het ziekenhuis bestaat uit verschillende diensten zoals algemene geneeskunde, tandheelkunde, moeder-kind afdeling, laboratorium en radiologie eenheid.

Resultaten

Mobiele kliniek

Eind oktober 2020 werden in totaal 368 kinderen tijdens de mobiele klinieken onderzocht in drie schoolgebouwen, waarvan 168 jongens en 200 meisjes. Twee schoolgebouwen Gourga A en Oufre B bevinden zich ten Noorden van Burkina Faso, op 185 km van de hoofdstad Ouagadougou. Het schoolgebouw Nioko A + E bevind zich in het centrum in de gemeenschap Saaba. U kunt de resultaten van de opkomst van de mobiele klinieken in onderstaande tabel terugvinden.

De meest voorkomende diagnostiek waren: huidaandoeningen, neus-keel-oor ziektes, tanden aandoeningen, algemene medische behandelingen en ingrepen, oogziektes. Een kleine minderheid moest verder opgevolgd worden door een kinderarts of neuroloog.
U kunt de resultaten van de verschillende diagnostieken in onderstaande tabel terugvinden.

Ziekenhuis

Eind 2020 werden er 7401 consultaties uitgevoerd in de verschillende ziekenhuisdiensten. De consultaties voor laboratoriumdiagnostiek en de testen alsook de consultaties voor de dienst radiologie kende vanaf het tweede semester van 2020 een enorme toename. U kunt de resultaten per maand voor de verschillende ziekenhuisdiensten en het aantal afgenomen labo analyses in onderstaande tabel terugvinden.

U kunt ons helpen onze partners te helpen door gebed en of een financiële bijdrage op het algemene rekeningnummer van Tearfund
IBAN BE 41 4359 1900 0110, met vermelding van de projectcode 71008 voor het ziekenhuis of 73015 voor de mobiele kliniek.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor dit project

Foto’s van het project

Ik wil doneren