Burkina Faso, Samaria

Project
Kwetsbare kinderen en vrouwen

Samaria, Burkina Faso

Projectcode: 73003

Doelgroep

Garibous in Cascades/Banfora.

Garibous – ook wel talibé genoemd – zijn jongens die op zeer jonge leeftijd bij hun ouders werden weggehaald om koranleerlingen te worden en te wonen bij een traditionele meester. Door gebrek aan middelen bij de ouders en de meesters, zijn velen van deze jongens in realiteit bedelaartjes geworden die uren per dag op straat ronddwalen op zoek naar eten om te overleven en naar geld om hun studies te bekostigen. Ze leven in erbarmelijke omstandigheden en hebben enorme noden op vlak van voeding, onderwijs, hygiëne, medische zorgen en affectie. Het zijn jongens die aan de kant van de maatschappij zijn komen te staan, uitgesloten door de samenleving en beroofd van hoop voor de toekomst.

Doelstellingen

Het Samaria centrum, opgericht in 2015 door Théodore en Irene, wil deze jongens nieuwe hoop geven door te voorzien in:

  • De basisnoden: zodat ze fysiek en emotioneel het leven beter aankunnen.
  • Onderwijs/opleiding: om hun kansen op een volwaardige toekomst te verhogen.
  • Sociale re-integratie: omdat elk mens telt en een volwaardige plaats verdient in de gemeenschap.

Activiteiten

  • Basisnoden: 3 keer per week kunnen de garibou in het Samaria centrum terecht voor eten, zich te wassen, voor eerstelijns gezondheidszorg. Daarnaast kunnen de jongens in een veilige omgeving zich ontspannen door speelse en educatieve activiteiten waardoor zij ook meer eigenwaarde ontwikkelen en zich veilig mogen voelen.
  • Onderwijs/opleiding: de garibous ondersteunen bij hun opleiding/trainingen. Er worden activiteiten en educatieve lessen georganiseerd. Er werd recent een alfabetiseringsklas geopend waar de garibous de kans krijgen de officiële taal Frans te leren lezen en schrijven. Tenslotte wordt er ook gekeken om hen een beroepsopleiding/ambacht te leren en wordt er gezocht naar een stageplaats zodat de kans op een volwaardig toekomst mogelijk is.
  • Sociale re-integratie: Samaria en de sociale dienst willen door op te treden als intermediair persoon de jongens helpen terug te integreren in de maatschappij. Hiervoor is er samenwerking met verschillende actoren nodig zoals de koranmeester, de maatschappelijk assistent, de project arts en soms ook met justitie, politie, opinieleiders en andere autoriteiten

Impactverhaal

Abdou*, zoon van goudzoekers, was ongeveer tien toen zijn familie besloot hem aan een traditionele meester toe te vertrouwen. Hij kwam terecht in Banfora, ver weg van zijn ouders, waar hij de komende jaren zou doorbrengen om de koran vanbuiten te leren. Al snel ontdekte Abdou het Samariacentrum, een verwelkomende plek voor garibous, waar hij vanaf dan regelmatig langskwam om zich te wassen, te eten, te leren en gewoon kind te zijn. Het bleef pijnlijk voor Abdou om andere kinderen van zijn leeftijd tegen te komen op straat, onderweg naar school, terwijl hij bij een meester woonde die hem steeds wegstuurde om te gaan bedelen.

De eerste weken bleef Abdou erg afstandelijk, maar stilaan begon hij ons in vertrouwen te nemen, en vertelde hij over het lijden dat hij meemaakte als garibou. We vonden sporen van zweepslagen op de rug van Abdou. Met haat in zijn stem beschreef hij hoe slecht hij behandeld werd door zijn meester en diens vrouw, en wanhopig dacht hij na over zijn toekomst. Zonder beroep of andere vorming leek een zinvolle toekomst voor hem niet weggelegd. Abdou en zijn vrienden weigerden resoluut dat we contact opnamen met hun meester. Deze zou ons vriendelijk ontvangen, volgens Abdou, om na ons vertrek de gariboujongens ruw te straffen voor hun “verraad”. In gebed wachtten we af tot het tij zou keren en God een wonder zou doen.

Enkele maanden later kwamen de jongens ons enthousiast vertellen dat hun meester veranderd was. Een periode van bemiddeling brak aan. We constateerden een positieve verandering in de houding van de meester naar de kinderen toe, en in zijn bereidheid mee te zoeken naar perspectief voor de jongens. Hoewel er nog een lange weg moet worden afgelegd, is Abdou – vandaag 15 jaar oud – ingeschreven als leerling bij een professionele kleermaker. Hij is erg gemotiveerd en durft opnieuw dromen van een hoopvolle toekomst.

Abdou is een schuilnaam

Interview met Irene & Théo

Onze Top’pers Irene & Theo vertellen over hun successen, uitdagingen, impact en toekomstvisie over hun werk in het Samaria Centrum in Banfora, Burkina Faso.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor dit project

Foto’s van het project

Ik wil doneren