Scholenbouw India

Project
Onderwijs

Schoolproject, India

Projectcode: 70004

Doelgroep

Kinderen die geen kansen krijgen in het reguliere onderwijssysteem in India.

Doelstelling

Volgens ‘Open Doors’ behoort India tot de landen waar onze christelijke familie zwaar wordt vervolgd. Tienduizenden zijn daar in het verleden uit hun huizen, gronden, kerken of bedrijven verjaagd. Er is gemoord, verkracht en platgebrand. In vele landstreken in India zijn religieuze minderheden, zoals de christenen, door vervolging en/of onverschilligheid van de overheden verarmd. Ze kunnen dikwijls de kosten voor het onderwijs van hun kinderen niet meer betalen.

In vele deelstaten moeten deze minderheden maar zelf bekijken of en hoe ze hun kinderen naar school sturen. Vele 18-jarigen kunnen daardoor niet lezen, ook de Bijbel niet. Ze beginnen als ongeletterden aan de stichting van een gezin en ze worden dikwijls op hun werkplek zwaar uitgebuit. Daarom hebben meer dan honderd kerken en kerkjes in één deelstaat afgelopen februari beslist om, in samenwerking met christenen en kerken uit ons land, eigen scholen op te richten. Zo kunnen ze een opleiding bieden aan kinderen die in het reguliere systeem niet aan bod komen en hen een betere toekomst bieden.

Activiteiten

 Inmiddels is er al heel wat werk verzet:

  • Het kantoor van de Indische Stichting, die de toekomstige scholen beheert, is gebouwd en wordt uitgerust met computers, printers en kantoormeubelen.
  • Naast dit kantoor is een lokaal gebouwd waarin de toekomstige leraren samenkomen en daar ook hun vakmaterialen kunnen samenbrengen. Het volledige curriculum voor zes jaren middelbaar onderwijs en de Bijbelse thema’s voor het eerste middelbaar zijn voor elk vak al bepaald. De betrokken lesplannen worden in de volgende drie maanden verder afgerond en binnen Stichtingsbestuur, toekomstige directie en lerarengroep met elkaar gedeeld, vergeleken en chronologisch afgestemd. Alle betrokken leraren zijn christenen die in de afgelopen jaren, te midden van zware vervolging, staande zijn gebleven.
  • Ook de grond voor de school is inmiddels aangekocht en ligt op een veilige locatie. De oppervlakte van ruim één hectare laat de toekomstige duurzame uitbreiding toe van 500 leerlingen in 2024 naar ongeveer 2500 leerlingen in 2029, van 12 tot 18 jaar.

Nu komt het er op aan om ook de fondsen voor de bouw van de school zo spoedig mogelijk te verzamelen. Deel je daarom dit project in India met je christelijke vrienden en kennissen? Ze kunnen een impact hebben op kinderen uit een brede regio in India waar religieuze minderheden, waaronder christenen, weinig toegang hebben tot degelijk onderwijs.

Giften via Tearfund België, bankrekening IBAN BE41 4359 1900 0110, met vermelding ‘School India – projectcode 70004’, zijn fiscaal aftrekbaar. Breng dit project in gebed en vraag aan de Heere ook wat jouw aandeel mag zijn in voorbede, gave en verdere bekendmaking bij Christenen.

 

Foto’s van het project

Ik wil doneren