Peru, Toegankelijke gezondheidszorg voor de Quechua bevolking

Project
Gezondheidszorg

Toegankelijke gezondheidszorg voor de Quechua bevolking, Peru

Projectcode: 71011

Doelgroep

De Quechua-gemeenschap en andere kleine etnische groepen in en rond Ayacucho.

Doelstelling

Het toegankelijk maken van basisgezondheidszorg en ouderenzorg voor die bevolkingsgroepen die de weg niet vinden naar de nodige diensten.

Activiteiten

De activiteiten focussen zich op ziekenhuiszorg, medische outreaches (de mensen ter plaatse opzoeken met een medisch team), ouderenzorg en onderwijs over mentale en fysieke gezondheid op scholen en in de leefgemeenschappen.

Resultaten in 2018

Ziekenhuiszorg
 • Er werden 3566 patiënten behandeld, zowel in het ziekenhuis als ambulant, in de vijf Quechua gemeenschappen in de provincie Ayacucho;
 • 276 patiënten werden geholpen op het gebied van laboratoriumtesten, pastorale zorg en gezondheidseducatie.
Medische outreaches
 • 2466 patiënten algemene geneeskunde en oogheelkunde, tandheelkunde, fysiotherapie in vijf Quechua gemeenschappen, in de districten San Juan Bautista, in de omgeving van Ayacuho en daar buiten.
Ouderenzorg
 • Voorzien van tweehonderd waterfilters, honderd voedselpakketten en schoonmaakproducten aan ouderen;
 • 33 ouderen voorzien van voeding, ontspanning en psychosociale hulp;
 • 97 ouderen die gedurende drie maanden drie keer per week het ouderenprogramma bijwoonde (aanbod van voeding, medische, psychsociale en hygiënische zorg, ontspanningsmogelijkheden
Educatie
 • Lezingen voor 250 deelnemers;
 • individuele pastorale zorg aan 39 personen;
 • gezondheidseducatie in ziekenhuizen aan 111 patiënten (rond maagontstekingen, bloedarmoede, diabetes en parasitaire ziektes, curatieve en preventieve zorg, gezonde voeding en beweging);
 • opleiding advanced leadership over integriteit en discipline voor 22 deelnemers.

In totaal werden er 4982 patiënten bereikt waarvan:

 • 3938 in de klinieken voor zowel intra- als extramurale zorg;
 • 1044 patiënten voor algemene gezondheidszorg educatie, pastorale zorg en laboratoriumtesten.

Resultaten in 2019

Gezondheidszorg
 • Tijdens de gezondheidscampagnes werden 637 patiënten behandeld
 • 205 patiënten werden geholpen met psychosociale bijstand

Foto’s van het project

Bron: Associacion Vidas.

Ik wil doneren