Madagaskar, Veilig drinkwater voor de inwoners van Mahatsara

Project
Gezondheidszorg

Veilig drinkwater voor de inwoners van Mahatsara, Madagaskar

Projectcode: 71009

Doelgroep

De inwoners van Mahatsara en de omliggende dorpen.

Doelstelling

De steeds groeiende bevolking van Mahatsara voorzien van zuiver drinkwater, met als einddoel een betere algemene gezondheid en welzijn.

Activiteiten

Het maken en installeren van waterpompen en het sensibiliseren van de bevolking rond het hygiënisch omgaan met water en het onderhoud van de pompen.

Resultaten

  • 45 waterpompen konden worden gemaakt en geïnstalleerd
  • meer dan 4000 dorpelingen hebben hierdoor nu toegang tot zuiver water voor dagelijks gebruik
  • er werden 46 pompen gerepareerd door kapotte onderdelen te herstellen of te vernieuwen
  • er werden diverse vormingssessies georganiseerd over goed beheer en onderhoud van de pompen
  • systematische controles werden uitgevoerd op de pompen
  • er werd gestart met de bouw van douches voor meisjes en vrouwen

Het project startte in 2013 en kreeg over de afgelopen jaren fondsen van de Koning Boudewijnstichting tussen 2013 en 2015, private donateurs en acties zoals de PaxX Global Cycling Challenge in 2017. Het project kon ook genieten van subsidies van de GROS Sint Truiden in 2017, de Provincie Antwerpen in 2018 en van Pidpa in 2019.

Plannen voor 2021

In 2021 willen we verder gaan met het maken en plaatsen van pompen en daarnaast een reservoir bouwen. Verschillende dorpen zijn te ver gelegen zijn van een waterbron. Er bestaat een optie om bronwater afkomstig van de bergen af te leiden en op te slaan in een reservoir die kan dienen om dorpen toch te voorzien van een pomp met zuiver water. Momenteel wordt de haalbaarheidsstudie hiervoor uitgevoerd. Echter voor de kosten (aankoop en installatie) van het reservoir zijn er nog fondsen nodig.

Het is belangrijk dat er verder geïnvesteerd wordt in het project, omdat de waterpompen niet enkel zorgen voor toegang tot veilig drinkbaar water, maar ook tot het verbeteren van de algehele levensomstandigheden. Samen helpen we de levenssituatie van de dorpelingen in en rond Mahatsara verbeteren.

U kunt ons helpen onze partners te helpen door gebed en of een financiële bijdrage op het algemene rekeningnummer van Tearfund
IBAN BE 41 4359 1900 0110, met vermelding van de projectcode 71009.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor dit project

Foto’s van het project

Partners

Ik wil doneren