Ik wil doneren

Noodhulp

Onze projecten


Bij de projectwerking focust Tearfund zich op enkele zwaartepunten en transversale thema’s die in de meeste programma’s en projecten voorkomen. De heersende stroming is de zorg voor vrouwen en kinderen, veelal de eerste en meest kwetsbare slachtoffers. De verandering die Tearfund nastreeft, vindt haar oorsprong in een sterke Bijbelse bezorgdheid voor sociale gerechtigheid en een mandaat om op te komen in woord en daad voor de kwetsbaren in het Zuiden (weduwen, wezen, armen, gehandicapten, slachtoffers van geweld en rampen, gemarginaliseerden).

Steeds meer gaat de internationale gemeenschap inzien dat zij een belangrijke rol te vervullen heeft in het dienen van vrede, vrijheid, gerechtigheid en vooruitgang en dat al deze verschillende dimensies met elkaar verbonden zijn. “De waardigheid en de waarde van de menselijke persoon”, zoals vervat in het Handvest van de Verenigde Naties, is het fundamentele beginsel dat door die landen werd ondertekend. Als christenen erkennen wij dat vrede, vrijheid, gerechtigheid en vooruitgang inderdaad belangrijke beginselen zijn voor elk individu. De grondslag ervoor vinden wij terug in het evangelie.

Onze projecten brengen we graag onder 4 kernpunten. Indien u de projecten van een bepaald kernpunt wilt zien, kan u hieronder op het desbetreffende kernpunt klikken. Wilt u nog meer te weten komen over onze projectwerking, vraag dan zeker onze gratis publicatie In Actie aan onderaan onze contact pagina.

Klik hier voor een tabel met bestedingen in 2021 en waarvan de meeste projecten nog lopende zijn.

Noodhulp en wederopbouw

In acute noodhulpsituaties staat het redden van mensenlevens en het verzachten van het leed op de voorgrond. Aansluitend volgen overlevingshulp en wederopbouw.

Kwetsbare kinderen en vrouwen

Tearfund engageert zich voor een gezonde en algehele ontwikkeling van kinderen, die veelal niet in staat zijn zich te verweren tegen geweld en uitbuiting.

Gezondheidszorg

Basisgezondheidszorg moet voor iedereen mogelijk zijn. Daartoe behoort o.a. zuiver drinkwater, sanitaire installaties, vaccinatiecampagnes, opleidingen en gezondheidscentra.

Onderwijs

We willen een kwaliteitsvol basisonderwijs mogelijk maken voor kinderen en volwassenen. Daartoe behoort o.a. het opleiden van leerkrachten, infrastructuur, cursussen en bijscholingen.

“Leer goed te doen, zoek het recht!
Help de verdrukte, doe de wees recht,
bepleit de rechtszaak van de weduwe.”

– Jesaja 1:17

“Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is, en wat vraagt de HEERE van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.”

– Micha 6:8