Tijdelijk Overzees Personeel (Onze TOP'pers)


Hieronder staan onze TOP’pers. Zij zijn ons ‘Tijdelijk Overzees Personeel’ voor humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking. Tearfund ontvangt geen subsidies voor haar TOP’pers. Zij leven volledig afhankelijk van giften van familie, vrienden en sympathisanten. Als u meer wilt weten over een bepaalde TOP’per, kan u klikken op hun naam om alle informatie weer te geven. Wenst u hun projecten te bekijken, verwijzen we je graag door naar onze projecten. Wenst u een bepaalde TOP’per te ondersteunen, klik dan op doneren bovenaan de pagina of stort een bijdrage op rekeningnummer van Tearfund IBAN BE41 4359 1900 0110 (BIC: KREDBEBB). Vermeld steeds de code van de TOP’per die u wil ondersteunen. Mensen die onze TOP’pers financieel ondersteunen ontvangen de publicatie TOP-nieuws.

Regio
Mandritsara, Madagaskar

Omschrijving
Hilde geeft les aan de verpleegsterschool, die verbonden is aan het hospitaal Vaovao Mahafaly van Mandritsara en begeleidt de verpleegsters in opleiding tijdens hun stage.  Daarnaast werkt ze ook als verpleegkundige mee in het hospitaal.

Taak
Hilde is docent aan de verpleegsterschool verbonden aan het hospitaal van Mandritsara en werkt als A1 verpleegkundige in datzelfde hospitaal.

Voor Financiële Ondersteuning
Vermeld code 25vh.

Lokale Partner
Hospitaal Vaovao Mahafaly, Friends of Mandritsara.

Afkomst
Wilrijk, Antwerpen.

Uitzending
In samenwerking met de ‘Philadelphia’ kerk te Hoboken.

Regio
Servië.

Omschrijving
Louis en Anne-Marie werken in Leskovac onder de Roma gezinnen. Samen met de ngo ROSA verlenen ze humanitaire hulp onder de meest kwetsbare gezinnen. Dit doen zij via verschillende projecten (winterhulp, voedselhulp, houtbrikketten maken, huizen bouwen). Daarnaast verlenen ze ook sociale hulp zoals het verrichten van sociale huisbezoeken en meehelpen met de administratie bij de begunstigden.

Taak
Verlenen van humanitaire hulp onder de Roma bevolkingsgroep.

Voor Financiële Ondersteuning
Vermeld code 25vdv.

Lokale Partner
ngo ROSA

Afkomst
Oost-Vlaanderen.

Uitzending
In samenwerking met de Evangelische Kerk te Aalst/Denderleeuw.

Video over het Sarobidy Maternity Center

Video over herbebossingsproject

Regio
Mahajanga, Madagaskar.

Omschrijving

Ando en Elke worden uitgestuurd als Tearfund zendelingen-ontwikkelingswerkers ten dienste van de lokale partner World Venture.
Zij worden ingezet in het project Red Island Restoration en het Sarobidy Maternity Center.
Madagaskar kampt met een hoge zuigelingensterfte: 44,88 per 1000 geboorten. De moedersterfte (2010) ligt op 240 doden per 100.000 geboorten. Uit de laatste officiële cijfers die wij hebben, zou Madagaskar slechts 0,16 artsen tellen per 1000 inwoners en telt men slechts 2 ziekenhuisbedden per 10.000 inwoners.
Het zal u niet verbazen dat de omstandigheden waarin zij soms moeten werken, moeilijk zijn. Tearfund is daarenboven volledig afhankelijk van giften voor de ondersteuning van Ando en Elke. Tearfund ontvangt geen subsidies voor haar zendelingen overzee. Sympathisanten maken het mogelijk dat zij levens van mensen aanraken, nieuwe hoop schenken. Heel vaak zorgt hun bediening dat mensenlevens gered worden door hun inspanningen op vlak van gezondheidszorg en bijstand bij rehabilitatieprojecten.

De levensverwachting is als volgt:
Bevolking: 65,2 jaar
Mannen: 63,77 jaar
Vrouwen: 66,67 jaar

Madagaskar telt 24,91 miljoen inwoners.

Taak
ELKE:
Als vroedvrouw draagt Elke bij aan de bestrijding van de kindersterfte en moedersterfte, door een betere toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorgen voor moeder en kind.

Over de ganse wereld zijn er vrouwen die thuis bevallen, alleen en zonder hulp. Soms bevallen ze in centra die onvoldoende materiaal, medicatie of professionelen hebben. In beide gevallen volgen er rampen indien er zich complicaties voordoen: Babies sterven, vrouwen sterven, kinderen worden wees en gezinnen worden verbroken.

In Madagascar is dit niet anders. Hier heeft een vrouw een kans van 1 op 45 dat ze zal sterven tijdens de bevalling. Ter vergelijking: in ontwikkelde landen is die kans 1 op 3800.

Het Sarobidy Maternity Center (SMC) werkt gepassioneerd om dit te veranderen.

In het SMC doorlopen de vrouwen een 12 maand durend programma. Aan de basis van dit programma ligt een vroedkundig model. Dit model is gebaseerd op kwaliteitsvolle medische zorg, mededogen, liefde en het uitbouwen van relaties. We kennen niet enkel de naam van de vrouwen,  maar ook hun verhalen. We huilen met hen, verblijden ons met hen en bidden met hen. We begeleiden hen doorheen hun zwangerschap en geven hen ondersteuning tijdens een veilige bevalling en postpartum periode. We machtigen hen ook met kennis om zorg te kunnen dragen voor hun baby’s.

‘Sarobidy’ betekent kostbaar in het Malagasy. We geloven dat het leven, alsook de familie-eenheid,  kostbaar is. We geloven dat elke vrouw het recht heeft op kwaliteitsvolle en medelevende medische zorg en onderwijs als het gaat om haar zwangerschap, baby, bevalling en de periode na de bevalling.

Reeds in de vroege zwangerschap komen vrouwen in ons programma. Wekelijks komen ze naar het Sarobidy Maternity Center waar ze prenatale zorg krijgen alsook labo-onderzoeken, prenatale vitamines, een proteïnerijke snack en onderwijs aangaande zwangerschap, voeding, de aankomende arbeid en bevalling, en algemene reproductieve gezondheid.

Na de bevalling, als moeder en kind naar huis gaan, voorzien we thuisvisites gedurende de eerste 10 dagen na de bevalling.

Na herstel thuis, komen moeders en hun baby’s wekelijks terug naar  het Sarobidy Maternity Center om deel uit te maken van ons postpartum- en kind-ontwikkelings-programma. Hier ontvangen moeders voorgezette postpartum zorg en ondersteuning bij de borstvoeding terwijl de baby’s gecontroleerd worden om een gezonde groei- en gewichtstoename te verzekeren. Zoals in het prenatale deel, ontvangen de vrouwen vitamines en proteïnerijke snacks, alsook onderwijs rond borstvoeding, kindzorg, algemene gezondheidszorg, ouderschap en family-planning.

ANDO:
Ando versterkt via een herbebossingsprogramma en sociale acties de weerbaarheid van de kwetsbare bevolking.

Een fundamentele, al te vaak genegeerde, oorzaak van extreme armoede is de vernietiging van het milieu. In Madagascar is meer dan 90% van de bossen vernietigd (door brand en kappen).

Door het verlies van het bos in het binnenland veranderen de regenpatronen, dalen de grondwaterstanden, erodeert de vruchtbare bovenlaag van de aarde, lijden de gewassen en verandert het levensonderhoud drastisch.

Ook de verdwijning van de mangrove-bossen (bomen of struiken die langs de kust groeien) heeft  een serieuze impact: Ten eerste zijn de dorpen niet langer beschermd tegen verwoestende getijdeschommelingen veroorzaakt door cyclonen; ten tweede verminderen de broedplaatsen voor vissen in de oceaan; ten derde raken benodigdheden om te voorzien in het levensonderhoud, zoals timmerhout voor het bouwen van huizen en kano’s, onbeschikbaar; en ten vierde wordt het hout om te koken extreem duur.

Dit klinkt allemaal negatief en hopeloos, maar er is al een simpele oplossing.

Eden Projects startte met de herbebossing in de mangroves. In september 2012 begonnen ze ook met het herplanten van de primaire bossen in het binnenland. Momenteel zijn er 5 kwekerijen die werk bieden aan honderden lokale Malagasy. Ze verzamelen zaden, bevruchten ze en dragen zorg voor de duizenden zaailingen. Als ze er klaar voor zijn, worden de zaailingen in verwoeste landschappen geplant met de bedoeling de bossen te herstellen die zo rijkelijk voorzien voor al wie er in leven.

Terwijl bossen hersteld worden en werkcreatie plaatsvindt, worden er levens veranderd. Mannen en vrouwen ontvangen voor het eerst een vast inkomen. Daardoor kunnen kinderen naar school worden gestuurd, worden families in staat gesteld om medische zorgen te betalen, kunnen mensen ontsnappen aan de moderne hedendaagse slavernij in de vorm van schulden, en kunnen individuen hun eigen kleine zaakjes opstarten. Families worden uit extreme armoede geheven, moeders en vaders zijn trots omdat ze kunnen voorzien voor hun kinderen en er is hoop voor een betere toekomst. En tot slot worden de mensen, terwijl ze zorg dragen voor de schepping, tot de schepper getrokken.

Voor Financiële Ondersteuning
Vermeld: steun Ando en Elke, code 25rd.

Lokale Partner
World Venture (Red Island Restoration)

Afkomst
Elke is afkomstig uit Gits en Ando is afkomstig uit Madagaskar. Het gezin woonde de laatste jaren in Roeselare.

Uitzending
Het uitzenden van Ando en Elke gebeurt in  samenwerking met de Evangelische Kerk (ECV) te Roeselare.

Blog
Naast het magazine TOP-nieuws, dat door Tearfund verstuurd wordt naar alle donateurs van Ando en Elke, kunt u ook regelmatig nieuws lezen via hun blog. Klik hier voor hun blog

Regio
Banfora, Burkina Faso

Omschrijving
Théodore en Irene worden ingezet in het project Samaria, ten zuidwesten van Burkina Faso. Irene vond enkele jaren geleden reeds de weg naar West-Afrika. Zij had het verlangen om haar opleiding orthopedagogie (opvoedkunde) te gebruiken om kwetsbare jongeren te helpen. Haar interesse voor de Islam, haar passie voor Afrika en haar kennismaking met de kwetsbare Garibou-jongeren, leidden haar naar Burkina Faso. Théodore, een Burkinabees uit de Mossi-stam, studeerde landbouweconomie en droomde ervan een project of bedrijf op te zetten dat hem in staat zou stellen werkgelegenheid te scheppen voor de allerarmsten en zorg te dragen voor wezen en weduwen, of andere achtergestelde of uitgesloten groepen in de samenleving.

Samen zetten zij zich nu in voor de bedelaartjes (Gariboujongens), die leerling zijn bij een traditionele Koranmeester. Er heerst een schrijnende nood onder deze kinderen en jongeren. Zij leven in barslechte omstandigheden en worden door de lokale samenleving uitgesloten en beroofd van enige hoop voor de toekomst.

In 2015 openden Théodore en Irene de deuren van hun kindercentrum Samaria. De naam Samaria verwijst naar het Samaritaanse volk, door velen geminacht, uitgesloten of zelfs verdrukt, net als de Gariboujongens. Maar het verwijst bovenal naar de gedurfde bewogenheid en liefdevolle aandacht van De Heer Jezus voor deze mensen. Onbaatzuchtig biedt Hij armen en behoeftigen een luisterend oor, een verzorgende hand en nieuwe hoop. Théodore en Irene willen dit voorbeeld volgen.

Het project Samaria is dan ook een plek geworden waar Garibou-jongeren zich kunnen wassen, waar ze verzorgd en gevoed worden en waar naar hen geluisterd wordt. In het centrum kunnen zij veilig kind zijn en genieten zij van de aandacht en de liefde waarmee zij omringd worden.

In overleg met de plaatselijke gemeenschap wordt gezocht naar duurzame integratiemogelijkheden met een perspectief op ontplooiing en een volwaardige toekomst.

Voor financiële ondersteuning
Vermeld code 25yv

Afkomst
Irene is afkomstig uit Vlaanderen en wordt mee ondersteund door de Evangelische kerk van Aarschot. Théodore is afkomstig uit Burkina Faso.
Samen hebben zij twee zoontjes Elioune en Shalem.

Volgen
U kunt het Project Samaria ook volgen via hun Facebook pagina: Klik hier

Regio
Ouagadougou, Burkina Faso

Omschrijving
Het ziekenhuis Paam Laafi werd opgestart door onze zendingarts Peter Vandingenen. Het ziekenhuis bevindt zich in een buitenwijk van de hoofdstad en wil vooral de gezondheidszorg toegankelijk maken voor de kwetsbare bevolking, die door armoede vaak niet beschikt over de middelen om hulp te zoeken in de privésector of in de hoofdstad. Paam Laafi zet zich in om kwaliteitsgezondheidsdiensten aan te bieden. Maandelijks organiseren zij ook een Mobiele kliniek naar de omliggende scholen, waarbij medisch onderzoek geboden wordt aan alle leerlingen.

Taak
Willika wordt als arts tewerkgesteld in het Paam Laafi ziekenhuis in de buitenwijk van de hoofdstad Ouagadougou. Voorheen werkte zij in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. In 2017-2018 heeft Willika reeds vier maanden stage gelopen in het Paam Laafi ziekenhuis. Zij studeerde geneeskunde in Nederland en volgde een Postgraduaat cursus Tropische Geneeskunde en Internationale gezondheid aan het ITG (Instituut voor Tropische Geneeskunde) te Antwerpen. Daarnaast volgde zij nog nascholing op het vlak van acute verloskunde, HIV management en diagnostische Ultrasound voor abdominale, obstetrische en pelvische echografie.

Voor Financiële Ondersteuning
Vermeld code 25ew.

Lokale Partner
Ziekenhuis Paam Laafi, Ouagadougou, Burkina Faso

Afkomst
Beilen. Provincie Drenthe, Nederland

Uitzending
September 2018 in samenwerking met Tearfund.

Enkele ex-TOP'pers


Regio
Mahatsara, Madagaskar.

Omschrijving
Robert en Christine zijn, na zich zeven jaar te hebben ingezet in het hospitaalproject in Mandritsara, eind april 2012 verhuisd naar Mahatsara, een dorpje aan de oostkust van Madagaskar. Daar ondersteunden zij lokale en enkele internationale zendelingen van SIM Madagaskar bij het opstarten en uitwerken van verschillende kleinschalige ontwikkelingsprojecten, zoals: het helpen van de dorpelingen bij het bouwen van huisjes die bestand zijn tegen de vele cyclonen die jaarlijks het gebied treffen, alfabetisering, het voorzien van zuiver drinkwater voor de dorpelingen door het installeren van waterpompen.
Eind 2016 zijn Robert en Christine omwille van gezondheidsredenen teruggekeerd naar België.

Taak
Robert was verantwoordelijk voor al het technische binnen het project, Christine gaf les aan de kinderen van zendelingen en was verantwoordelijk voor de opvang van vrijwilligers die het project kwamen bezoeken of die voor korte tijd kwamen helpen.

Voor Financiële Ondersteuning
Graag verdere ondersteuning van het waterpompenproject, met vermelding van de code 71009.

Lokale Partner
SIM Madagaskar.

Afkomst
Ieper, West-Vlaanderen.

Uitzending
In samenwerking met de Evangelische Kerk ‘De Hoeksteen’ te Ieper.

Regio
Ouagadougou, Burkina Faso.

Omschrijving
Fabiola werkte in het project Pãn-Bila. Zij hield daar toezicht op de hygiënische omstandigheden op de school en het Pãn-Bila-centrum voor kwetsbare meisjes. Verder beheerde ze de EHBO-post en sensibiliseerde ze de doelgroep.

Taak
Verantwoordelijke gezondheid en hygiëne.

Voor Financiële Ondersteuning
Graag uw verdere steun aan het Pãn-Bila project, met vermelding van code 73016

Lokale Partner
Pãn-Bila.

Afkomst
Geluwe, West-Vlaanderen.

Uitzending
De uitzending  vond plaats in samenwerking met de Evangelische Kerk ‘De Hoeksteen’ te Ieper.

Regio
Ouagadougou, Burkina Faso.

Omschrijving
De kerntaak van het project Pãn-Bila is het opvangen van straatmeisjes (en hun baby’s) in Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso.  Daarnaast voert Pãn-Bila verschillende andere taken uit, met als doel: het voorkomen dat kinderen op straat terecht komen.  Met CAP (Children Aid Program) helpt Pãn-Bila extreem arme gezinnen uit de omgeving van het Pãn-Bila centrum door middel van voedselbedelingen.  De kinderen uit deze arme gezinnen kunnen naar de Pãn-Bila school gaan.  Het project wil vooral meisjes stimuleren om naar school te gaan.  Daarnaast krijgen vrouwen die in het CAP-programma zitten de mogelijkheid om met een microkrediet een kleine handelsactiviteit op te starten of verder uit te bouwen, om op die manier te voorzien in een inkomen.  Er worden aan verschillende scholen in de buurt van het centrum ook computerinitiatielessen aangeboden in een hiervoor speciaal ingerichte klas.

Taak
Nu Noël en Manja terug in België zijn, werd het management en coördinatie van het project Pãn-Bila overgedragen aan de nieuwe directeur. Noël en Manja blijven nog lid van het bestuur van Pan-Bila en zullen vanuit België het project verder opvolgen in samenwerking met Tearfund.

Voor Financiële Ondersteuning
Steun Pãn-Bila project met vermelding van code 73016.

Lokale Partner
Pãn-Bila.

Afkomst
Kuurne, West-Vlaanderen.

Uitzending
Hun uitzending vond plaats in samenwerking met de Evangelische Kerk te Kuurne.

Regio
Ouagadougou, Burkina Faso.

Omschrijving
Immanuel is opgegroeid in een zendingsgezin en had al langer het verlangen om naar Afrika te trekken voor ontwikkelingssamenwerking. Eind 2014 is hij met zijn echtgenote Joke naar Burkina Faso gegaan om er korte tijd te helpen in het project Pãn-bila. Joke van haar kant heeft haar talenten zowel ingezet voor het project Pãn-bila, als in het zendingsziekenhuis Paam-Laafi. De grote nood en de voldoening die zij beiden hebben mogen ervaren, hebben hun roeping aangewakkerd. In juli 2015 zijn Immanuel en Joke voor een eerste periode van twee jaar vertrokken in samenwerking met Tearfund. Voor de zomer van 2017 hebben zij beslist om hun periode van twee jaar niet te verlengen, daar zij onder andere van mening waren, dat de lokale medewerkers van Pãn-Bila in staat zijn om zelfstandig verder te werken. Joke en Immanuël willen zich in België vooral verder inzetten voor de fondsenwerving voor het project. Immanuël onderhoudt verdere contacten met enkele buitenlandse donororganisaties.

Taak
Immanuel werd vooral ingezet bij logistieke taken en zal verder contacten onderhouden met buitenlandse donororganisaties die in de afgelopen jaren met hem samengewerkt hebben bij het boren en installeren van waterinstallaties in Burkina Faso. Joke wil zich verder inzetten met Tearfund en het bestuur van Pãn-Bila voor fondsenwerving om de werking van de school en het meisjescentrum te ondersteunen.

Voor Financiële Ondersteuning
Steun Pãn-Bila project met vermelding code 73016

Lokale Partner
Pãn-Bila

Afkomst
Marke, West-Vlaanderen.

Uitzending
Hun uitzending vond plaats in samenwerking met de Evangelische Kerk te Kuurne.

Regio
Ouagadougou, Burkina Faso.

Omschrijving
Dr. Peter Van Dingenen richtte samen met Marc de Vries (ex-TOP’per) en enkele Burkinabezen Paam Laafi op.  Dit project wil toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg verzekeren voor de kansarmen uit de omgeving.  Er wordt een ziekenhuis gebouwd op de grond die door het project werd aangekocht, een mobiele eenheid trekt er regelmatig op uit om medische schoolonderzoeken te doen en er wordt gewerkt aan het opzetten van een sociale kas waarmee armen kunnen geholpen worden.

Taak
Momenteel wonen Peter en Ineke in Duitsland, waar Peter een specialisatie volgt in de chirurgie, met de bedoeling om na deze studie opnieuw naar Burkina Faso te vertrekken. Intussen gaat het werk verder in het Paam Laafi ziekenhuis onder de kundige leiding van dokter Jacob Sawadogo, die ook cardioloog is.

Voor Financiële Ondersteuning
Graag uw steun voor de verdere uitbouw van het hospitaal Paam Laafi, met vermelding van de code 71008.

Lokale Partner
Paam Laafi.

Afkomst
Brussel.

Uitzending
De uitzending vond plaats in samenwerking met de Evangelische Kerk te Zaventem.

Regio
Amhara national Regional State
Zone:  Bahir Dar
Site:  Kebele 16
Ethiopië

Omschrijving
Kevin en Els werken als zendeling-ontwikkelingswerkers in dienst van SIM Ethiopië. Zij werken meer bepaald in een project in Bahir Dar, in een centrum voor jonge mensen, kinderen in het bijzonder, met fysische beperkingen.
Het project draagt de naam ‘Hidden Abilities Project’, of in het Nederlands ‘Verborgen Vaardigheden Project’. De kinderen en jongeren met een handicap komen drie maal per week naar het centrum voor kinesitherapie en worden begeleid om meer zelfredzaamheidstechnieken aan te leren. De ouders worden mee betrokken in het leren helpen van hun kinderen.

Taak
Kevin leidt het centrum als manager en Els is betrokken bij de psychosociale begeleiding van de jongeren en hun ouders.

Voor Financiële Ondersteuning
Vermeld code 25bd.

Lokale Partner
SIM Ethiopia.

Afkomst
Gent, Oost-Vlaanderen.

Uitzending
In samenwerking met de Evangelische Kerk te Herentals.