Ik wil doneren

Noodhulp

Tijdelijk Overzees Personeel (TOP’pers)

Hieronder staan onze TOP’pers. Zij zijn ons ‘Tijdelijk Overzees Personeel’ voor humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking. Tearfund ontvangt geen subsidies voor haar TOP’pers. Zij leven volledig afhankelijk van giften van familie, vrienden en sympathisanten. Wenst u hun projecten te bekijken, verwijzen we u graag door naar onze projecten. Wenst u een bepaalde TOP’per te ondersteunen met een donatie, vermeld dan steeds de projectcode van de TOP’per die u wilt ondersteunen. Deze projectcodes vindt u telkens terug bij elke TOP’per. Mensen die een of meerdere van onze TOP’pers financieel ondersteunen ontvangen automatisch de publicatie TOP-nieuws.

Indien u enkele van onze ex-TOP’pers wilt bekijken en hun projecten nog wenst te steunen kan u hier klikken. Steun voor hun projecten is nog altijd nodig!

Hilde Vlaminckx


Mandritsara, Madagaskar
Projectcode 25VH

Bekijk TOP’per

Ook interesse?


Heeft u zelf ook interesse om een TOP’per te worden? Neem dan zeker contact met ons op.

Ga naar contact

Théodore en Irene Yaméogo-Vleugels


Banfora, Burkina Faso
Projectcode 25YV

Bekijk TOP’per

Dr. Willika Engel


Ouagadougou, Burkina Faso
Projectcode 25EW

Bekijk TOP’per

Hilde Vlaminckx

Projectcode: 25VH

Regio

Mandritsara, Madagaskar.

Omschrijving

Hilde geeft les aan de verpleegsterschool, die verbonden is aan het hospitaal Vaovao Mahafaly van Mandritsara en begeleidt de verpleegsters in opleiding tijdens hun stage. Daarnaast werkt ze ook als verpleegkundige mee in het hospitaal.

Taak

Hilde is docent aan de verpleegsterschool verbonden aan het hospitaal van Mandritsara en werkt als A1 verpleegkundige in datzelfde hospitaal.

Lokale Partner

Hospitaal Vaovao Mahafaly, Friends of Mandritsara.

Afkomst

Wilrijk, Antwerpen.

Uitzending

In samenwerking met de ‘Philadelphia’ kerk te Hoboken.

Terug naar overzicht

Ik wil doneren

Dr. Willika Engel & Modeste

Projectcode: 25EW

Regio

Ouagadougou, Burkina Faso.

Omschrijving

Het ziekenhuis Paam Laafi werd opgestart door onze zendingarts Peter Vandingenen. Het ziekenhuis bevindt zich in een buitenwijk van de hoofdstad en wil vooral de gezondheidszorg toegankelijk maken voor de kwetsbare bevolking, die door armoede vaak niet beschikt over de middelen om hulp te zoeken in de privésector of in de hoofdstad. Paam Laafi zet zich in om kwaliteitsgezondheidsdiensten aan te bieden. Maandelijks organiseren zij ook een Mobiele kliniek naar de omliggende scholen, waarbij medisch onderzoek geboden wordt aan alle leerlingen.

Taak

Willika wordt als arts tewerkgesteld in het Paam Laafi ziekenhuis in de buitenwijk van de hoofdstad Ouagadougou. Voorheen werkte zij in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. In 2017-2018 heeft Willika reeds vier maanden stage gelopen in het Paam Laafi ziekenhuis. Zij studeerde geneeskunde in Nederland en volgde een Postgraduaat cursus Tropische Geneeskunde en Internationale gezondheid aan het ITG (Instituut voor Tropische Geneeskunde) te Antwerpen. Daarnaast volgde zij nog nascholing op het vlak van acute verloskunde, HIV management en diagnostische Ultrasound voor abdominale, obstetrische en pelvische echografie.

Lokale Partner

Ziekenhuis Paam Laafi, Ouagadougou, Burkina Faso.

Afkomst

Beilen. Provincie Drenthe, Nederland

Uitzending

September 2018 in samenwerking met Tearfund.

Terug naar overzicht

Ik wil doneren

Théodore en Irene
Yaméogo-Vleugels

Projectcode: 25YV

Regio

Banfora, Burkina Faso.

Omschrijving

Théodore en Irene worden ingezet in het project Samaria, ten zuidwesten van Burkina Faso. Irene vond enkele jaren geleden reeds de weg naar West-Afrika. Zij had het verlangen om haar opleiding orthopedagogie (opvoedkunde) te gebruiken om kwetsbare jongeren te helpen. Haar interesse voor de Islam, haar passie voor Afrika en haar kennismaking met de kwetsbare Garibou-jongeren, leidden haar naar Burkina Faso. Théodore, een Burkinabees uit de Mossi-stam, studeerde landbouweconomie en droomde ervan een project of bedrijf op te zetten dat hem in staat zou stellen werkgelegenheid te scheppen voor de allerarmsten en zorg te dragen voor wezen en weduwen, of andere achtergestelde of uitgesloten groepen in de samenleving.

Samen zetten zij zich nu in voor de bedelaartjes (Gariboujongens), die leerling zijn bij een traditionele Koranmeester. Er heerst een schrijnende nood onder deze kinderen en jongeren. Zij leven in barslechte omstandigheden en worden door de lokale samenleving uitgesloten en beroofd van enige hoop voor de toekomst.

In 2015 openden Théodore en Irene de deuren van hun kindercentrum Samaria. De naam Samaria verwijst naar het Samaritaanse volk, door velen geminacht, uitgesloten of zelfs verdrukt, net als de Gariboujongens. Maar het verwijst bovenal naar de gedurfde bewogenheid en liefdevolle aandacht van De Heer Jezus voor deze mensen. Onbaatzuchtig biedt Hij armen en behoeftigen een luisterend oor, een verzorgende hand en nieuwe hoop. Théodore en Irene willen dit voorbeeld volgen.

Het project Samaria is dan ook een plek geworden waar Garibou-jongeren zich kunnen wassen, waar ze verzorgd en gevoed worden en waar naar hen geluisterd wordt. In het centrum kunnen zij veilig kind zijn en genieten zij van de aandacht en de liefde waarmee zij omringd worden.

In overleg met de plaatselijke gemeenschap wordt gezocht naar duurzame integratiemogelijkheden met een perspectief op ontplooiing en een volwaardige toekomst.

Afkomst

Irene is afkomstig uit Vlaanderen en wordt mee ondersteund door de Evangelische kerk van Aarschot. Théodore is afkomstig uit Burkina Faso. Samen hebben zij drie zoontjes  Elioune, Sahlem en Nemias.

Volgen

U kunt het Project Samaria ook volgen via hun Facebook pagina.

Terug naar overzicht

Ik wil doneren