Tijdelijk Overzees Personeel (Onze TOP'pers)


Hieronder staan onze TOP’pers. Zij zijn ons ‘Tijdelijk Overzees Personeel’ voor humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking. Tearfund ontvangt geen subsidies voor haar TOP’pers. Zij leven volledig afhankelijk van giften van familie, vrienden en sympathisanten. Als u meer wilt weten over een bepaalde TOP’per, kan u klikken op hun naam om alle informatie weer te geven. Wenst u hun projecten te bekijken, verwijzen we je graag door naar onze projecten. Wenst u een bepaalde TOP’per te ondersteunen, klik dan op doneren bovenaan de pagina. Vermeld steeds de code van de TOP’per die u wil ondersteunen. Mensen die onze TOP’pers financieel ondersteunen ontvangen de publicatie TOP-nieuws.

Regio
Amhara national Regional State
Zone:  Bahir Dar
Site:  Kebele 16
Ethiopië

Omschrijving
Kevin en Els werken als zendeling-ontwikkelingswerkers in dienst van SIM Ethiopië. Zij werken meer bepaald in een project in Bahir Dar, in een centrum voor jonge mensen, kinderen in het bijzonder, met fysische beperkingen.
Het project draagt de naam ‘Hidden Abilities Project’, of in het Nederlands ‘Verborgen Vaardigheden Project’. De kinderen en jongeren met een handicap komen drie maal per week naar het centrum voor kinesitherapie en worden begeleid om meer zelfredzaamheidstechnieken aan te leren. De ouders worden mee betrokken in het leren helpen van hun kinderen.

Taak
Kevin leidt het centrum als manager en Els is betrokken bij de psychosociale begeleiding van de jongeren en hun ouders.

Voor Financiële Ondersteuning
Vermeld code 25bd.

Lokale Partner
SIM Ethiopia.

Afkomst
Gent, Oost-Vlaanderen.

Uitzending
In samenwerking met de Evangelische Kerk te Herentals.

Regio
Mandritsara, Madagaskar

Omschrijving
Hilde geeft les aan de verpleegsterschool, die verbonden is aan het hospitaal Vaovao van Mandritsara en begeleidt de verpleegsters in opleiding tijdens hun stage.  Daarnaast werkt ze ook als verpleegkundige mee in het hospitaal.

Taak
Hilde is docent aan de verpleegsterschool verbonden aan het hospitaal van Mandritsara en werkt als A1 verpleegkundige in datzelfde hospitaal.

Voor Financiële Ondersteuning
Vermeld code 25vh.

Lokale Partner
Hospitaal Vaovao, Friends of Mandritsara.

Afkomst
Wilrijk, Antwerpen.

Uitzending
In samenwerking met de ‘Philadelphia’ kerk te Hoboken.

Regio
Servië.

Omschrijving
Louis en Anne-Marie werkten tot begin juli 2017 ten dienste van het Oaza Centrum te Jagodina, dat zich inzet voor hulp aan de Roma bevolking. Het centrum is verbonden met de lokale kerk. De raad van bestuur van de kerk te Jagodina richtte een verzoek om medewerkers voor de verdere uitbouw van het humanitaire werk. Beiden werden ingeschakeld in de projecten onder de Roma bevolking: uitdeling van voedselpakketten – kleding – winterhout – kleine renovaties aan huizen en meubilair, allerhande klussen – opstarten van kleine jobcreatie en andere projecten. In juli 2017 werd de samenwerking met Oaza stopgezet en zal de lokale kerk het werd zelfstandig verder zetten. Louis en Anne-Marie blijven in Servië waar ze momenteel nieuwe contacten leggen om humanitair werk uit te bouwen onder de Roma-bevolking in een andere regio. Zij blijven nog hulp bieden aan enkele bestaande contacten in en rond Jacodina tot de nieuwe plannen vorm krijgen.

Taak
Het uitbouwen van de humanitaire hulp onder de Roma bevolkingsgroep.

Voor Financiële Ondersteuning
Vermeld code 25vdv.

Lokale Partner
Vaste samenwerkingsafspraken met nieuwe partners moeten nog vorm krijgen.

Afkomst
Oost-Vlaanderen.

Uitzending
In samenwerking met de Evangelische Kerk te Aalst/Denderleeuw.

Regio
Mahajanga, Madagaskar.

Omschrijving
Ando en Elke worden ingezet in het project Red Island Restoration en het Sarobidy Maternity Center.
Madagaskar kampt met een hoge zuigelingensterfte: 44,88 per 1000 geboorten. De moedersterfte (2010) ligt op 240 doden per 100.000 geboorten. Uit de laatste officiële cijfers die wij hebben, zou Madagaskar slechts 0,16 artsen tellen per 1000 inwoners en telt men slechts 2 ziekenhuisbedden per 10.000 inwoners.

De levensverwachting is als volgt:
Bevolking: 65,2 jaar
Mannen: 63,77 jaar
Vrouwen: 66,67 jaar

Madagaskar telt 24,91 miljoen inwoners.

Taak
Als vroedvrouw wil Elke bijdragen aan de bestrijding van de kindersterfte en moedersterfte, door een betere toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg.
Ando zal via een herbebossingsprogramma en sociale acties de weerbaarheid van de kwetsbare bevolking helpen versterken.

Voor Financiële Ondersteuning
Vermeld code 25rd.

Lokale Partner
World Venture (Red Island Restoration)

Afkomst
Elke is afkomstig uit Gits en Ando is afkomstig uit Madagaskar. Het gezin woonde de laatste jaren in Roeselare.

Uitzending
In samenwerking met de Evangelische Kerk (ECV) te Roeselare.

Regio
Banfora, Burkina Faso

Omschrijving
Théodore en Irene worden ingezet in het project Samaria, ten zuidwesten van Burkina Faso. Irene vond enkele jaren geleden reeds de weg naar West-Afrika. Zij had het verlangen om haar opleiding orthopedagogie (opvoedkunde) te gebruiken om kwetsbare jongeren te helpen. Haar interesse voor de Islam, haar passie voor Afrika en haar kennismaking met de kwetsbare Garibou-jongeren, leidden haar naar Burkina Faso. Théodore, een Burkinabees uit de Mossi-stam, studeerde landbouweconomie en droomde ervan een project of bedrijf op te zetten dat hem in staat zou stellen werkgelegenheid te scheppen voor de allerarmsten en zorg te dragen voor wezen en weduwen, of andere achtergestelde of uitgeslotengroepen in de samenleving.

Samen zetten zij zich nu in voor de bedelaartjes (Gariboujongens), die leerling zijn bij een traditionele Koranmeester. Er heersteen schrijnende nood onder deze kinderen en jongeren. Zij leven in barslechte omstandigheden en worden door de lokale samenleving uitgesloten en beroofd van enige hoop voor de toekomst.

In 2015 openden Théodore en Irene de deuren van hun kindercentrum Samaria. De naam Samaria verwijst naar het Samaritaanse volk, door velen geminacht, uitgesloten of zelfs verdrukt, net als de Gariboujongens. Maar het verwijst bovenal naar de gedurfde bewogenheid en liefdevolle aandacht van De Heer Jezus voor deze mensen. Onbaatzuchtig biedt hij armen en behoeftigen een luisterend oor, een verzorgende hand en nieuwe hoop. Théodore en Irene willen dit voorbeeld volgen.

Het project Samaria is dan ook een plek geworden waar Garibou-jongeren zich kunnen wassen, waar ze verzorgd en gevoed worden en waar naar hen geluisterd wordt. In het centrum kunnen zij veilig kind zijn en genieten zij van de aandacht en de liefde waarmee zij omringd worden.

In overleg met de plaatselijke gemeenschap wordt gezocht naar duurzame integratiemogelijkheden met een perspectief op ontplooiing en een volwaardige toekomst.

Voor financiële ondersteuning
Vermeld code 25yv

Lokale Partner
Er zijn momenteel gesprekken aan de gang met Pãn-Bila uit Ouagadougou voor integratie binnen de organisatie. Tearfund ondersteund reeds jaren de programma’s van Pãn-Bila.

Afkomst
Irene is afkomstig uit Vlaanderen en wordt mee ondersteund door de Evangelische kerk van Aarschot.
Théodore is afkomstig uit Burkina Faso.
Samen hebben  zij een zoontje Elioune.

Volgen
U kunt het Project Samaria ook volgen via hun Facebook pagina: Klik hier

Enkele ex-TOP'pers


Regio
Mahatsara, Madagaskar.

Omschrijving
Robert en Christine zijn, na zich zeven jaar te hebben ingezet in het hospitaalproject in Mandritsara, eind april 2012 verhuisd naar Mahatsara, een dorpje aan de oostkust van Madagaskar. Daar ondersteunden zij lokale en enkele internationale zendelingen van SIM Madagaskar bij het opstarten en uitwerken van verschillende kleinschalige ontwikkelingsprojecten, zoals: het helpen van de dorpelingen bij het bouwen van huisjes die bestand zijn tegen de vele cyclonen die jaarlijks het gebied treffen, alfabetisering, het voorzien van zuiver drinkwater voor de dorpelingen door het installeren van waterpompen.
Eind 2016 zijn Robert en Christine omwille van gezondheidsredenen teruggekeerd naar België.

Taak
Robert was verantwoordelijk voor al het technische binnen het project, Christine gaf les aan de kinderen van zendelingen en was verantwoordelijk voor de opvang van vrijwilligers die het project kwamen bezoeken of die voor korte tijd kwamen helpen.

Voor Financiële Ondersteuning
Graag verdere ondersteuning van het waterpompenproject, met vermelding van de code 71009.

Lokale Partner
SIM Madagaskar.

Afkomst
Ieper, West-Vlaanderen.

Uitzending
In samenwerking met de Evangelische Kerk ‘De Hoeksteen’ te Ieper.

Regio
Ouagadougou, Burkina Faso.

Omschrijving
Fabiola werkte in het project Pãn-Bila. Zij hield daar toezicht op de hygiënische omstandigheden op de school en het Pãn-Bila-centrum voor kwetsbare meisjes. Verder beheerde ze de EHBO-post en sensibiliseerde ze de doelgroep.

Taak
Verantwoordelijke gezondheid en hygiëne.

Voor Financiële Ondersteuning
Graag uw verdere steun aan het Pãn-Bila project, met vermelding van code 73016

Lokale Partner
Pãn-Bila.

Afkomst
Geluwe, West-Vlaanderen.

Uitzending
De uitzending  vond plaats in samenwerking met de Evangelische Kerk ‘De Hoeksteen’ te Ieper.

Regio
Ouagadougou, Burkina Faso.

Omschrijving
De kerntaak van het project Pãn-Bila is het opvangen van straatmeisjes (en hun baby’s) in Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso.  Daarnaast voert Pãn-Bila verschillende andere taken uit, met als doel: het voorkomen dat kinderen op straat terecht komen.  Met CAP (Children Aid Program) helpt Pãn-Bila extreem arme gezinnen uit de omgeving van het Pãn-Bila centrum door middel van voedselbedelingen.  De kinderen uit deze arme gezinnen kunnen naar de Pãn-Bila school gaan.  Het project wil vooral meisjes stimuleren om naar school te gaan.  Daarnaast krijgen vrouwen die in het CAP-programma zitten de mogelijkheid om met een microkrediet een kleine handelsactiviteit op te starten of verder uit te bouwen, om op die manier te voorzien in een inkomen.  Er worden aan verschillende scholen in de buurt van het centrum ook computerinitiatielessen aangeboden in een hiervoor speciaal ingerichte klas.

Taak
Nu Noël en Manja terug in België zijn, werd het management en coördinatie van het project Pãn-Bila overgedragen aan de nieuwe directeur. Noël en Manja blijven nog lid van het bestuur van Pan-Bila en zullen vanuit België het project verder opvolgen in samenwerking met Tearfund.

Voor Financiële Ondersteuning
Steun Pãn-Bila project met vermelding van code 73016.

Lokale Partner
Pãn-Bila.

Afkomst
Kuurne, West-Vlaanderen.

Uitzending
Hun uitzending vond plaats in samenwerking met de Evangelische Kerk te Kuurne.

Regio
Ouagadougou, Burkina Faso.

Omschrijving
Immanuel is opgegroeid in een zendingsgezin en had al langer het verlangen om naar Afrika te trekken voor ontwikkelingssamenwerking. Eind 2014 is hij met zijn echtgenote Joke naar Burkina Faso gegaan om er korte tijd te helpen in het project Pãn-bila. Joke van haar kant heeft haar talenten zowel ingezet voor het project Pãn-bila, als in het zendingsziekenhuis Paam-Laafi. De grote nood en de voldoening die zij beiden hebben mogen ervaren, hebben hun roeping aangewakkerd. In juli 2015 zijn Immanuel en Joke voor een eerste periode van twee jaar vertrokken in samenwerking met Tearfund. Voor de zomer van 2017 hebben zij beslist om hun periode van twee jaar niet te verlengen, daar zij onder andere van mening waren, dat de lokale medewerkers van Pãn-Bila in staat zijn om zelfstandig verder te werken. Joke en Immanuël willen zich in België vooral verder inzetten voor de fondsenwerving voor het project. Immanuël onderhoudt verdere contacten met enkele buitenlandse donororganisaties.

Taak
Immanuel werd vooral ingezet bij logistieke taken en zal verder contacten onderhouden met buitenlandse donororganisaties die in de afgelopen jaren met hem samengewerkt hebben bij het boren en installeren van waterinstallaties in Burkina Faso. Joke wil zich verder inzetten met Tearfund en het bestuur van Pãn-Bila voor fondsenwerving om de werking van de school en het meisjescentrum te ondersteunen.

Voor Financiële Ondersteuning
Steun Pãn-Bila project met vermelding code 73016

Lokale Partner
Pãn-Bila

Afkomst
Marke, West-Vlaanderen.

Uitzending
Hun uitzending vond plaats in samenwerking met de Evangelische Kerk te Kuurne.

Regio
Ouagadougou, Burkina Faso.

Omschrijving
Dr. Peter Van Dingenen richtte samen met Marc de Vries (ex-TOP’per) en enkele Burkinabezen Paam Laafi op.  Dit project wil toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg verzekeren voor de kansarmen uit de omgeving.  Er wordt een ziekenhuis gebouwd op de grond die door het project werd aangekocht, een mobiele eenheid trekt er regelmatig op uit om medische schoolonderzoeken te doen en er wordt gewerkt aan het opzetten van een sociale kas waarmee armen kunnen geholpen worden.

Taak
Momenteel wonen Peter en Ineke in Duitsland, waar Peter een specialisatie volgt in de chirurgie, met de bedoeling om na deze studie opnieuw naar Burkina Faso te vertrekken. Intussen gaat het werk verder in het Paam Laafi ziekenhuis onder de kundige leiding van dokter Jacob Sawadogo, die ook cardioloog is.

Voor Financiële Ondersteuning
Graag uw steun voor de verdere uitbouw van het hospitaal Paam Laafi, met vermelding van de code 71008.

Lokale Partner
Paam Laafi.

Afkomst
Brussel.

Uitzending
De uitzending vond plaats in samenwerking met de Evangelische Kerk te Zaventem.