Ik wil doneren

Noodhulp

Tijdelijk Overzees Personeel (TOP’pers)

Hieronder staan onze TOP’pers. Zij zijn ons ‘Tijdelijk Overzees Personeel’ voor humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking. Tearfund ontvangt geen subsidies voor haar TOP’pers. Zij leven volledig afhankelijk van giften van familie, vrienden en sympathisanten. Wenst u hun projecten te bekijken, verwijzen we u graag door naar onze projecten. Wenst u een bepaalde TOP’per te ondersteunen met een donatie, vermeld dan steeds de projectcode van de TOP’per die u wilt ondersteunen. Deze projectcodes vindt u telkens terug bij elke TOP’per. Mensen die een of meerdere van onze TOP’pers financieel ondersteunen ontvangen automatisch de publicatie TOP-nieuws.

Indien u enkele van onze ex-TOP’pers wilt bekijken en hun projecten nog wenst te steunen kan u hier klikken. Steun voor hun projecten is nog altijd nodig!

Benjamin en Astrid Vanbaelenberghe-Devinck


Conakry, Guinee
Projectcode 25VD

Bekijk TOP’per

Hilde Vlaminckx


Mandritsara, Madagaskar
Projectcode 25VH

Bekijk TOP’per

Théodore en Irene Yaméogo-Vleugels


Banfora, Burkina Faso
Projectcode 25YV

Bekijk TOP’per

Kristof en Karen Heurckmans


Middelburg Oost-Kaap, Zuid-Afrika Projectcode 25HC

Bekijk TOP’per

Dr. Willika Engel


Ouagadougou, Burkina Faso
Projectcode 25EW

Bekijk TOP’per

Ook interesse?


Heeft u zelf ook interesse om een TOP’per te worden? Neem dan zeker contact met ons op.

Ga naar contact

Kristof en Karen Heurckmans-Cerpentier

Projectcode: 25HC

Regio

Middelburg Oost-Kaap, Zuid-Afrika

Omschrijving

Kristof en Karen worden uitgezonden naar Middelburg, een stadje op het platteland in de Grote Karoo. De Oostkaap is de armste provincie van het land. Omdat het ruraal is wordt het gebied nog extra achtergesteld. Het is een echte landbouwstreek. In Middelburg wonen veel mensen in diepe armoede. Enkelen wonen zelfs op de vuilnisbelt. Er zijn grote problemen met alcohol, drugs en gebroken gezinnen (vaderloosheid). Hierdoor groeien veel kinderen op in extreem moeilijke situaties. Velen onder hen zijn verwaarloosd. 

De eerste 3 maanden is een leerfase voorzien in Jeffreysbay, waar ze meedraaien in het Joshua project. Dit is een project dat straatkinderen overdag opvangt, voeding geeft, onderwijst en vaardigheden aanleert. Hier zullen Kristof & Karen heel wat kunnen leren op vlak van cultuur, de jongeren, omgang met de straatkinderen, methodieken, enz. 

Na deze 3 maanden gaan ze naar Middelburg waar ze zullen meedraaien bij Emmanuel, een christelijk opvanghuis waar een 50-tal kinderen en jongeren worden opgevangen die er door de jeugdrechter geplaatst worden omdat het thuis niet meer leefbaar is, of omdat de ouders niet meer in beeld zijn. Momenteel zijn er middelen om de kinderen bed-bad-brood te bieden, maar daar houdt het op. Af en toe komen vrijwilligers een activiteit doen, maar er is niets structureel. 

Hier willen Karen en Kristof verandering in brengen. Ze zullen Emmanuel op lange termijn versterken. Karen is opvoedster en werkte 10 jaar in de bijzondere jeugdzorg in België. Kristof is sociaal werker en werkte vooral als jobcoach. Samen waren ze actief in lokaal missiewerk via hun lokale kerk Levende Hoop Herentals en Belgian Mission Team. Ze werkten vaak met mensen in armoede en het kinder- en jongerenwerk heeft hun hart. Ze willen in Emmanuel de kinderen sport- en spelactiviteiten aanbieden, uitstapjes, levenslessen, huiswerkbegeleiding en begeleiding naar alleen wonen en werken. Zo willen ze de kinderen en jongeren extra liefde en aandacht geven om hen te doen groeien in hun leven, zodat ze meer kansen krijgen in de samenleving. Een hele uitdaging!

Ze zullen deel uitmaken van de lokale kerk Family Church in Middelburg. In deze kerk is de zendingsfamilie Mamabolo actief. Dit zijn vrienden geworden sinds ze samen een DTS via Youth With A Mission deden in 2018. 

Karen en Kristof zullen vooral werken als tandem. Ook hun kinderen van 10, 8 en 5 zullen zoveel mogelijk betrokken worden in de activiteiten. Dit gezin heeft een grote passie voor Zuid-Afrika, waar ze drie keer op kortetermijnzending waren vooraleer nu de stap te zetten naar lange termijn. Ook hebben ze een grote passie voor God en Zijn mensen, in het bijzonder voor kinderen en jongeren in moeilijkheden. Met dit werk dragen ze Gods liefde uit en zetten ze dit om in praktijk. Zo hopen ze de kinderen een betere toekomst te geven, mét God, wat zal bijdragen tot de samenleving in Middelburg.

Volgen

Meer info volgt.

Terug naar overzicht

Ik wil doneren

Benjamin en Astrid Vanbaelenberghe-Devinck

Projectcode: 25VD

Regio

Conakry, Guinee.

Omschrijving

Benjamin en Astrid zijn in oktober 2023 uitgezonden naar Conakry, de hoofdstad van Guinee. De gezondheidszorg in het land is zeer beperkt. Zo telt Guinee minder dan 20 kinderartsen voor 12 miljoen inwoners en is er geen gespecialiseerd kinderziekenhuis. Astrid en Benjamin werken mee in het project van Hope Ignited die in Guinee Gods liefde willen delen door een goede gezondheidszorg voor kinderen. Hiervoor hebben ze een eigen kinderziekenhuis gebouwd, genaamd Sacré Coeur. Het ziekenhuis biedt alle zorg voor kinderen onder één dak aan. Kinderen worden er met liefde en waardigheid behandeld, strevend naar een hoge kwaliteit van zorg.

Hoewel er enkele internationale medewerkers zijn, is het doel van Hope Ignited om voornamelijk gedragen te worden door de lokale bevolking. Om de lokale bevolking hiertoe uit te rusten zal Hope Ignited ook een opleiding kinderverpleegkunde en kindergeneeskunde organiseren. Op dit moment bestaan er in het hele land immers geen mogelijkheden om zich hierin te specialiseren. De opleiding in het ziekenhuis zal gebeuren in nauwe samenwerking met de lokale universiteit.

Om dit alles mogelijk te maken, is er nood aan extra helpende handen met specifieke kennis. Astrid werkt er als arts, mede-opleider en medeorganisator van de verschillende programma’s. Benjamin helpt er met logistieke organisatie en verdiept zich hiernaast in het voedingsproject. Benjamin gaat voorbeeldtuintjes aanleggen en families van ondervoede kinderen ondersteunen om zelf meer nutritionele voeding te kweken.

Hun hart gaat ernaar uit om Gods liefde te tonen en het goede nieuws te kunnen delen met de mensen die in Guinee op hun pad komen. In het land zijn de mensen immers vaak defaitistisch omwille van de omstandigheden waarin ze leven. Hierin willen ze graag verandering brengen door mensen de mooiste boodschap te brengen: dat God hun liefheeft en dat Hij zijn enige zoon heeft gegeven zodat het mogelijk is om een relatie met Hem te hebben.

Volgen

Meer info volgt.

Terug naar overzicht

Ik wil doneren

Théodore en Irene
Yaméogo-Vleugels

Projectcode: 25YV

Regio

Banfora, Burkina Faso.

Omschrijving

Théodore en Irene worden ingezet in het project Samaria, ten zuidwesten van Burkina Faso. Irene vond enkele jaren geleden reeds de weg naar West-Afrika. Zij had het verlangen om haar opleiding orthopedagogie (opvoedkunde) te gebruiken om kwetsbare jongeren te helpen. Haar interesse voor de Islam, haar passie voor Afrika en haar kennismaking met de kwetsbare Garibou-jongeren, leidden haar naar Burkina Faso. Théodore, een Burkinabees uit de Mossi-stam, studeerde landbouweconomie en droomde ervan een project of bedrijf op te zetten dat hem in staat zou stellen werkgelegenheid te scheppen voor de allerarmsten en zorg te dragen voor wezen en weduwen, of andere achtergestelde of uitgesloten groepen in de samenleving.

Samen zetten zij zich nu in voor de bedelaartjes (Gariboujongens), die leerling zijn bij een traditionele Koranmeester. Er heerst een schrijnende nood onder deze kinderen en jongeren. Zij leven in barslechte omstandigheden en worden door de lokale samenleving uitgesloten en beroofd van enige hoop voor de toekomst.

In 2015 openden Théodore en Irene de deuren van hun kindercentrum Samaria. De naam Samaria verwijst naar het Samaritaanse volk, door velen geminacht, uitgesloten of zelfs verdrukt, net als de Gariboujongens. Maar het verwijst bovenal naar de gedurfde bewogenheid en liefdevolle aandacht van De Heer Jezus voor deze mensen. Onbaatzuchtig biedt Hij armen en behoeftigen een luisterend oor, een verzorgende hand en nieuwe hoop. Théodore en Irene willen dit voorbeeld volgen.

Het project Samaria is dan ook een plek geworden waar Garibou-jongeren zich kunnen wassen, waar ze verzorgd en gevoed worden en waar naar hen geluisterd wordt. In het centrum kunnen zij veilig kind zijn en genieten zij van de aandacht en de liefde waarmee zij omringd worden.

In overleg met de plaatselijke gemeenschap wordt gezocht naar duurzame integratiemogelijkheden met een perspectief op ontplooiing en een volwaardige toekomst.

Afkomst

Irene is afkomstig uit Vlaanderen en wordt mee ondersteund door de Evangelische kerk van Aarschot. Théodore is afkomstig uit Burkina Faso. Samen hebben zij drie zoontjes  Elioune, Sahlem en Nemias.

Volgen

Meer informatie over het Samariaproject vind je hier.

U kunt het Project Samaria ook volgen via hun Facebook pagina.

Terug naar overzicht

Ik wil doneren

Dr. Willika Engel & Modeste

Projectcode: 25EW

Regio

Ouagadougou, Burkina Faso.

Omschrijving

Het ziekenhuis Paam Laafi werd opgestart door onze zendingarts Peter Vandingenen. Het ziekenhuis bevindt zich in een buitenwijk van de hoofdstad en wil vooral de gezondheidszorg toegankelijk maken voor de kwetsbare bevolking, die door armoede vaak niet beschikt over de middelen om hulp te zoeken in de privésector of in de hoofdstad. Paam Laafi zet zich in om kwaliteitsgezondheidsdiensten aan te bieden. Maandelijks organiseren zij ook een Mobiele kliniek naar de omliggende scholen, waarbij medisch onderzoek geboden wordt aan alle leerlingen.

Taak

Willika wordt als arts tewerkgesteld in het Paam Laafi ziekenhuis in de buitenwijk van de hoofdstad Ouagadougou. Voorheen werkte zij in een ziekenhuis in Zuid-Afrika. In 2017-2018 heeft Willika reeds vier maanden stage gelopen in het Paam Laafi ziekenhuis. Zij studeerde geneeskunde in Nederland en volgde een Postgraduaat cursus Tropische Geneeskunde en Internationale gezondheid aan het ITG (Instituut voor Tropische Geneeskunde) te Antwerpen. Daarnaast volgde zij nog nascholing op het vlak van acute verloskunde, HIV management en diagnostische Ultrasound voor abdominale, obstetrische en pelvische echografie.

Lokale Partner

Ziekenhuis Paam Laafi, Ouagadougou, Burkina Faso.

Afkomst

Beilen. Provincie Drenthe, Nederland

Uitzending

September 2018 in samenwerking met Tearfund.

Terug naar overzicht

Ik wil doneren

Hilde Vlaminckx

Projectcode: 25VH

Regio

Mandritsara, Madagaskar.

Omschrijving

Hilde geeft les aan de verpleegsterschool, die verbonden is aan het hospitaal Vaovao Mahafaly van Mandritsara en begeleidt de verpleegsters in opleiding tijdens hun stage. Daarnaast werkt ze ook als verpleegkundige mee in het hospitaal.

Taak

Hilde is docent aan de verpleegsterschool verbonden aan het hospitaal van Mandritsara en werkt als A1 verpleegkundige in datzelfde hospitaal.

Lokale Partner

Hospitaal Vaovao Mahafaly, Friends of Mandritsara.

Afkomst

Wilrijk, Antwerpen.

Uitzending

In samenwerking met de ‘Philadelphia’ kerk te Hoboken.

Terug naar overzicht

Ik wil doneren