Oproep van de Wereld Evangelische Alliantie over de huidige spanningen in het Midden-Oosten

20 mei 2021
Divers, Oproep

Oproep van de Wereld Evangelische Alliantie over de huidige spanningen in het Midden-Oosten

Projectcode: 77000

WEA uit zijn bezorgdheid over escalerend geweld in het Heilige Land, roept op tot gebed voor vrede

Deerfield, IL – 20 mei 2021

De World Evangelical Alliance (WEA) spreekt haar diepe bezorgdheid uit over het escalerende geweld in het Heilige Land en roept alle partijen op terughoudendheid te betrachten en te stoppen met vergeldingsacties die het conflict verergeren en de levens van onschuldige burgers bedreigen. Evenzo doen we een beroep op alle machten die in de regio worden beluisterd om hun invloed aan te wenden voor duurzame vrede.

Secretaris-generaal, bisschop dr. Thomas Schirrmacher, verklaart: “We zijn bedroefd om getuige te zijn van de toenemende spanningen die zijn overgeslagen in scènes van gewelddadige burgerconflicten en militaire acties en het onvermijdelijke lijden en verlies van mensenlevens dat dit veroorzaakt onder onschuldige mensen. We zijn ons er terdege van bewust dat de onderliggende problemen al lang bestaan, veelzijdig en complex zijn, maar we zijn ervan overtuigd dat geweld nooit een blijvende oplossing voor het conflict zal opleveren, ”zei Schirrmacher. “Laten we, in navolging van Paulus’ aanmoediging, bidden voor ‘koningen en heersers’ dat de hele regio niet in vuur en vlam komt te staan.”
De WEA roept de wereldwijde familie van kerken en gelovigen op om dringend de situatie in gebed te brengen, zodat de vrede (salam / shalom) hersteld wordt en de onderliggende spanningen blijvend een oplossing vinden die onevenredige vergelding zullen verlichten. De Israëlische en Palestijnse ledenorganisaties van de WEA hebben het tragische verlies van levens onder onschuldige burgers opgemerkt, samen met de verwoestende vernietiging van eigendommen, en roepen broeders en zusters over de hele wereld op om samen te bidden dat de mensen in de regio acht zullen slaan op de weg van gerechtigheid en vrede.
Schirrmacher voegt eraan toe:

“Bid alstublieft ook voor de gelovigen in Christus, zowel Israëliërs als Palestijnen, voor hun bescherming en troost en ook dat ze een bron van troost mogen zijn voor anderen om hen heen, en een goed voorbeeld van verzoening en eenheid in Christus.”

Media contact:
Timothy K. Goropevsek
Chief Communications Officer
timothyg@worldea.org
+1212.233.3046

Meer dan twee miljard christenen in de wereld worden tegenwoordig vertegenwoordigd door drie wereldkerkelijke lichamen. De World Evangelical Alliance (WEA) is er een van, die meer dan 600 miljoen evangelische gelovigen bedient. De WEA werd in 1846 opgericht om evangelische gelovigen over de hele wereld te verenigen en blijft een dynamische beweging met 9 regionale en 140 nationale evangelische allianties en meer dan honderd aangesloten kerknetwerken en bedieningen. De missie van WEA is het vestigen en versterken van regionale en nationale evangelische allianties, die op hun beurt hun nationale kerk in staat stellen het goede nieuws van Jezus Christus te bevorderen en persoonlijke en gemeenschapstransformatie tot eer van God te bewerkstelligen. Bezoek Worldea.org voor meer informatie.

Ik wil doneren