Dreigende hongersnood in Jemen

15 oktober 2021
Oproep

Dreigende hongersnood in Jemen

Projectcode: 77005

Lees hier meer over het huidig noodhulpprogramma
Dreigende hongersnood

Jemen verkeert al jaren in een burgeroorlog, met grote gevolgen voor de bevolking. Door de aanhoudende conflicten verslechtert de economie die al ernstig verstoord is. Het gevolg is acute voedselonzekerheid en tekorten aan overheidsdiensten, met name in de gebieden die onder controle staan van de internationaal erkende regering, waar de lokale bevolking nog steeds met een hoge inflatie te kampen heeft. De dalende koopkracht en de vervallen openbare diensten en infrastructuur maken de meerderheid van de Jemenieten – van wie velen slechts beperkte toegang hebben tot essentiële levensreddende diensten zoals gezondheidszorg en schoon water – nog kwetsbaarder voor schokken zoals COVID-19 en overstromingen. Op het niveau van de gouvernementen zullen de gevolgen van een wijdverspreide crisis (IPC*-fase 3) zich waarschijnlijk voortzetten, terwijl de ergst getroffen huishoudens waarschijnlijk te maken zullen krijgen met een noodsituatie (IPC-fase 4) of een catastrofe (IPC-fase 5). Hoewel dit niet het meest waarschijnlijke scenario is, is hongersnood (IPC-fase 5) mogelijk indien de voedseltoevoer gedurende een langere periode wordt afgesneden.

Ongeveer 16,2 miljoen mensen verkeren in voedselonzekerheid en ongeveer 12 miljoen mensen ontvangen voedselhulp. Vanwege de beperkte financiering waarschuwt het Wereld Voedsel Programma (WFP) dat deze voedselhulp niet duurzaam zal zijn tenzij meer financiering wordt toegezegd. Meer en meer mensen dreigen in een noodsituatie of hongersnood terecht te komen. Zowel de mensen van de lokale gemeenschappen, alsook de inlandse ontheemden (IDP’s) die zijn moeten vluchten vanwege de conflicten, zijn afhankelijk van voedselverdeling.

Actie

Samen met Tearfund Duitsland willen wij deze mensen helpen door het voorzien van dringende basisbenodigdheden, zoals voedselpakketten en levensmiddelen, alsook middelen om hen in staat te stellen om de voedselproductie te verhogen op langere termijn. Dit kan dankzij het voedselzekerheidsprogramma dat werd opgezet, met ondersteuning van de Duitse overheid, waarbij de focus ligt op kleinschalige landbouw en kippenkwekerij.

Wenst u bij te dragen aan de hulpverlening voor de Jemenitische bevolking, dan kunt u uw gift overmaken via ons rekeningnummer BE41 4359 1900 0110 met vermelding van “noodhulp Jemen, code 77005”.

* De IPC-classificatie is een classificatiesysteem om de acute voedselonzekerheid op een gedifferentieerde manier in kaart te brengen en biedt de besluitvormers strategisch relevante informatie die gericht is op kortetermijndoelstellingen om ernstige voedselonzekerheid die levens of bestaansmiddelen bedreigt, te voorkomen, te beperken of terug te dringen. De IPC-classificatie bestaat uit vijf verschillende fases om het niveau van ernst van acute voedselonzekerheid in te delen:
(1) Minimaal/Nul, (2) Gestresseerd, (3) Crisis, (4) Noodsituatie, (5) Catastrofe/hongersnood.
Elk van deze fasen heeft belangrijke en verschillende implicaties voor waar en hoe het best kan worden ingegrepen, en beïnvloedt derhalve de prioritaire doelstellingen van de actie.

 

Achtergrondinformatie:

Geschiedenis

Jemen is van oudsher een land dat sterk afhankelijk is van geïmporteerde basisvoedingsmiddelen (meer dan 70% van de rijst en tarwe werd al in 2001 geïmporteerd), waardoor het grootste probleem ligt in het gebrek aan mogelijkheden voor de huishoudens om voedsel te kopen. Dit is te wijten aan het feit dat de economie in Jemen ernstig is beschadigd door de langdurige burgeroorlog, aangezien er minder banen zijn (overheidsbanen worden ook niet betaald of de uitbetaling van salarissen is aanzienlijk vertraagd). De Jemenitische Riyal is de laatste tijd ook aanzienlijk in waarde gedaald (vooral in het zuiden van Jemen als gevolg van het drukken en in omloop brengen van nieuwe biljetten), waardoor de koopkracht van de mensen nog verder is afgenomen. Veel mensen in Jemen zijn ook sterk afhankelijk van buitenlandse geldtransfers van familieleden die in het buitenland werken (in 2019 bestond naar schatting ongeveer 13% van het bbp uit geldovermakingen en was 10% van de bevolking volledig afhankelijk van geldovermakingen om in hun behoeften te voorzien). Met de economische beperkingen tijdens COVID-19 in heel veel landen zijn ook deze geldtransfers gedaald. Particuliere bedrijven hebben het moeilijker om voedsel in te voeren, met als gevolg dat de meeste mensen in Jemen zich het ingevoerde voedsel niet veroorloven. Hierdoor zijn de particuliere bedrijven ontmoedigd om meer voedsel in te voeren, een vicieuze cirkel.

Meer info september 2021:

Militaire heropleving

Door de recente militaire heropleving in Marib, Al Bayda, Shabwah en de uitbreiding naar delen van Abyan zijn meer gezinnen gedwongen hun huis te ontvluchten en lopen nog veel meer gezinnen het risico hun bestaansmiddelen en inkomstenbronnen te verliezen.
Sinds het begin van het jaar waren op 25 september 2021 reeds 11.186 huishoudens (67.116 personen) ontheemd geraakt in 13 van de 22 door de internationale organisatie migratiedienst gecontroleerde gouvernementen, waarvan 39% ontheemd geraakt zijn in Marib. Volgens het rapport in augustus onderzoekt het WFP de noden van nog eens 133.500 ontheemden die naar verwachting voedselhulp nodig zullen hebben in Marib, bovenop de 469.500 begunstigden voor wie al een maandelijks nood werd vastgesteld. Volgens een recente evaluatie van de UNHCR zijn sommige vluchtelingennederzettingen in de buurt van de frontlijngebieden momenteel ontoegankelijk voor humanitaire partners doordat het te gevaarlijk is.

De burgerlijke onlusten en demonstraties hebben sinds half september een nieuw niveau van intensiteit bereikt in de door de internationale erkende regering (IRG) gecontroleerde gebieden, waar veel van de armste gezinnen – inclusief die welke afhankelijk zijn van daglonen – nog steeds onevenredig zwaar worden getroffen door de stijgende kosten van levensonderhoud en de verslechtering van de openbare dienstverlening als gevolg van ontoereikende overheidsinkomsten.

Economie

De waarde van de Jemenitische riyal (YER) is snel blijven dalen in gebieden onder controle van de IRG.

Hierdoor blijven de voedsel- en brandstofprijzen snel stijgen in gebieden die onder controle staan van de IRG. Volgens gegevens van de FAO lagen de gemiddelde kosten van de minimum voedselkorf in augustus 2021 62% hoger dan in dezelfde periode vorig jaar.

(bron: https://fews.net/print/east-africa/yemen/key-message-update/september-2021, deels overgenomen en vertaald naar het Nederlands)

 

Ik wil doneren