Noodhulp, Jemen

Project
Noodhulp, Noodhulp en wederopbouw

Versterken van de weerbaarheid van de plattelandsgemeenschappen in het gouvernement Ibb, door capaciteitsversterking inzake voedselzekerheid.

 

Projectcode: 77005

Doelgroep:

De directe doelgroep bestaat uit 420 huishoudens uit 15 gemeenschappen in het gouvernement Ibb die verkeren in een staat van voedselonzekerheid. Daarnaast worden nog 18 personen tot de directe doelgroep opgenomen.

Het programma heeft in totaal 2.958 directe begunstigden en 66.045 indirecte begunstigden. Deze laatste groep wordt geholpen door de nieuwe tot stand gekomen netwerkstructuren.

Doelstelling:

Versterken van de weerbaarheid van de plattelandsgemeenschappen in het gouvernement Ibb, Jemen, door opbouw van de lokale capaciteit, met name van vrouwen, met het oog op duurzame voedselzekerheid.

Beschrijving van het programma:

Het programma wil de volgende doelstellingen halen:

 • Het versterken van de capaciteit van de plattelandsgemeenschappen inzake pluimveehouderij/eierenproductie en landbouwtechnieken, en het versterken van de kennis over voeding, hygiëne en gezondheid.
 • De gemeenschappen beter in staat stellen zichzelf te organiseren door hen een stem te laten hebben bij de lokale autoriteiten.
 • De lokale partner intern versterken als organisatie en deze te doen erkennen als een revelante speler in de landbouwsector.

Activiteiten:

 • Voorzien van opleiding voor capaciteitsontwikkeling van de lokale partner.
 • Uitvoeren van de selectiecriteria bij de begunstigden.
 • Uitvoeren van voeding-, gezondheid- en hygiënetraining bij de begunstigden
 • Voorzien van opleiding m.b.t. pluimveehouderij/eierenproductie door twee stafleden. De stafleden geven een vierdaagse opleiding aan in totaal 15 groepen van 20 vrouwen. Er wordt voorzien in een opvolgmechanisme met de selecteerde comités.
 • Aankoop en verdeling van materialen voor de pluimveehouderij/eierenproductie.
 • Voorzien van opleiding m.b.t. landbouwtechnieken door twee stafleden. De stafleden geven gedurende 4 dagen in totaal 8 keer training aan een kleine groep boeren.
 • Aankoop en verdeling van materialen voor landbouwtechnieken/productie.
 • Begunstigden van de pluimvee- en landbouwtechnieken leiden andere leden in hun gemeenschappen op.
 • Drie stafleden van de lokale partner zullen tweewekelijkse opvolgingsbezoeken uitvoeren bij de begunstigden die betrokken zijn in de pluimveehouderij/eierenproductie en tweewekelijks of maandelijks bezoeken bij de begunstigden die betrokken zijn in de landbouwtechnieken/productie.
 • Vestigen van coöperatieven.
 • Voorzien van opleiding en vergaderingen voor de coöperatieven.
 • Vestigen van een netwerk en organiseren van netwerkvergaderingen

Dit programma werd met succes ingediend door Tearfund Duitsland bij het Duitse Ministerie van Buitenlandse zaken. Het programma is gestart in juli 2021 en duurt tot mei 2024. Aangezien de recente opstart zijn de resultaten voor het eerste jaar nog niet beschikbaar.

Het totaalbudget voor dit programma bedraagt 470.240,32 EUR. Het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken voorziet 90% van het budget. Tearfund België helpt Tearfund Duitsland om de overige 10% van het budget te voorzien.

Dank:

Tearfund in België heeft dankzij uw gift al kunnen bijdragen voor een bedrag van 6.300 EUR. We hopen een minimum van 20.000 EUR bij te kunnen dragen. Een welgemeende dank voor uw steun aan dit project namens de partners en de begunstigden.

De noden zijn echter nog steeds groot. Mogen wij u vragen om dit project verder in overweging te nemen. Uw gift helpt ons onze Tearfund family te helpen en helpt daardoor mee aan het lenigen van de noden van het Jemenitische volk. U kunt dit doen door uw gift over te maken op de rekening van Tearfund BE41 4359 1900 0110 (KREDBEBB), met vermelding van de projectcode 77005.

Foto’s van het project

Ik wil doneren