Doelgroep:

300 kwetsbare, ontheemde gezinnen als gevolg van de aanhoudende conflicten in het Noordelijk district van de staat Hudayadah in Jemen, en de gemeenschappen die deze ontheemde mensen opvangen.

Doelstelling:

Het verhogen van de voedselzekerheid en het verminderen van ziektes en overlijdens ten gevolge van ondervoeding.

Activiteiten:

Het project wil de 300 gezinnen door het geven van geld hen de mogelijkheid bieden een minimum overlevingspakket gedurende 6 maanden aan te kopen.
Het project voorziet de 300 gezinnen 6 maanden financiële ondersteuning, opdat zij in staat zijn in hun basisbehoeften te voorzien. Zo kunnen zij omgaan met de gevolgen van voedselonzekerheid en zich weren tegen ziektes zoals cholera, zonder daarvoor dure leningen aan te gaan.
De gezinnen worden geselecteerd op basis van transparante selectiecriteria die de mate van kwetsbaarheid scoort. De geselecteerde gezinnen ontvangen een bedrag van ongeveer 120 dollar per maand dat zij vrij mogen besteden. De gezinnen gebruiken dit geld om overlevingspakketen aan te schaffen.

Het project wordt uitgevoerd door onze Integral partner ZOA NL in Jemen tussen 1 april 2019 en 31 maart 2020 en wordt gesponsord door EO Metterdaad, Generale Diaconie Hersteld Hervormde Kerken, Integra en Tearfund België.

Humanitaire doelstellingen voor dit project zijn:

ONDERDAK NON FOOD ITEMS VOEDSEL GEZONDHEID

Namens Tearfund alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

Regio/LandJemenReferentiecode77005Sectornoodhulp, voedselzekerheid, Multi-Purpose CashLokale PartnerZOA NL