Dit is Sidibe (niet haar echte naam), een moeder van vier kinderen. Ze heeft twee zonen en twee dochters en werd met haar kinderen achtergelaten door haar man. Sidibe had geen levensmiddelen, noch voor haarzelf, noch voor haar kinderen. Daarom nam ze de voorganger van een kerk in vertrouwen, die haar in contact bracht met Pan-Bila en het Pan-Bila sponsorprogramma (CAP).

Wanneer Madame Sidibe weggestuurd werd door haar man, zocht de kerk in samenwerking met Pan-Bila naar een klein huisje om het gezin onderdak te bieden. Ze vonden dit huisje van 12m² in de buurt van de Pan-Bila school.

Sidibe behoort tot de etnische groep PEULH. Deze groep is over het algemeen zeer terughoudend ten opzichte van het christelijk geloof. Mevrouw Sidibe echter accepteerde Jezus als haar Redder en zo raakte ze betrokken bij het leven van de kerk.

Omwille van haar bijzonder moeilijke omstandigheden werd, naar het beleid van Pan-Bila, het oudste meisje gesponsord. Dit houdt in dat het volledig gezin hulp krijgt én dat het meisje naar school kan gaan. Dankzij de voedselhulp die zij kreeg vanuit het sponsorprogramma (CAP) werd voldaan aan de voedselbehoefte voor het gezin.

Mevrouw Sidibe begon met een zeer eenvoudige kapperszaak om haar gezin verder te kunnen onderhouden. Ondertussen heeft ze ook een microkrediet  aangevraagd om haar “kapperszaak” te verbeteren.

Haar man trouwde intussen met twee andere vrouwen en haar twee zonen zijn terug bij hem gaan wonen, ondanks het feit dat hij nooit naar hen heeft omgezien. Voor kleine zaken, bv. kledij,  bleven ze echter bij hun moeder aankloppen.

Toen de tweede dochter 5 jaar werd, vroeg mevrouw Sidibe om ook dit meisje op te nemen in het sponsorprogramma CAP, wat ook gebeurd is. De beide meisjes volgden les aan de Panbilaschool. Haar oudste dochter heeft het diploma van de lagere school gehaald en daarna is ze naar een opleidingscentrum gegaan waar ze in 3 jaar de opleiding “naaiwerk” heeft gedaan. Haar jongere zus behaalde ook het diploma van de lagere school en daarna is zij naar de middelbare school gegaan en ook daar behaalde ze goede resultaten.

De jongste zoon is terug bij zijn moeder gaan wonen en heeft werk als bewaker waarmee hij kan helpen om het gezin te onderhouden.

Dankzij de steun van Panbila is mevrouw Sidibe er in geslaagd om, ondanks de moeilijke omstandigheden en de schamele middelen, te overleven én om haar kinderen een beter leven te geven.

Zij is heel gelukkig en bedankt alle sponsors van Pan Bila.

Mag deze getuigenis een echte bemoediging zijn en ons aanzetten om dit project te blijven steunen want naastenliefde is  “grenzeloos”.

Ik wil doneren