Ik wil doneren

Noodhulp

Financiële Kinderadoptie

Tearfund ondersteunt kinderadoptieprogramma’s in elk van de drie continenten. Via lokale partners, waar een samenwerkingsovereenkomst mee bestaat, worden structurele ontwikkelingsprogramma’s uitgevoerd en ontvangen kwetsbare kinderen (uit de armste gezinnen, weeskinderen) o.a. onderwijskansen en gezondheidszorg. Op die manier wil Tearfund bijdragen aan een duurzame verbetering van de levensomstandigheden van kinderen in het Zuiden. Omdat een degelijke opleiding de beste kans op een betere toekomst biedt, focust elk project vooral op onderwijs. Ieder programma heeft evenwel zijn eigen aanpak en eigen prioriteiten. We maken een onderscheid in individuele adoptie en groepsadoptie.

De bijdrage voor een financiële adoptie bedraagt 38 euro per maand + een bijdrage aan het ondersteunend kinderadoptiefonds, waarvoor 7 € het richtbedrag is. Voor groepsadoptie hanteren we enigszins het principe van ‘bijdragen volgens vermogen’. Het richtbedrag is eveneens 38 euro per maand. Maar bijdragen vanaf 20 euro per maand is mogelijk. De beheerskosten (bankkosten, opvolging en correspondentie, …) worden zo laag mogelijk gehouden, binnen de wettelijke marges, zodat een maximum aan middelen rechtstreeks ten goede komt aan de kinderen. U kunt zich aanmelden via ons aanvraagformulier. Wacht met betalen tot u van ons de nodige informatie met dossiernummer ontvangen heeft.

Individuele adoptie

Nadat u zich heeft aangemeld als financiële adoptieouder, ontvangt u enkele gegevens over het kind dat uw sponsorkind is geworden en een foto. U krijgt daarbij ook nog wat meer achtergrondgegevens en informatie over het project. Daarna krijgt u twee keer per jaar een bericht van uw kind (dit kan variëren van een voortgangsrapport, een schoolrapport tot een persoonlijk briefje) en eenmaal per jaar een nieuwe foto.

U kunt contact onderhouden met uw sponsorkind door brieven of kaarten te sturen. De taal van de rapportering en correspondentie is in het Engels. Vertaling naar het Nederlands kan worden voorzien, indien u dit aanvraagt via ons secretariaat.

Wanneer een kind wegens verhuizing, leeftijd of gebrek aan medewerking van de ouders etc. buiten onze zorg komt, zullen we u vrijblijvend een ander kind in de plaats voorstellen.

Bekijk de programma’s

Ga naar aanvraagformulier

Groepsadoptie

Wanneer u kiest voor groepsadoptie, steunt u geen ‘eigen sponsorkind’, maar een ganse groep. U ontvangt de gegevens en foto van enkele kinderen die model staan voor de groep, alsook wat meer achtergrondgegevens en informatie over het project.

Twee keer per jaar sturen wij u een rapport over het project en enkele kinderen, zodat u een idee krijgt van het leven daar en hoe het project hen vooruit helpt.

Wie de rapportage per email wil ontvangen, krijgt daarboven ook nog tussendoor enkele korte berichtjes over enkele kinderen uit het project.

Correspondentie met de kinderen is niet mogelijk.

Bekijk de programma’s

Ga naar aanvraagformulier

Bangladesh

Individueel

Bekijk programma

Oeganda

Individueel

Bekijk programma

Brazilië Kindercentra

Groepsadoptie

Bekijk programma

Ondersteunend Kinderadoptiefonds

Projectcode: 72000


Zoals bij ieder kind zijn er af en toe ook bij adoptiekinderen onverwachte kosten, bijvoorbeeld voor medische zorgen. Omdat we met de armste gezinnen werken, zijn ook de regelmatige kosten soms hoger dan we met de maandbijdragen kunnen dekken, zoals de kosten van de middelbare school. Daarom is dit ondersteunend kinderadoptiefonds bedoeld als solidariteitsfonds voor kinderen waarvoor de maandbijdragen niet voldoende zijn.

Ook voor wie het maandbedrag van 38 € te veel is en toch graag kinderen steunt, is dit een mooie gelegenheid om zijn steentje bij te dragen en enkel dit fonds te steunen. Het richtbedrag is 7 € per maand. Meer of minder of een eenmalige bijdrage mag ook. Vermeld zeker de projectcode 72000 bij uw donatie of overschrijving.

Ik wil doneren

Wij hopen dat deze informatie u een goed idee geeft van onze verschillende kinderadoptieprogramma’s. 33 euro per maand per kind, dit is gelijk aan ongeveer 1 euro per dag. Voor die prijs kunt u niet de hele wereld veranderen, maar wel de wereld van een enkel kind.

Hier ziet u enkele kinderen die reeds een donateur gevonden hebben en financieel ondersteund worden.