Ik wil doneren

Noodhulp

Ons verhaal

Tearfund is een christelijke humanitaire hulp- en ontwikkelingsorganisatie, die ondersteuning verleent bij rampen en ontwikkelingsprojecten. Wij zijn ontstaan vanuit de verschillende protestantse en evangelische kerkdenominaties in ons land, die allen aangesloten zijn bij de Federale Synode van Protestantse en Evangelische Kerken in België. Onze fondsen zijn vooral afkomstig van private personen en kerkgemeenschappen in Vlaanderen. Daarnaast ontvangt Tearfund voor haar acties regelmatig subsidies van overheidsdiensten in ons land (gemeenten, provincies, federale overheid).

Tearfund maakt deel uit van een internationale alliantie Integral, en  onze Europese koepel EU-cord, die streven naar meer efficiëntie door een doorgedreven samenwerking waar mogelijk.

Tearfund is deelgenoot van een wereldwijde Tearfund-familie, bestaande uit 11 leden in 13 landen, die samenwerken met tal van kerkelijke organisaties in meer dan 50 landen over de hele wereld.

Onze donateurs worden regelmatig op de hoogte gehouden van de projecten via ons driemaandelijks magazine ‘Inzicht’, de nieuwsbrieven van onze vrijwilligers overzee, direct mail, projectvoorstellingen in kerken en groepen en ontmoetingsdagen.

Onze visie

Naastenliefde, grenzeloos

Dat is de kern van onze passie, naastenliefde betonen, grenzeloos, in de betekenis van onbeperkt, zonder grenzen, onbevattelijk groot.

Een wereld waarin elk mens telt, zonder armoede en onrecht

Dit is onze visie, een beeld van de toekomst die we verlangen. Kijken en handelen en op die manier de spiraal van armoede helpen doorbreken voor talloze vrouwen, mannen en kinderen, zodat zij met hun door God geschonken potentieel tot volle ontwikkeling kunnen komen.

In plaats van het leven te kunnen ervaren als een geschenk van God, moeten miljoenen mensen vandaag het leven ondergaan als een tragedie, als gevolg van armoede en onrecht. Voor Tearfund is ieder mens een unieke schepping en daarom waard om alle aandacht te krijgen. Wij willen iedereen mobiliseren om zich te engageren voor de armen. Samen met onze achterban willen wij op de bres staan voor kwetsbare gemeenschappen in het Zuiden.

Hoewel wij gedreven zijn door ons christelijk geloof, willen wij iedereen in nood helpen, zonder onderscheid van godsdienst, ras, geslacht, leeftijd of politieke overtuiging, omdat elk mens telt.

Onze missie

Samenbrengen van mensen in de strijd tegen armoede en onrecht

Onze missie drukt ons mandaat uit, de specifieke rol in het realiseren van onze visie. Het bestrijden van de armoede en het onrecht, zodat elk mens het leven mag ervaren als een zegen, maar met bijzondere aandacht voor de situatie van vrouwen en kinderen in het Zuiden.

Concreet betekent dit dat we lokale armoedebestrijdingsinitiatieven in het Zuiden ondersteunen en begeleiden. In samenwerking met partnerorganisaties strijdt Tearfund tegen de oorzaken en gevolgen van de armoede en zetten wij tekenen van hoop uit. Lokale partners worden bijgestaan om duurzame projecten uit te bouwen. De partnerorganisaties van Tearfund engageren zich voor de kansarmen, zonder onderscheid van godsdienst, ras, geslacht, leeftijd of politieke overtuiging. Verder wensen we de achterban in België te sensibiliseren voor de Noord-Zuid problematiek.

In eerste instantie, maar niet exclusief, gebeurt dit met onze voor de hand liggende achterban en partners, zijnde de protestants-evangelische gemeenschap in ons land en in het Zuiden.

Patiënten

In ons Peru project werden 898 patiënten behandeld, zowel in het ziekenhuis als ambulant.

Behandelingen

Voor 883 behandelingen stuurden we medicijnen in het Paam Laafi medisch centrum.

Schoolgaande kinderen

In 2020 waren er 663 schoolgaande kinderen in de Pan-Bila school.

Waterpompen

Voor het project Timoty in Madagaskar werden 200 waterpompen geplaatst.

Medische consultaties

In 2020 werden 7401 consultaties uitgevoerd in het Paam Laafi medisch centrum.

Kwetsbare meisjes

In 2020 kregen 80 kwetsbare meisjes hulp in het Pan-Bila opvangcentrum.

Garibou jongeren

In 2020 kregen 34 Garibou jongeren een identiteitsbewijs via ons Samaria project.

Jaar

Tearfund België is al 41 jaar actief als humanitaire hulp- en ontwikkelingsorganisatie.

Uw donatie maakt een wereld van verschil!

We geven u graag een idee van waar onze fondsenwerving naartoe gaat.

2017

 • Noodhulp en wederopbouw 50% 50%
 • Structurele ontwikkelingsprojecten 21% 21%
 • Kinderadoptie 18% 18%
 • Tijdelijk overzees personeel 11% 11%

2018

 • Noodhulp en wederopbouw 59% 59%
 • Structurele ontwikkelingsprojecten 24% 24%
 • Kinderadoptie 11% 11%
 • Tijdelijk overzees personeel 6% 6%

2019

 • Noodhulp en wederopbouw 19% 19%
 • Structurele ontwikkelingsprojecten 52% 52%
 • Kinderadoptie 18% 18%
 • Tijdelijk overzees personeel 10% 10%

2020

 • Noodhulp en wederopbouw 17% 17%
 • Structurele ontwikkelingsprojecten 48% 48%
 • Kinderadoptie 22% 22%
 • Tijdelijk overzees personeel 13% 13%

Een toelichting van ons bestuur

Mooi dat we samen de projecten die op deze website aan bod komen, mogen kennen en behartigen – in opdracht van onze hemelse Vader en tot hulp en zegen voor de duizenden die we al geholpen hebben door onze samenwerking en gebed en de velen die we nog zullen bereiken door het werk van Tearfund, nu al meer dan 40 jaar. We kunnen dankbaar zijn voor de vele jaren van strijd tegen armoede en voor gerechtigheid, dankbaar voor Gods genade. Moge ook in deze moeilijke tijden dit werk verder vrucht dragen voor allen die het nodig hebben, tot lof en eer aan onze Heer en God, in de naam van Jezus!

Daniel Van Dingenen

Voorzitter van het Bestuur