Noodhulp, Oekraïne

Project
Noodhulp, Noodhulp en wederopbouw

Noodhulp Oekraïne

Projectcode: 77012

Doelgroep

De oorlog tussen Oekraïne en Rusland heeft de wereld veranderd. We leven in angst. In een paar dagen is een ernstige situatie verder verslechterd en is een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen. Honderdduizenden Oekraïners zoeken een veilige plek in het westen van het land of in een buurland, terwijl degenen die zijn achtergebleven zich in een levensgevaarlijke omgeving bevinden.

Doelstelling

De grote humanitaire ramp vraagt om onmiddellijke actie. Zeker omdat door deze oorlogscrises vele miljoenen mensen hun huis ontvluchten. De nood is hoog. Als Tearfund vinden we het belangrijk om in actie te komen bij acute noodsituaties. Samen met onze leden van  Integral Alliance (een netwerk van hulporganisaties uit verschillende landen) zetten we ons in om eerste hulp te verlenen op het gebied van tijdelijk onderdak, voedsel, water, medische zorg. Dat kunnen we echter niet zonder jouw steun. Help jij mee dit mogelijk te maken? Voor hulp voor nu en komende maanden.

Activiteiten

Ondersteunen van de transporten met voedsel en non-food hulpgoederen naar Oekraïne. Deze transporten worden georganiseerd door onze collega’s van Nadácia Integra, mede-lid van onze alliantie Integral. Ondersteunen van transport met geneesmiddelen in samenwerking met IHP (Interrnational Health Partners) uit London, eveneens lid van onze alliantie Integral. Samen kunnen wij meer dan alleen, en wordt onze hulpverlening efficiënter ingezet.

Resultaten

Momenteel worden er twee containers met hulpgoederen geleverd aan het depot van Integra in Oekraïne. Vandaar worden de hulpgoederen verdeeld naar de verschillende vluchtelingencentra en getroffen steden.  
U kunt ons helpen onze partners te helpen door gebed en of een financiële bijdrage op het algemene rekeningnummer van Tearfund IBAN BE 41 4359 1900 0110, met vermelding van de projectcode 77012.

Lees hier onze updates

Foto’s van het project

Ik wil doneren