Noodhulp, Tigray in Ethiopië

Project
Noodhulp, Noodhulp en wederopbouw

Tweede fase van de noodmaatregelen voor inlands ontheemden en de gastgemeenschappen in Koneba en de aangrenzende districten van Afar in de Tigray regio.

 

Projectcode: 77010

Doelgroep:

Inlandse ontheemden en de gastgemeenschappen in Koneba en de aangrenzende woreda [1] van Afar in de Tigray-regio.

Doelstelling:

Bijdragen tot een beter welzijn van de begunstigden door het verstrekken van voedselhulp. Het programma wil dit doen door bij de doelgroep de negatieve impact op socio-economisch en psychologisch vlak als gevolg van de oorlog te verminderen.

Beschrijving van het programma:

Het voortdurende gewapende conflict dat in 2020 uitbrak tussen de federale regering en de regionale staat Tigray heeft geleid tot enorme humanitaire crises in zowel de regio als de aangrenzende woreda van Afar. Momenteel bedraagt volgens cijfers die zijn verkregen van Woreda-functionarissen het aantal Momenteel bedraagt volgens cijfers die zijn verkregen van Woreda-functionarissen het aantal bedraagt, volgens gegevens verkregen van de woreda ambtenaren, het aantal Momenteel bedraagt volgens cijfers die zijn verkregen van Woreda-functionarissen het aantal ontheemden uit Tigray die naar Koneba woreda verhuizen meer dan 18.350. Inlands ontheemden en de gastgemeenschap van de woreda’s worden in toenemende mate geconfronteerd met verschillende humanitaire noden waarbij de nood aan voedsel het grootste is. Met dit project wordt er een tweede fase georganiseerd voor het verstrekken van voedsel voor 45 dagen aan 1.240 huishoudens bestaande uit tarwemeel, bonenmeel (shiro) en bakolie.

Activiteiten:

  • uitvoeren van sensibilisatie en discussie over het project met de belanghebbenden.
  • ondersteunen van discussies op gemeenschapsniveau over het vaststellen van selectiecriteria van begunstigden en het vaststellen van een procedure voor feedback/klachten.
  • verstrekken van voedsel voor 45 dagen (tarwemeel, bonenpoeder en bakolie) aan 1.240 huishoudens op basis van 2.100 kcal per persoon per dag.
  • het regelmatig uitvoeren van projectmonitoring, alsook het uitvoeren van een PDM.

 

* Het programma wordt uitgevoerd door Friendship Support Association als implementerende partner met steun van verschillende Tearfund-familieleden.

Het totale projectbudget bedroeg 274.000 EUR.

 

[1] Een woreda (ook wel een district genoemd) is een administratieve afdeling van Ethiopië, beheerd door een lokale overheid.

Foto’s van het project

Ik wil doneren