Noodhulp, Haïti

Project
Noodhulp, Noodhulp en wederopbouw

Noodhulp aardbeving Haïti

 

Projectcode: 77002

Doelgroep:

Slachtoffers van de aardbeving die plaatsvond op 14 augustus, en hun families.

Doelstelling:

Voorzien van 243.334 gratis levensreddende en leven veranderende geneesmiddelen om tegemoet te komen aan de gezondheidsnoden van 81.000 begunstigenden.

Beschrijving van het project:

De aardbeving die Haïti trof kende een kracht van 7.2 op de schaal van Richter en zorgde ervoor dat duizenden mensen hun hebben en houden verloren, en in nood zijn van de meest essentiële basisbehoeften en medicijnen. Het project wil de toegang verbeteren tot essentiële medicijnen en andere levensreddende medische hulpmiddelen. Door sterke netwerken met zorgverleners kan onze internationale partner IHP* kosteneffectief reageren om een betere toegang tot medische benodigdheden te bewerkstelligen.

Het project wil bijdragen aan:

  • Het verbeteren van de toegang tot pijnverzachtende geneesmiddelen, antibiotica, chirurgische tools en intraveneuze middelen.
  • Het zuiver maken van ondrinkbaar water door het aanbieden van waterzuiveringstabletten in de gebieden waar het water ernstige gecontamineerd werd door de overstroming.
  • De reductie van de risico’s op sterfte bij pasgeborenen en kinderen onder de vijf jaar door het voorzien van medicijnen om de meest voorkomende kinderziektes tegen te gaan. Daarnaast wil het ook de nodige vitamines voor ondervoede kinderen verstrekken.
  • De reductie van de risico’s op moedersterfte door behandelingen inzake zwangerschap en reproductieve gezondheid. Daarnaast wil het ook de nodige ijzersupplementen verstrekken om het risico op post-partumbloedingen te reduceren (Post-partumbloeding is de meest voorkomende oorzaak van moedersterfte).
  • Het verbeteren van de toegang tot behandelingen voor mensen met chronische gezondheidsproblemen.

Activiteiten:

1) het vóór verzending met de inlandse partners uitvoeren van de finale behoeftenevaluaties van medische hulpgoederen, om precies te bepalen welke geneesmiddelen het meest nodig zijn en in welke specifieke hoeveelheden, gezien de huidige voorraden en de beschikbaarheid van geschikte opslagfaciliteiten.

2) het verzekeren van essentiële medicijnen als donatie van onze partners in de gezondheidssector in heel Europa, en het leveren van deze medicijnen aan onze inlandse partners.

3) het verdelen van de gratis geneesmiddelen naar gebieden en faciliteiten waar de noden aan geneesmiddelen het grootst zijn en het meest gebruikt worden voor de behandeling van patiënten.

Het project wordt gecoördineerd met de hulpacties van andere actoren door middel van coördinatiegesprekken tussen onze (inlandse) partners en de Haïtiaanse regering. Er worden ook coördinatiegesprekken gehouden met een werkgroep van 30 andere NGO’s die in het land actief zijn.

* Tearfund werkt hier samen met IHP (International Health partner). Beide organisaties maken deel uit van Integral Alliance (IA). IA is een netwerk van 23 internationale christelijke ngo’s die ernaar streeft om op een efficiënte, effectieve en snelle manier te handelen wanneer er een ramp gebeurt, door de middelen, mankracht en expertise te bundelen om zo een grotere hulp en impact te kunnen bieden aan de begunstigden.

Resultaten:

Tussentijds resultaat (september 2021):

Tearfund kon dankzij uw gift dit project al ondersteunen met een bedrag van 17.500 EUR.

Hiermee kon er al een reeks paletten met medische goederen getransporteerd worden, waardoor verschillende van de inlandse partners konden geholpen worden. Er werden 2 sets Essentiele GezondheidsPaketten (EHP) verscheept. Daarvan werden 30 EHP  zeer snel na de aardbeving via Belgie verzonden om in een eerste fase een antwoord te kunnen bieden op de noodsituatie.

De noden voor dit project zijn nog steeds groot. Als u het project verder wilt ondersteunen, kunt u uw gift overmaken op de rekening van Tearfund BE41 4359 1900 0110 (KREDBEBB), met vermelding van de projectcode 77002.

Foto’s van het project

Ik wil doneren