Brazilië, Weduwenproject VEM

Project
Gezondheidszorg, Kwetsbare kinderen en vrouwen

Weduwenproject VEM, Brazilië

Projectcode: 71012

Doelgroep

Bejaarde weduwen, gescheiden vrouwen en oudere alleenstaande vrouwen uit de armste bevolkingsgroepen.

Doelstelling

Met dit project, ‘Viúvas Evangelicas em Missao’ wil onze partner BEM (zie ook Tuinbouwproject) gemeenschap en ondersteuning aanbieden bij de doelgroep inzake:

 • capaciteitsversterking;
 • psycho-sociale ondersteuning in hun identiteit als alleenstaande vrouw;
 • bevorderen van de fysieke gezondheid door verstrekken van informatie in thema’s zoals bv. gezonde voeding, door het organiseren van verschillende activiteiten en het aanbieden van fysiotherapie;
 • maatschappelijke ondersteuning via vriendschappen en steun door hen onderling in contact te brengen met lotgenoten

met als doel re-integreren in het sociale leven en het verbeteren van de levenskwaliteit.

Activiteiten

 • Dagopvang van weduwen, met verschillende activiteiten (o.a. handwerken, lichaamsbeweging o.l.v. een kinesiste)
 • Groepstherapie en individuele therapie
 • Lekkere en evenwichtige maaltijden aanbieden
 • Verjaardagen vieren en andere sociale activiteiten
 • Huisbezoeken afleggen
 • Jaarlijkse vakantie
 • 2 congresdagen per jaar
 • Maandelijkse reünie
 • Juridische bijstand
 • Vrouwen wordt geleerd op te komen voor hun belangen.

Resultaten

Alle geplande activiteiten werden gerealiseerd: ter plaatse, gericht op ondersteuning en ontwikkeling; op locatie, gericht op re-integratie, en de maandelijkse huisbezoeken, voor opvolging.

 

Impactverhalen

 • Ilma De Oliveira Cendon is getrouwd en heeft kinderen. Alles ging goed met haar en haar gezin, tot in 1994 haar man zwaar ziek werd. Ilma had al haar krachten nodig om voor haar man en kinderen te zorgen. Toen haar man overleed, woog ze nog 36kg en sukkelde ze in een depressie. Ze probeerde het op haar eentje te redden, maar dat lukte niet. In haar kerk vond ze een foldertje van VEM en ze contacteerde het bezoekersteam. Ilma was echter zo depressief dat ze de afspraak vergat. Het bezoekersteam vond Ilma liggend op de vloer van haar huis. Ze hielpen om terug recht te komen, ze luisterden naar haar verhaal en hielpen haar een douche te nemen. Op dat moment begon een nieuw hoofdstuk in haar leven. Ze heeft nu een nieuwe missie: zelf een zegen zijn voor anderen, zoals de vrouwen van VEM ook voor haar een zegen waren.
 • Aldinha was alcoholverslaafd. Nadat ze al enkele maanden naar de activiteiten van VEM kwam, besliste ze in 2013 om naar een ontwenningskliniek te gaan. Gesteund door de dames van de dagopvang, is ze nu verlost van haar verslaving. In de ontwenningskliniek bleek ze een grote hulp en moederfiguur voor de opgenomen meisjes. Ze kreeg er een job aangeboden, tot ze ontdekte dat er geld werd verduisterd. Op vraag en aandringen van de dames van de dagopvang is Aldinha beginnen werken bij VEM. Ze is een waardevolle hulp: ze helpt met de administratie, is een luisterend oor, etc. Door naar de dagopvang te komen en door God te leren kennen, is haar leven veranderd. Vandaag de dag zet Aldinha zich in om anderen te helpen.

U kunt ons helpen onze partners te helpen door gebed en of een financiële bijdrage op het algemene rekeningnummer van Tearfund
IBAN BE 41 4359 1900 0110, met vermelding van de projectcode 71012.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor dit project

Foto’s van het project

Ik wil doneren