Oproep vanwege Louis & Anne-Marie

11 augustus 2021
Oproep

Trouwe lezer en sympathisant

Projectcode: 71001

Vanuit Servië hebben we nauwgezet de schrijnende noodtoestand door wateroverlast in België gevolgd. Voor velen een heel moeilijke tijd en we betuigen ons medeleven met de vele slachtoffers.

Anderzijds zijn we dankbaar dat er eindelijk terug gelegenheid is om met vakantie te  gaan na de zware corona pandemie.

Desondanks blijven wij als humanitaire werkers op het zendingsveld in het zuiden van Servië dagelijks geconfronteerd met de noodsituatie onder Roma.

Vorige maanden werd er per actie rondom gereedschap “de man” in de kijker gezet.

Voor de komende maanden augustus en september gaan we ons focussen op de “huisvrouw”!

Vrouwen tegemoet komen door een minimum aan comfort te geven in huis. Samen met jullie willen we ons steentje bijdragen zodat bijvoorbeeld:

  • er een kast in huis komt om voedingswaren in te bewaren, of om kleding in weg te bergen, huishoudraad in te zetten ipv op de grond of in valiezen.
  • er degelijk huishoudraad kan voorzien worden bij enkele gezinnen
  • er een tafel in huis staat om aan te eten, huiswerk te maken
  • er een kachel komt om zich te verwarmen en te koken
  • een wasmachine die ervoor zorgt dat iedereen er netjes bij loopt en de mama geen kapotte handen heeft van de vele wasjes voor het grote gezin
  • een degelijke zetel om in te zitten
  • en andere noodzakelijke zaken.

DAAROM deze zeer aanbevolen actie om een menswaardig leven te kunnen bieden aan kwetbare Roma-gezinnen.

Met dit project willen we samen met jullie de komende maanden meebouwen aan de toekomst van Roma “omdat ieder mens telt”!

Financiële ondersteuning:
Via Tearfund, Groenstraat 19, 1800 Vilvoorde
IBAN: BE41 4359 1900 0110 BIC: KREDBEBB
met de vermelding: project code 71001

Van harte dank

Anne-Marie en Louis Van de Voorde
Email: la.vandevoorde@gmail.com
Tel: +381 65 453 65 69
Facebook: Louis Van de Voorde (Roma Help Serbia)
Persoonlijke webpagina: www.roma-help-serbia.be

Thuisfrontcomité:
contactpersoon: Christa Van Der Elst – christa.van.der.elst@skynet.be

Ik wil doneren