Beste pleegouder,

We zijn blij u te vertellen dat uw kind onze steun niet meer nodig heeft, om de volgende redenen:

Een Opleiding voltooid

Silas heeft onlangs zijn Bachelor in Computerwetenschappen afgerond aan de Mbarara Universiteit voor Wetenschap en Technologie. Dit was mogelijk dankzij een beurs van Tearfund, een kans die zijn leven voorgoed heeft veranderd.

Een voorwaarde en een voorrecht: Hij zet zich in om de waterkwaliteit te verbeteren 

 

Een bijzondere voorwaarde van de beurs die Silas ontving, was dat hij na zijn afstuderen iets terug zou doen voor zijn gemeenschap. Dit is niet alleen een verplichting, maar ook een voorrecht voor Silas. Hij werkt nu bij Creed Africa en Grace Junior School in Orisai, waarbij hij zijn vaardigheden en kennis gebruikt om een positieve impact te maken.

Bij Creed Africa is hij betrokken bij het verbeteren van de waterkwaliteit, een cruciale behoefte voor de school en de lokale gemeenschap.

Vooruitgang door technologie

Silas neemt ook het voortouw in de digitalisering van de processen bij Creed Africa. Hij is bezig met het opzetten van een database voor het kindersponsorprogramma en het implementeren van een systeem voor het beheren en betalen van schoolgeld bij Grace Junior School.

Een inspirerend voorbeeld

Het verhaal van Silas is een prachtig voorbeeld van hoe onderwijs iemands leven kan transformeren. Hij is de eerste in zijn familie die niet alleen de basis- en middelbare school heeft voltooid dankzij het kinderadoptieprogramma, maar nu ook een universitaire graad heeft behaald dankzij de studiebeurs. Zijn reis dient als een voorbeeld voor zijn broers en zussen, en voor vele andere kinderen in zijn dorp. Dit heeft ertoe geleid dat meer ouders in Orisai en de omliggende gebieden het belang van onderwijs inzien en erin investeren.

Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Filippenzen 1:6

We danken u voor al uw steun, die dit mogelijk heeft gemaakt. Een nieuw hoofdstuk start nu in Silas zijn leven. Bedankt om hem verder in uw gebeden te gedenken. We weten dat God verder gaat in zijn leven en het niet los zal laten.

 

Wilt u ook zo een impact maken op een kind zijn leven?

U kunt nu een kind zoals Silas helpen door zijn/haar sponsor te worden. Uw steun biedt essentiële kansen op onderwijs en een betere toekomst.