Madagaskar, Hopitaly Vaovao Mahafaly Mandritsara

Project
Gezondheidszorg

Hopitaly Vaovao Mahafaly Mandritsara, Madagaskar

Projectcode: 71069

Doelgroep

De plaatselijke bevolking en de omliggende dorpen van de hoofdstad Mandritsara, gelegen in het gelijknamige district en regio Sofia, Madagaskar. Het gebied is één van de dichtstbevolkte (170.000 inwoners op 10.000 km²) en bovendien één van de meest afgelegen en geïsoleerde districten.

Doelstellingen

Verlenen en verbeteren van de gezondheidszorg via kwalitatieve medische zorg, outreaches en gezondheidscampagnes.

Activiteiten

 • Gezondheidszorg:
  • Intra- en extramurale zorg:
   In het ziekenhuis Hopitaly Vaovao Mahafaly in Mandritsara (HVMM) worden de inwoners van Mandritsara geholpen via kwalitatieve gezondheidszorg, zowel intra – als extramuraal.
   Het ziekenhuis ontstond in 1995 en is tot op heden kunnen uitgroeien met verschillende afdelingen zoals de medische, chirurgische en moeder-kind afdeling, het operatiekwartier, de oogafdeling, het laboratorium, de röntgenafdeling en een apotheek. Naast het ziekenhuis werd er doorheen de jaren ook de Ecole Supérieur de Formation des Infirmières (ESFI) opgericht.
  • Outreaches:
   In samenwerking met Helimission is het mogelijk om op regelmatige basis vaccinatiecampagnes te houden en oogteams uit te sturen naar moeilijk bereikbare dorpen. Helimission is een organisatie die enkele van haar helikopters ter beschikking stelt zodat ook de inwoners in deze dorpen medische hulp kunnen krijgen.
 • Capaciteitsversterking via opleiding:
  Lokaal personeel en studenten krijgen opleiding om kwalitatieve gezondheidszorg te kunnen blijven garanderen.
  • In de verpleeg- en vroedkundeschool worden studenten opgeleid tot verpleeg- en vroedkundige. Dit gebeurt naast lessen ook door stages.
  • Ziekenhuispersoneel krijgt regelmatig vorming via workshops, seminaries en korte trainingsprogramma’s in management, hygiëne, etc.
  • Het Pan African Academy of Christian Surgeons (PAACS)-programma kon in 2022 worden uitgerold in Madagaskar. Het programma is erop gericht om lokale dokters in vijf jaar op te leiden tot chirurg.

 • Kinderrechtenbescherming:
  Het ziekenhuis werkt ook samen met de dienst Bevolking (Ministère de la Population, de la Protection Sociale et de la Promotion de la Femme) van Mandritsara in het uitbouwen van een netwerk voor kinderrechtenbescherming. In een campagne ter Bescherming van het Kind, zet de afgevaardigde van het Ministerie van Bevolking netwerken op in de dorpen om te strijden tegen geweld tegen kinderen.
  Eén van de eerste thema’s is: strijd tegen voortijdig huwelijk en voortijdige zwangerschap.  Hilde zetelt in het gemeentelijk comité voor kinderbescherming als vertegenwoordiger van HVMM. Hilde werkt als tijdelijk overzees personeel van Tearfund binnen het HVMM-project, in samenwerking met de ngo Friends of Mandritsara Trust.

Impactverhaal

Kinderrechtenbescherming

Sinds 1979 is het ministerie van Bevolking, via zijn districtsdienst, operationeel in het district Mandritsara. Volgens de nationale volkstelling in 2018 zijn er 305.318 inwoners in het district, verspreid over 29 gemeenten, waaronder 28 plattelandsgemeenten.

Over het algemeen is de toegang tot informatie over de rechten van het kind en de bestrijding van geweld tegen kinderen een grote handicap voor de gemeenschap, in het bijzonder in de plattelandsgebieden. In deze gebieden wordt het geweld nog steeds op traditionele wijze aanpakt via de befaamde “Raharaham-pihavanana” of “minnelijke schikking”, zonder een beroep te doen op de bevoegde overheidsdienst, ongeacht de ernst van de zaak.

Na de uitvoering van de SNLME (Nationale Strategie voor de Strijd tegen het Kind Huwelijk) in 2018 heeft de dienst Bevolking van Mandritsara een andere methode aangenomen om op grotere schaal te sensibiliseren. Dit kon dankzij de sociale marketing en burgerschapstraining met als doel het bekomen van gedragsverandering. In deze aanpak werd sterk aangedrongen op de eigen inbreng en de betrokkenheid van alle actoren en op een verveelvoudiging van de dialoog binnen de gemeenschap. Na een volledige SNLME-opleiding te hebben genoten, heeft de vereniging Amis de Mandritsara, in samenwerking met het Hopitaly Vaovao Mahafaly, als overtuigd en toegewijd lid van het Réseau de la Protection des Enfants Mandritsara (RPE), ermee ingestemd haar steun te verlenen door de bevolking een motorfiets* ter beschikking te stellen waarmee de meest afgelegen gebieden kunnen worden bereikt.

* Tearfund heeft financieel kunnen bijdragen voor de aankoop van de motorfiets.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen voor dit project

Foto’s van het project

Foto: © Hilde Vlaminckx/Tearfund

Ik wil doneren