Syrië, Noodhulp

Project
Noodhulp en wederopbouw

Noodhulp Syrië

Projectcode: 77053

Doelgroep

Syrische families die het oorlogsgeweld in Syrië ontvluchtten en in Libanon worden opgevangen.

Doelstelling

Al sinds 2015 werken we samen met de humanitaire tak van LSESD (The Libanese Society for Educational and Social Development), genaamd MERATH (Middle East Revive and Thrive) om winterhulp te voorzien in Syrië. Zij werken daarvoor samen met een netwerk van lokale kerken en The Fellowship of the Middle East Evangelical Churches (FMEEC).
Zoals bekend bevindt Syrië zich door het aanslepende conflict in een enorme humanitaire crisis. Zowat de helft van de bevolking is op de vlucht, zo’n zes miljoen mensen in eigen land en nog eens vijf miljoen daarbuiten. Zij leven vaak in tenten of andere geïmproviseerde verblijfplaatsen, zoals leegstaande gebouwen.
De oorlog heeft zware economische gevolgen voor de bevolking, er is schaarste van de grootste basisbenodigdheden zoals voedsel en brandstof. De bevolking heeft na tien jaar oorlog geen geld meer voor warme kleren of dekens. En ondanks het warme weer in de zomer, kunnen de winters in Syrië erg streng zijn.
Daarom probeert LSESD elk jaar zo’n 3.000 gezinnen (of zo’n 15.000 individuen) te voorzien van winterhulp, maar de eigenlijke impact is natuurlijk afhankelijk van de verzamelde fondsen.

Activiteiten

De onderstaande activiteiten werden uitgevoerd:

  • de noden van de begunstigen werd geïdentificeerd en beoordeeld;
  • dekens en kachels werden aangekocht bij een betrouwbare leverancier;
  • dekens en kachels werden geleverd aan de FMEEC-centra in As-Sweida, Damascus, Homs, Lattakia en Tartous;
  • dekens en kachels werden verdeeld aan de begunstigden;
  • via telefoongesprekken werden begunstigde huishoudens opgevolgd;
  • op het einde het project werd er een enquête uitgevoerd;

Gezinnen en individuen ontvangen in de winter extra ondersteuning in de vorm van:

  • dekens
  • Kachels

Resultaten behaald in 2019-2020

Het winterseizoen 2019-2020 in Syrië liep gelijktijdig met een ernstige economische crisis en met de start van de COVID-19 uitbraak eind februari.

Ook de aanhoudende politieke, economische en financiële crisis in Libanon heeft ertoe geleid dat banken sloten, waardoor het moeilijk tot onmogelijk werd om geld te transfereren naar Syrië. LSESD heeft samen met zijn lokale partner en leverancier gezocht naar een oplossing, maar gezien de aanzienlijke kosten en de moeilijkheden bij het opnemen en verzenden van geld naar Syrië, kon op dat moment alleen steun worden geboden in natura (dekens en kachels). Deze goederen konden op basis van de capaciteit van de leverancier worden verdeeld.

Het winterprogramma is daardoor later van start gegaan, de duurtijd werd ingekort en het budget voor het programma is verminderd.

Ondanks de verschillende tegenslagen en uitdagingen konden FMEEC en haar netwerk afgelopen winter 1.831 huishoudens voorzien van elektrische kachels en hoogthermische dekens in Homs, Damascus, landelijk Damascus, Daraa, As-Sweida, landelijk Tartous en Lattakia.

Opsplitsing van de begunstigden volgens geslacht

Verdeling van de winterbenodigdheden

Impactverhaal

Langgewenste warmte – Abu Yusuf’s verhaal in Tartous

“Geloof me als ik zeg dat ik lange nachten heb doorgebracht met huilen, maar mijn tranen voor mijn vrouw verborgen hield, zodat ze mijn zwakte en mijn onvermogen om de kou van onze vier kinderen af te weren niet zou zien.”

Abu Yusuf werd verdreven van het landelijk Damascus en vestigde zich met zijn vrouw, vier kinderen en vader (die vaak leed aan ernstige epileptische aanvallen) in een dorp in de buurt van Tartous. Hij had geen geld, maar moest thuisblijven om voor zijn vader te zorgen en kon daarom nauwelijks werken. Zijn vrouw werkte als kuisvrouw om brood op de plank te hebben. Het opvoeden van vier kinderen en het verzorgen van een bejaarde vader met medische problemen in zulke moeilijke omstandigheden was uiterst moeilijk. Abu Yusuf en zijn vrouw konden zich nauwelijks veroorloven om genoeg voedsel te hebben voor hun huishouden en warmte in de winter.
De plaatselijke kerk in Tartous hoorde over de familie van Abu Yusuf en werd tijdens een huisbezoek verrast door de ellendige omstandigheden waarin ze leefden. De hulpcommissie van de kerk besloot de familie een elektrische kachel en twee dekens te geven om hen te helpen de kou buiten te houden. Twee kinderen zaten knus en warm in de buurt van de kachel, terwijl de andere twee, gewikkeld in de fluweelachtige dekens, genoten van langgewenste warmte.
“Mijn kinderen zijn niet meer bang voor de koude winternachten. Woorden zijn niet genoeg om onze gevoelens van dank te uiten voor uw gulle steun,” zei Abu Yusuf met oprechte dankbaarheid.

Dank

Met dank aan jullie en de provincie Vlaams-Brabant kon Tearfund het afgelopen winterseizoen 2019-2020 maar liefst 34.000 EUR bijdragen aan dit project. We willen iedereen hartelijk bedanken voor jullie bijdrage in deze moeilijke situatie.

Foto’s van het project

Partners

Ik wil doneren