Ik wil doneren

Noodhulp

Enkele ex-TOP’pers

Hieronder staan enkele van onze ex-TOP’pers. Zij waren vroeger ons ‘Tijdelijk Overzees Personeel’ voor humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking, maar zijn reeds terug in België. Al kan u hen niet meer direct steunen met donaties, hun projecten zijn wel nog te steunen. We geven u daarom graag een overzicht van hun projecten met telkens de projectcodes. Steun voor deze projecten is nog steeds nodig.

Robert en Christine Blondeel-Pattyn


Mahatsara, Madagaskar
Projectcode 71009
Waterpompenproject

Bekijk ex-TOP’per

Immanuel en Joke Soetaert-Naulaerts


Ouagadougou, Burkina Faso.
Projectcode 73016
Pãn-Bila project

Bekijk ex-TOP’per

Ando en Elke Rakotonomenjanahary-D’Hulst

Mahajanga, Madagaskar.
Geen projectcode
Sarobidy Maternity Center
Red Island Restoration

 

Bekijk ex-TOP’per

Fabiola Catrysse


Ouagadougou, Burkina Faso
Projectcode 73016
Pãn-Bila project

Bekijk ex-TOP’per

Peter en Ineke Dr. Van Dingenen-Stiers


Mahajanga, Madagaskar
Projectcode 71008
Paam Laafi project

Bekijk ex-TOP’per

Louis en Anne-Marie Van de Voorde-Trappeniers

Leskovac, Servië
Projectcode 71001
Roma hulp

Bekijk ex-TOP’per

Noël en Manja Soetaert-Boumans


Ouagadougou, Burkina Faso
Projectcode 73016
Pãn-Bila project

Bekijk ex-TOP’per

Kevin en Els Buch-Defauw


Ethiopië
Geen projectcode
Hidden Abilities Project

Bekijk ex-TOP’per

Robert en Christine Blondeel-Pattyn

Projectcode: 71009

Regio

Mahatsara, Madagaskar.

Omschrijving

Robert en Christine zijn, na zich zeven jaar te hebben ingezet in het hospitaalproject in Mandritsara, eind april 2012 verhuisd naar Mahatsara, een dorpje aan de oostkust van Madagaskar. Daar ondersteunden zij lokale en enkele internationale zendelingen van SIM Madagaskar bij het opstarten en uitwerken van verschillende kleinschalige ontwikkelingsprojecten, zoals: het helpen van de dorpelingen bij het bouwen van huisjes die bestand zijn tegen de vele cyclonen die jaarlijks het gebied treffen, alfabetisering, het voorzien van zuiver drinkwater voor de dorpelingen door het installeren van waterpompen. Eind 2016 zijn Robert en Christine omwille van gezondheidsredenen teruggekeerd naar België.

Taak

Robert was verantwoordelijk voor al het technische binnen het project, Christine gaf les aan de kinderen van zendelingen en was verantwoordelijk voor de opvang van vrijwilligers die het project kwamen bezoeken of die voor korte tijd kwamen helpen.

Donaties

Graag verdere ondersteuning van het waterpompenproject, met vermelding van de projectcode 71009.

Lokale Partner

SIM Madagaskar.

Afkomst

Ieper, West-Vlaanderen.

Uitzending

In samenwerking met de Evangelische Kerk ‘De Hoeksteen’ te Ieper.

Terug naar overzicht

Ik wil doneren

Fabiola Catrysse

Projectcode: 73016

Regio

Ouagadougou, Burkina Faso.

Omschrijving

Fabiola werkte in het project Pãn-Bila. Zij hield daar toezicht op de hygiënische omstandigheden op de school en het Pãn-Bila-centrum voor kwetsbare meisjes. Verder beheerde ze de EHBO-post en sensibiliseerde ze de doelgroep.

Taak

Verantwoordelijke gezondheid en hygiëne.

Donaties

Graag uw verdere steun aan het Pãn-Bila project, met vermelding van code 73016.

Lokale Partner

Pãn-Bila.

Afkomst

Geluwe, West-Vlaanderen.

Uitzending

De uitzending  vond plaats in samenwerking met de Evangelische Kerk ‘De Hoeksteen’ te Ieper.

Terug naar overzicht

Ik wil doneren

Noël en Manja Soetaert-Boumans

Projectcode: 73016

Regio

Ouagadougou, Burkina Faso.

Omschrijving

De kerntaak van het project Pãn-Bila is het opvangen van straatmeisjes (en hun baby’s) in Ouagadougou, de hoofdstad van Burkina Faso. Daarnaast voert Pãn-Bila verschillende andere taken uit, met als doel: het voorkomen dat kinderen op straat terecht komen. Met CAP (Children Aid Program) helpt Pãn-Bila extreem arme gezinnen uit de omgeving van het Pãn-Bila centrum door middel van voedselbedelingen. De kinderen uit deze arme gezinnen kunnen naar de Pãn-Bila school gaan. Het project wil vooral meisjes stimuleren om naar school te gaan. Daarnaast krijgen vrouwen die in het CAP-programma zitten de mogelijkheid om met een microkrediet een kleine handelsactiviteit op te starten of verder uit te bouwen, om op die manier te voorzien in een inkomen. Er worden aan verschillende scholen in de buurt van het centrum ook computerinitiatielessen aangeboden in een hiervoor speciaal ingerichte klas.

Taak

Nu Noël en Manja terug in België zijn, werd het management en coördinatie van het project Pãn-Bila overgedragen aan de nieuwe directeur. Noël en Manja blijven nog lid van het bestuur van Pan-Bila en zullen vanuit België het project verder opvolgen in samenwerking met Tearfund.

Donaties

Steun Pãn-Bila project met vermelding van code 73016.

Lokale Partner

Pãn-Bila.

Afkomst

Kuurne, West-Vlaanderen.

Uitzending

Hun uitzending vond plaats in samenwerking met de Evangelische Kerk te Kuurne.

Terug naar overzicht

Ik wil doneren

Immanuel en Joke Soetaert-Naulaerts

Projectcode: 73016

Regio

Ouagadougou, Burkina Faso.

Omschrijving

Immanuel is opgegroeid in een zendingsgezin en had al langer het verlangen om naar Afrika te trekken voor ontwikkelingssamenwerking. Eind 2014 is hij met zijn echtgenote Joke naar Burkina Faso gegaan om er korte tijd te helpen in het project Pãn-bila. Joke van haar kant heeft haar talenten zowel ingezet voor het project Pãn-bila, als in het zendingsziekenhuis Paam-Laafi. De grote nood en de voldoening die zij beiden hebben mogen ervaren, hebben hun roeping aangewakkerd. In juli 2015 zijn Immanuel en Joke voor een eerste periode van twee jaar vertrokken in samenwerking met Tearfund. Voor de zomer van 2017 hebben zij beslist om hun periode van twee jaar niet te verlengen, daar zij onder andere van mening waren, dat de lokale medewerkers van Pãn-Bila in staat zijn om zelfstandig verder te werken. Joke en Immanuël willen zich in België vooral verder inzetten voor de fondsenwerving voor het project. Immanuël onderhoudt verdere contacten met enkele buitenlandse donororganisaties.

Taak

Immanuel werd vooral ingezet bij logistieke taken en zal verder contacten onderhouden met buitenlandse donororganisaties die in de afgelopen jaren met hem samengewerkt hebben bij het boren en installeren van waterinstallaties in Burkina Faso. Joke wil zich verder inzetten met Tearfund en het bestuur van Pãn-Bila voor fondsenwerving om de werking van de school en het meisjescentrum te ondersteunen.

Donaties

Steun Pãn-Bila project met vermelding van code 73016.

Lokale Partner

Pãn-Bila.

Afkomst

Marke, West-Vlaanderen.

Uitzending

Hun uitzending vond plaats in samenwerking met de Evangelische Kerk te Kuurne.

Terug naar overzicht

Ik wil doneren

Peter en Ineke Dr. Van Dingenen-Stiers

Projectcode: 71008

Regio

Ouagadougou, Burkina Faso.

Omschrijving

Dr. Peter Van Dingenen richtte samen met Marc de Vries (ex-TOP’per) en enkele Burkinabezen Paam Laafi op. Dit project wil toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg verzekeren voor de kansarmen uit de omgeving. Er wordt een ziekenhuis gebouwd op de grond die door het project werd aangekocht, een mobiele eenheid trekt er regelmatig op uit om medische schoolonderzoeken te doen en er wordt gewerkt aan het opzetten van een sociale kas waarmee armen kunnen geholpen worden.

Taak

Momenteel wonen Peter en Ineke in Duitsland, waar Peter een specialisatie volgt in de chirurgie, met de bedoeling om na deze studie opnieuw naar Burkina Faso te vertrekken. Intussen gaat het werk verder in het Paam Laafi ziekenhuis onder de kundige leiding van dokter Jacob Sawadogo, die ook cardioloog is.

Donaties

Graag uw steun voor de verdere uitbouw van het hospitaal Paam Laafi, met vermelding van de code 71008.

Lokale Partner

Paam Laafi.

Afkomst

Brussel.

Uitzending

De uitzending vond plaats in samenwerking met de Evangelische Kerk te Zaventem.

Terug naar overzicht

Ik wil doneren

Kevin en Els Buch-Defauw

Projectcode: 25BD

Regio

Amhara national Regional State, Ethiopië
Zone: Bahir Dar
Site: Kebele 16

Omschrijving

Kevin en Els werken als zendeling-ontwikkelingswerkers in dienst van SIM Ethiopië. Zij werken meer bepaald in een project in Bahir Dar, in een centrum voor jonge mensen, kinderen in het bijzonder, met fysische beperkingen.
Het project draagt de naam ‘Hidden Abilities Project’, of in het Nederlands ‘Verborgen Vaardigheden Project’. De kinderen en jongeren met een handicap komen drie maal per week naar het centrum voor kinesitherapie en worden begeleid om meer zelfredzaamheidstechnieken aan te leren. De ouders worden mee betrokken in het leren helpen van hun kinderen.

Taak

Kevin leidt het centrum als manager en Els is betrokken bij de psychosociale begeleiding van de jongeren en hun ouders.

Donaties

Dit project is afgerond.

Op de pagina van onze ex-Top’pers kunt u meer informatie vinden indien u een van hen of de bijhorende project(en) wenst te ondersteunen. Indien u overweegt om onze huidige Top’pers en hun projecten te ondersteunen ga dan naar de pagina Tijdelijk Overzees Personeel.

Andere projecten die u kunt ondersteunen kunt u terugvinden op onze projectpagina of noodhulppagina. 

Lokale Partner

SIM Ethiopia.

Afkomst

Gent, Oost-Vlaanderen.

Uitzending

In samenwerking met de Evangelische Kerk te Herentals.

Terug naar overzicht

Ik wil doneren

Ando en Elke Rakotonomenjanahary-D’Hulst

Projectcode: 25RD

Regio

Mahajanga, Madagaskar.

Omschrijving

Ando en Elke werden uitgestuurd als Tearfund zendelingen-ontwikkelingswerkers ten dienste van de lokale partner World Venture. Zij werden ingezet in het project ‘Sarobidy Maternity Center’ en ‘Red Island Restoration’.

Taak

Elke heeft een opleiding genoten als vroedvrouw en werkte in die hoedanigheid in het ‘Sarobidy Maternity Center’(SMC).

In Madagaskar is armoede vaak een reden om geen gezondheidszorg te zoeken. Het SMC wil daarom vrouwen en meisjes tijdens de zwangerschap en na de bevalling gratis medische diensten aanbieden. Ze bieden ook opleidingen aan voor lokale vroedvrouwen. Er is veel vraag, en het centrum, dat al vijf jaar bestaat, blijft gestaag groeien. Sinds kort kunnen ze in het centrum zelf echo’s uitvoeren en moeten de zwangere vrouwen zich daarvoor dus niet meer verplaatsen. Ze onderzoeken nu de mogelijkheid om een eigen operatiekwartier te bouwen, zodat ze bepaalde ingrepen ook onder hetzelfde dak kunnen uitvoeren.

Ando werkte voor ‘Eden Reforestation Projects,’ een organisatie die sinds 2007 in Madagaskar actief is.

In Madagaskar zijn enorme delen van de oorspronkelijke Mangrove bossen verwoest. Mangrove bossen zijn op zich bestaande ecosystemen die tevens een barrière vormen tussen de leef- en landbouwgebieden van de mensen en de oceaan. Door het wegvallen van de bossen gaat een enorme biodiversiteit verloren en wordt de erosie van de bodem in de hand gewerkt, wat de landbouw bemoeilijkt. De lokale bevolking moet worden overtuigd om mee te werken aan het aanplanten, in plaats van het afbranden en kappen. Eden voorziet een bescheiden maandloon voor hen die meewerken aan het project. Ando onderzoekt met onze partner in Mahatsara de mogelijkheid voor het plaatsen van eigen waterpompen op de site.

Donaties

Dit project is afgerond.

Op de pagina van onze ex-Top’pers kunt u meer informatie vinden indien u een van hen of de bijhorende project(en) wenst te ondersteunen. Indien u overweegt om onze huidige Top’pers en hun projecten te ondersteunen ga dan naar de pagina Tijdelijk Overzees Personeel.

Andere projecten die u kunt ondersteunen kunt u terugvinden op onze projectpagina of noodhulppagina. 

Lokale Partner

World Venture (Red Island Restoration).

Afkomst

Elke is afkomstig uit Gits en Ando is afkomstig uit Madagaskar.
Het gezin woonde de laatste jaren in Roeselare.

Uitzending

In samenwerking met de Evangelische Kerk (ECV) Roeselare.

Blog

Naast het magazine TOP-nieuws, dat door Tearfund verstuurd wordt naar alle donateurs van Ando en Elke, kunt u ook regelmatig nieuws lezen via hun blog.

Terug naar overzicht

Ik wil doneren

Louis en Anne-Marie Van de Voorde-Trappeniers

Projectcode: 25vdv

Regio

Servië.

Omschrijving

Louis en Anne-Marie werken in Leskovac onder de Roma gezinnen. Samen met de ngo ROSA verlenen ze humanitaire hulp onder de meest kwetsbare gezinnen. Dit doen zij via verschillende projecten (winterhulp, voedselhulp, houtbrikketten maken, huizen bouwen). Daarnaast verlenen ze ook sociale hulp zoals het verrichten van sociale huisbezoeken en meehelpen met de administratie bij de begunstigden.

Taak

Verlenen van humanitaire hulp onder de Roma bevolkingsgroep.

Lokale Partner

Izvor Zitova

Afkomst

Oost-Vlaanderen

Donaties

Steun Roma hulp Servië met vermelding van code 71001.

Uitzending

In samenwerking met de Evangelische Kerk te Aalst/Denderleeuw.

Terug naar overzicht

 

Ik wil doneren