Onderwijs

We willen een kwaliteitsvol basisonderwijs mogelijk maken voor kwetsbare kinderen en volwassenen. Daartoe behoort het opleiden van leerkrachten, aanleggen van schoolinfrastructuur, voorzien in cursussen en opleidingen. Een belangrijk onderdeel van de basiseducatie is het voltooien ervan. Het gaat niet slechts om het volgen van onderwijs, maar bovenal om het voltooien ervan. Het volgen van basisonderwijs is sterk gerelateerd aan het inkomen van de ouders. De kinderen met ouders in de groep van 20% armsten volgen drie keer minder vaak basisonderwijs dan kinderen met ouders in de rijkste 20%.

Door gerichte acties willen wij de duurzame bijdrage leveren op het vlak van en hierdoor een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN: SDG 4: Kwaliteitsonderwijs.

Het bereiken van een universele basiseducatie: ervoor zorgen dat jongens en meisjes een volledige basisopleiding krijgen.

Gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen: het uitbannen van genderdiscriminatie in primair en secundair onderwijs. In bijna alle landen van het Zuiden voltooien meer jongens dan meisjes basisonderwijs. Investeren in vrouwen betekent meer dan hen enkel te voorzien van onderwijs en gezondheidszorg. Het betekent eveneens het weghalen van barrières die vrouwen weerhouden van zelfrealisatie en van het ontdekken van hun volle potentieel en het zelf erkennen van levensbelangrijke en waardevolle rol in de gemeenschap.

Tearfund wil wat de onderwijsinspanningen betreft de komende tijd vooral verder investeren in enkele belangrijke lopende projecten en programma’s in Madagaskar, Burkina Faso, Oeganda, India, Bangladesh, Brazilië.