Gezondheidszorg

Basisgezondheidszorg moet voor iedereen mogelijk zijn. Daartoe behoort ook zuiver drinkwater, sanitaire installaties, vaccinatiecampagnes, opleidingen  en het voorzien in toegang tot gezondheidscentra.
Door gerichte acties willen wij de duurzame bijdrage leveren aan betere basisgezondheidsvoorzieningen voor kwetsbare gemeenschappen en hierdoor een bijdrage leveren aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN: SDG 3: Goede Gezondheid.

Kindersterfte tegengaan: Het sterftecijfer van kinderen jonger dan vijf jaar terugdringen. Niettegenstaande het aantal sterftegevallen bij kinderen onder de vijf jaar daalt, blijft er nog een hele weg te gaan. Dit zijn er nog steeds ongeveer 25.000 per dag te veel.

Moedersterfte tegengaan: een daling van het aantal gevallen van moedersterfte. Jaarlijks sterven ongeveer een half miljoen vrouwen bij de geboorte van hun kind. Een veelvoud van hen raakt ernstig gewond of raakt deels gehandicapt tijdens een geboorte van een kind. Een goede prenatale en postnatale omkadering is heel belangrijk om complicaties zoveel mogelijk te beperken en te voorkomen.

Het bestrijden van belangrijke ziektes, zoals malaria: het stoppen en terugdringen van gevallen van malaria en andere ziekten. Per jaar sterven nog steeds honderdduizenden mensen aan malaria en andere ziekten die behandelbaar zijn. Preventieve middelen zoals muskietennetten zijn belangrijk voor de preventie van bijvoorbeeld malaria. 

Het verzekeren van een duurzame omgeving: het deel van de bevolking zonder toegang tot veilig drinkwater verkleinen. Op het gebied van schoon drinkwater is sterke vooruitgang geboekt. Vandaag de dag zijn er echter naar schatting nog steeds een miljard mensen die geen toegang hebben tot veilig drinkwater of tot toiletten. Tearfund heeft in de afgelopen jaren sterk ingezet op het installeren van toiletten en het plaatsen van waterpompen in afgelegen dorpen.

Tearfund zal wat gezondheidsinspanningen betreft vooral verder investeren in enkele belangrijke lopende gezondheidsprojecten in Burundi, Burkina Faso, India, Madagaskar en Peru.