Noodhulp en wederopbouw

De noodhulp van Tearfund is flexibel en past zich aan de omstandigheden van conflicten, oorlogen en rampen aan. In acute noodhulpsituaties staat het redden van mensenlevens en het verzachten van het leed op de voorgrond. Aansluitend volgen overlevingshulp en wederopbouw. De noodhulp van Tearfund gebeurt meestal in coördinatie met onze Tearfund familie en onze internationale alliantie Integral, een samenwerkingsverband van 21 christelijke hulporganisaties. Samen kunnen wij meer bereiken dan alleen. De leden van Integral werken in meer dan 85 landen, verspreid over 34 sectoren en hebben een netwerk van meer dan 580 partners. Elke lid-organisatie brengt zijn eigen gaven, geschiedenis, sterke punten en kansen mee om te reageren op een ramp. Door te focussen op onze sterke punten, terwijl we samenwerken, kunnen we een completer antwoord bieden bij rampen.

Onze diversiteit biedt kansen: in verschillende scenario’s zijn verschillende leden het best geplaatst om in actie te komen. Sommige leden hebben toegang tot financiering, terwijl andere leden zich erop kunnen richten waar dit het meest nodig is. Sommige leden zijn gepositioneerd om in bepaalde geografische gebieden te reageren. Sommige leden hebben sterke partnerschapsrelaties; anderen zijn opgezet om zo snel mogelijk op het terrein te zijn. Als resultaat van onze samenwerking kunnen we effectiever zijn en ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk mensen kunnen helpen bij een ramp; we kunnen ook efficiënter zijn door ervoor te zorgen dat onze gecombineerde middelen goed worden gebruikt.

De impact van conflicten is verwoestend, maar we zullen niet wegkijken. Het wordt een lange en uitdagende reis naar herstel, maar het is een weg die Tearfund zal afleggen met de bevolkingsgroepen  in nood zo lang als nodig is.