Kwetsbare kinderen en vrouwen

Weduwen en wezen, straatkinderen, verwaarloosde kinderen, vrouwen en kinderen met beperkingen, zij vormen onze belangrijkste doelgroep. Tearfund engageert zich voor een gezonde en algehele ontwikkeling van deze kwetsbare groepen in het Zuiden. Veelal zijn zij niet in staat zich te verweren tegen het geweld, de uitbuiting, de ongerechtigheid die hen wordt aangedaan. Wij willen graag werken aan hun weerbaarheid. De projecten worden afgestemd om hun specifieke noden en hun familiale en sociale omgeving.
Bij onze projectwerking leggen wij belangrijke accenten op het verhogen van de levenskwaliteit van kwetsbare vrouwen en kinderen, door een verbetering van de toegang tot belangrijke gezondheidszorgen, door een betere organisatie van hun dagelijks werk, het aanreiken van kleine handelskredieten. Door een betere vorming en toegang tot kredietfondsen, streven wij naar het verbeteren van hun positie in de maatschappij, tot het versterken van hun weerbaarheid.

Om zoveel mogelijk kinderen te helpen hebben wij naast enkele duurzame projecten rond kinderen ook enkele kinderadoptieprogramma’s, waarbij donateurs een kind of een groep kinderen financieel kunnen adopteren. Meer uitleg hierover leest u in het gedeelte over de kinderadoptie.